HTML Site Map

Homepage Last updated: 2014, August 7

/ 5 pages
Kammatan.com : Ҹ ǹҵʵԻѯҹ طҹ ԭح ҹ ǡԳ ʵԻѯҹ4 ʵ ǹ ʹҾط ʵԻѯҹ4 ʵ ԭѭ ԭʵ صä ᨡ cd
Kammatan.com : Ҹ ǹҵʵԻѯҹ طҹ ԭح ҹ ǡԳ ʵԻѯҹ4 ʵ ǹ ʹҾط ʵԻѯҹ4 ʵ ԭѭ ԭʵ صä ᨡ cd
Site Map Page 1 - Generated by www.xml-sitemaps.com
http://www.kammatan.com/tipitaka_13.pdf
Kammatan.com : Ҹ ǹҵʵԻѯҹ طҹ ԭح ҹ ǡԳ ʵԻѯҹ4 ʵ ǹ ʹҾط ʵԻѯҹ4 ʵ ԭѭ ԭʵ صä ᨡ cd
    
board/ 442 pages
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ - หน้าแรก
วันอาสาฬหบูชา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน
วันเข้าพรรษา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน
รวมพุทธโอวาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ พร้อมภาพประกอบ และคำแปลไทย-อังกฤษ
kammatan.com ร่วมงาน การพัฒนาจิตสู่ความพ้นทุกข์ เทศน์โดย หลวงพ่อปราโมทย์
"อริยสัจแห่งจิต" โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย 2557 ที่ นครศรีธรรมราช
พระไตรปิฏกฉบับประชาชน โดยท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
ธรรมะ พุทธวจนะ รวมทั้งเรื่องการเจริญมรณสติ ครับผม
แนวทางการฝึกสมาธิและการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน ดีมากๆ
ธรรมะของสุดยอดพระบรมโพธิสัตว์บารมีเต็มรอตรัสรู้ : หลวงปู่ดู่
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
พิธีทอดผ้าป่า กับ พิธีทอดกฐิน ต่างกันอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ไหว้สักการะพระใหญ่ Daibutsu ที่เมือง Kamakura ญี่ปุ่น Japan
หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วัดถ้ำผาแดง ผานิมิตร บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลวงตาศิริ
วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล ท่านพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพทางวิญญาณ จ.สุราษฎร์ธานี
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย วัดแห่งแรกของอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วัดบางกุ้ง หลวงพ่อพุทธมณีนิล โบสถ์ปรกโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม [unseen in Thailand]
ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม วรมหาวิหาร เขตเยาวราช กรุงเทพมหานคร
วัดป่าเชิงเลน ( สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
วัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร (ทำบุญปล่อยปลา)
วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) บนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง
วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ครูบาศรีวิชัย
วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม เมืองหลวงเก่า จ.เชียงใหม่
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หลวงปู่ชา สุภัทโธ ajan cha
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หลวงปู่คำคนิง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
ขอเชิญกราบฟังธรรมหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ วันที่ 14 กค 2556
ขอเชิญกราบฟังธรรมหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ประจำปี 2556-2557
งานแสดงธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมครั้งที่ 29 ที่ ม.เทคโนราชมงคล กรุงเทพ
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง ปี 2555
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
อีก ๕๖ วัน ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อริยประเพณี อริยปฏิปทา โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
"ไตรลักษณ์" ขยายความโดย หลวงตาพระมหาบัว ณาณสัมปันโน
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง
ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย ธรรมปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิต หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา
พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ พร้อมภาพประกอบ และคำแปลไทย-อังกฤษ
เอาเสื้อผ้า อาหาร และ ของใช้ ไปมอบแก่ ผู้ประสบน้ำท่วม ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะ นี้ ให้กับเด็กๆ กำพร้า ที่วัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง
kammatan.com ไปบริจาคของให้เด็กๆ ที่ อ.หนองปรือ จ.กาญฯ กับ Pajerosport-thailand
kammatan.com และพองเพื่อน ร่วมทำบุญ คนป่วยมะเร็ง ที่ รพ.มหาราชเชียงใหม่
ร่วมบริจาคของให้เด็กๆ ที่ระยอง กับ pajerosport-thailand ปีสาม
สติ สัมปชัญญะ จากผู้รู้
สติปัฏฐาน 4 คืออะไร ประกอบด้วยอะไร สำคัญอย่างไร
ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรมค่ะ
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล (พระพิศาลศาสนกิจ) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
พุทธสุภาษิต ดีดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ
ขอเชิญกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน
วันวิสาขบูชา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน
พระพุทธเจ้า 10 ชาติ
พุทธประวัติ พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พร้อมภาพประกอบ
พระประวัติ พระโคตมพุทธเจ้า
เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน
ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นโพธิ์ (Ficus religiosa L.)
เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
การปฏิบัติวิปัสสนา จาก หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
วิธีกำจัด กามฉันทะ
ทางสายเอก มหาสติปัฏฐาน4 คืออะไร
อุโบสถศีล ศีลแห่งความสุขทั้งปวง
อะไรคือการ นั่งสมาธิแนว กสิณ10
ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
ธรรมะจากพระภูเขา พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
หนังสือจิตเป็นอมตะ ของ อาจารย์หวีด บัวเผื่อน
หนังสือ วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี
ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
หนังสือ พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน และ ประวัติอาจารย์ วศิน อินทสระ
ธรรมะจากพระภูเขา พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ธรรมะจากพระสงฆ์ผู้เจริญธรรม ตอนที่ 1-8
คำสัตย์ คำจริง โดย หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
สิ้นสงสัยด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง พระโพธิญาณเถระ(พระอาจารย์ ชา สุภัทโท)
พระพุทธศาสนานี่เรียนจบ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
สำคัญอยู่ที่ตัวสตินี่นะ โดย หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
สมัครสมาชิก
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ ลืมรหัสผ่าน
บ้านคุณครูน้อย ทิมกุล
กิจกรรมเลี้ยงข้าว บริจาคเสื้อผ้า
รวม บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ครับ ฟังแล้วผ่อนคลาย เหมาะฟังก่อนปฏิบัติสมาธิ
การปฏิบัติวิปัสสนา จาก หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แม่ชีพิมพา ทองเกลา และข้อมูลการเดินทางไป กุฏิประชาชื่น
เข้าสู่ระบบ
ส่งรหัสยืนยันการใช้งานอีกครั้ง
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ - หน้าแรก
คู่มือผู้ใช้ SMF: บทนำ
กำหนดค่าสำหรับการค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ดูรายละเอียดของ phraedhammajak
เข้าสู่ระบบ
ทางแห่งพระนิพพาน
ดูรายละเอียดของ theprakcityz
เข้าสู่ระบบ
ดูรายละเอียดของ ruddri
เข้าสู่ระบบ
มหาสติปัฏฐาน 4 คืออะไร
ดูรายละเอียดของ mantanaza
เข้าสู่ระบบ
กำลังใจในการปฏิบัติสติปัฏฐาน
ดูรายละเอียดของ golfreeze
เข้าสู่ระบบ
มรณนุสติ กับการเจริญภาวนา
เข้าสู่ระบบ
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ
เข้าสู่ระบบ
วีดิโอ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และสื่อธรรมะ หลักการปฏิบัติต่างๆ
เข้าสู่ระบบ
Dhamma in English : How to learning mind and how to do meditation , understand in suffering By ajan monk in Thailand.
เข้าสู่ระบบ
พุทธศาสนาสองฝั่งโขง
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
พระคัมภีร์ต่างๆ ที่สำคัญ
ดูรายละเอียดของ maxs3210
เข้าสู่ระบบ
พระสูตร ต่างๆที่ควรแก่การศึกษา
ดูรายละเอียดของ boonsomzz
เข้าสู่ระบบ
พระอภิธรรมปิฏก
เข้าสู่ระบบ
แนะนำ หนังสือธรรมะ
เข้าสู่ระบบ
แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี
ดูรายละเอียดของ tipthunyapla
เข้าสู่ระบบ
งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับ Free Hosting saiyaithai.org
ดูรายละเอียดของ seoindeed
เข้าสู่ระบบ
ใครได้ฟัง cd แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
ดูรายละเอียดของ magicmo
เข้าสู่ระบบ
รวมบทสวดมนต์ เพือทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร
ดูรายละเอียดของ lavandov
เข้าสู่ระบบ
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล
เข้าสู่ระบบ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
เข้าสู่ระบบ
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ
เข้าสู่ระบบ
วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา
เข้าสู่ระบบ
ประวัติอุบาสก อุบาสิกา ฆราวาสผู้ประพฤติธรรม
เข้าสู่ระบบ
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปนรกภูมิ
เข้าสู่ระบบ
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์
ดูรายละเอียดของ noot2010
เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม
เข้าสู่ระบบ
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม
ดูรายละเอียดของ AVATAR
เข้าสู่ระบบ
ข้อตกลง กฏการโพสข้อความ ในเว็บ kammatan.com
เข้าสู่ระบบ
ชี้แจงการใช้งานเว็บบอร์ด วิธีการโฟสรูป แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บบอร์ด และแจ้งลิ้งที่เสีย
กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
ดูรายละเอียดของ pt_phensri
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ - ศูนย์กลางสถิติ
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก “คิดถูก ดับทุกข์ได้”
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ประชาสัมพันธ์ งานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 5 วันที่ 31 กรกฏาคม 2554
ประชาสัมพันธ์ งานฟ้าสางที่กลางอุโมงค์ (100 ปี หลวงพ่อปัญญา) วันที่ 12-13 กพ 2554
ขอเชิญชมงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดของ anonzero
ดูรายละเอียดของ kalosguga88
เกิดข้อผิดพลาด!
ดูรายละเอียดของ mikimiki
ดูรายละเอียดของ tomtunk
ดูรายละเอียดของ Bigscooler
ดูรายละเอียดของ Rommel7
ดูรายละเอียดของ bossrsu
ดูรายละเอียดของ Admax
ดูรายละเอียดของ vyfashionka
ดูรายละเอียดของ nicolus
http://www.kammatan.com/board/stat.html
เกิดข้อผิดพลาด!
ดูรายละเอียดของ the suffering
ดูรายละเอียดของ adsadapong
ดูรายละเอียดของ vanida2012
ดูรายละเอียดของ khonmanrak
ดูรายละเอียดของ mankho2001
ดูรายละเอียดของ test009
ดูรายละเอียดของ nugoon charasri
ดูรายละเอียดของ comitsks
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกันช่วยเหลือน้องๆ ที่สังขะบุรี ครับ สังคมไทย ยังต้องการน้ำใจจากพวกท่านๆ
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
พิมพ์หน้านี้ - แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
ดูรายละเอียดของ risajoon
ดูรายละเอียดของ bbarbies
ดูรายละเอียดของ pizzatai
ดูรายละเอียดของ pookpui
ดูรายละเอียดของ pakpoom
พิมพ์หน้านี้ - แนวทางการฝึกสมาธิและการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน ดีมากๆ
ดูรายละเอียดของ susanleky
พิมพ์หน้านี้ - ธรรมะของสุดยอดพระบรมโพธิสัตว์บารมีเต็มรอตรัสรู้ : หลวงปู่ดู่
พิมพ์หน้านี้ - พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก “คิดถูก ดับทุกข์ได้”
ดูรายละเอียดของ 17reviews
พิมพ์หน้านี้ - พิธีทอดผ้าป่า กับ พิธีทอดกฐิน ต่างกันอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
พิมพ์หน้านี้ - วัดบางกุ้ง หลวงพ่อพุทธมณีนิล โบสถ์ปรกโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม [unseen in Thailand]
พิมพ์หน้านี้ - ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม วรมหาวิหาร เขตเยาวราช กรุงเทพมหานคร
พิมพ์หน้านี้ - วัดป่าเชิงเลน ( สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
พิมพ์หน้านี้ - วัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร (ทำบุญปล่อยปลา)
ดูรายละเอียดของ teenggg1
พิมพ์หน้านี้ - วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) บนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
พิมพ์หน้านี้ - พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง
ดูรายละเอียดของ bomload
ดูรายละเอียดของ jampada
พิมพ์หน้านี้ - วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ครูบาศรีวิชัย
ดูรายละเอียดของ siri_chai_6
พิมพ์หน้านี้ - วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ดูรายละเอียดของ samarn
พิมพ์หน้านี้ - เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิมพ์หน้านี้ - วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
พิมพ์หน้านี้ - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
พิมพ์หน้านี้ - วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดของ Rada
พิมพ์หน้านี้ - วัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม เมืองหลวงเก่า จ.เชียงใหม่
พิมพ์หน้านี้ - วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หลวงปู่ชา สุภัทโธ ajan cha
ดูรายละเอียดของ mig
พิมพ์หน้านี้ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หลวงปู่คำคนิง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
พิมพ์หน้านี้ - วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
พิมพ์หน้านี้ - เอาเสื้อผ้า อาหาร และ ของใช้ ไปมอบแก่ ผู้ประสบน้ำท่วม ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
พิมพ์หน้านี้ - สติ สัมปชัญญะ จากผู้รู้
พิมพ์หน้านี้ - สติปัฏฐาน 4 คืออะไร ประกอบด้วยอะไร สำคัญอย่างไร
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
วัดป่าบวรสังฆาราม หลวงปู่คืน (วัดหน้าเรือนจำ) จ.สุรินทร์
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
วัดป่าสุนันทวนาราม หลวงพ่อมิตซูโอะ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ลอยกระทง ประเพณี เก่าแก่ของไทย
วัดป่าเชิงเลน ( สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด
รูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา องค์พระพุทธเจ้า และพุทธสาวก รวมทั้งครูบาอาจารย์
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก
ดูรายละเอียดของ sutaepku
ประวัติและความเป็นมาของวัดวีระโชติธรรมาราม
ประวัติวัดและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง (ตอนที่ 1)
kammatan.com พากราบสักการะพระธาตุ 9 จอมที่ จ.เชียงราย ครับผม
ดูรายละเอียดของ xantriar
ดูรายละเอียดของ pisanpon
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย ประเทศพม่า
วัดพระเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พุทธอุทยานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย
พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม เมืองแม่สลอง จ.เชียงราย
ดูรายละเอียดของ Kaopunsa
สุสานไตรลักษณ์ หลวงปู่เกษม
ดูรายละเอียดของ zabver
ดูรายละเอียดของ mudwa09
คล้องผ้าแดง ภูเขาทอง พระสมเด็จเกี่ยว แห่งวัดสระเกศ
ดูรายละเอียดของ thaidanishzz
ดูรายละเอียดของ pfufgosz
ดูรายละเอียดของ bigcan55
วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วัดแสนสุขาราม จังหวัดหลวงพระบาง ประเทศลาว
วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม หลวงพระบาง ประเทศลาว
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ครูบาวงศ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดูรายละเอียดของ ununlovejung0055
วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายละเอียดของ toursingapore1
วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุทพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วัดสระเกศฯ (ภูเขาทอง) งานสืบสานตำนาน...ห่มผ้าแดงเดือน ต.ค.2552 นี้
ดูรายละเอียดของ sawarin
วัดเขียนบูรพาราม และวัดลำภู อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
วัดโคกจาน บ้านโคกจาน ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วัดกำแพง บ้านกำแพง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วัดท่ากระทุ่ม ต. หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วัดปู่ฮ่อ อ.หางดง เชียงใหม่
วัดอินทราวาส อ.หางดง เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี อ.เมือง เชียงใหม่
วัดศรีโคมคำ พะเยา
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ - หน้าแรก
พิมพ์หน้านี้ - พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ พร้อมภาพประกอบ และคำแปลไทย-อังกฤษ
พิมพ์หน้านี้ - kammatan.com ร่วมงาน การพัฒนาจิตสู่ความพ้นทุกข์ เทศน์โดย หลวงพ่อปราโมทย์
ดูรายละเอียดของ keroro
พิมพ์หน้านี้ - พระไตรปิฏกฉบับประชาชน โดยท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
พิมพ์หน้านี้ - ธรรมะ พุทธวจนะ รวมทั้งเรื่องการเจริญมรณสติ ครับผม
ดูรายละเอียดของ sunan_rao
ดูรายละเอียดของ flyingrhino76
ดูรายละเอียดของ cleansuiplus
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม
แม่ชีพันธ์ทิพย์ ที่เคยสอนกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ได้ย้ายมาสอนที่วัดบางพาน ลพบุรี
ดูรายละเอียดของ sapan
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
ขอเชิญปฏิบัติธรรมช่วงวันวิสาขบูชา ที่วัดบางพาน ลพบุรี
ดูรายละเอียดของ Cibiti97
วัดโบสถ์ดอนพรหม ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 20 ก.ค.- 12 ส.ค.56
พิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ บทสวดเวลาขอบวชพระ [อุกาสะ] มหานิกาย
ดูรายละเอียดของ greenrider86
ขอเสนอสถานที่ปลีกวิเวกแห่งใหม่ ณ จ.กระบี่ครับ
ดูรายละเอียดของ ratcup2012
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ได้นาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ได้นาน
ดูรายละเอียดของ Baansabai
สำนักสงฆ์ผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
สำนักสงฆ์ผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
วัดวังหิน พิษณุโลก
ขอแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสำหรับสตรี
ดูรายละเอียดของ pleza
kammatan.com พาปฏิบัติธรรม นำบุญกุศลที่ได้ไปปฏิบัติธรรม มาแบ่งครับทุกท่าน
10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน
ดูรายละเอียดของ sorawit.ff
สถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไป
1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน
บวชที่บ้านเกิด และไปจำวัดที่ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
บวชที่บ้านเกิด และไปจำวัดที่ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
บวชที่บ้านเกิด และไปจำวัดที่ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
เชิญร่วมเป็นเจ้าซื้อที่ดินสร้างวัดอภัยทานและธุดงค์สถาน
ดูรายละเอียดของ cassanop12
ดูรายละเอียดของ kuukae
พุทธอุทยานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย
แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 20) ณ วัดโมลีโลกยาราม อาทิตย์ 8 ก.ค. 55
ดูรายละเอียดของ KhunSamatha
วัดเขาหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันวิสาขบูชา 1 - 5 มิย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน
สถานที่ปฏิบัติ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา ชลบุรี
ดูรายละเอียดของ sirithep
สำนักสงฆ์เขาพระครู สถานปฏิบัติธรรมศรีราชา ชลบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดของ pipat55
เทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 15 เมย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
ดูรายละเอียดของ SuLaiMarn
วันมาฆบูชา 6 – 11 มีค.55 ขอเชิญปฎิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
ดูรายละเอียดของ bus
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
ขอเชิญปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 ( 29 ธค.54 – 2 มค.55 ) ที่วัด
ดูรายละเอียดของ smeclinic
วิปัสสนา สายท่านอาจารย์โกเอ็นกล้า
สำนักสงฆ์ป่าญาณคุตโต ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ – ปฏิบัติธรรม
ดูรายละเอียดของ boomreyes
วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วัดบางพาน จ.สิงห์บุรี ขอหยุดการปฏิบัติธรรมชั่วคราว เนื่องจากน้ำท่วมวัด
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
ขอเชิญปฏิบัติธรรม 10-15 สค.54 ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 14-18 กค.54 ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
หน่วยงานใดต้องการปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ ขอเชิญครับ
ขอเชิญปฏิบัตธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดบางพาน ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
ประชาสัมพันธ์ งานฟ้าสางที่กลางอุโมงค์ (100 ปี หลวงพ่อปัญญา) วันที่ 12-13 กพ 2554
โครงการ "ใจเบิกบาน...ด้วยการเจริญสติ" (เข้าศุกร์เย็น -ออกอาทิตย์เย็น)
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ช่วงวันหยุด วันแรงงาน 29 เมย. - 2 พค.54
7 วัดป่า สถานที่ปฏิบัติธรรม แห่งอีสาณใต้
ดูรายละเอียดของ simma557
ตารางการปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลและวันหยุด ปี 2554
ดูรายละเอียดของ ssss99
โครงการ "ใจเบิกบาน...ด้วยการเจริญสติ" วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 54
ต้องการทราบว่า วัดพระธาตุสี่รอย เชียงใหม่
ดูรายละเอียดของ pich
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน จ.ลพบุรี เป็นวัดที่หลวงพ่อจรัญ ให้การอุปถัมภ์
อยากรู้จักสถานที่ปฏิธรรมกรรมฐานแถว ๆ จ.มหาสารคามครับ
ดูรายละเอียดของ withsakorn
ระเบียบการปฏิบัติเมื่ออยู่ในป่า
เสถียรธรรมสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม ใกล้กรุงเทพฯ
ชอบทำบุญ
ดูรายละเอียดของ mateoy
วัดเขาอินทร์ อ ศรีสัชนาลัย จ สุโขทัย
ดูรายละเอียดของ pop_al50
บทสวด วิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง (นิกายธรรมยุติ) monkhood
ดูรายละเอียดของ minniesdg
วัดปัญญานันทาราม
วิธีการปฏิบัติ อ่านเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4
พิมพ์หน้านี้ - ไหว้สักการะพระใหญ่ Daibutsu ที่เมือง Kamakura ญี่ปุ่น Japan
พิมพ์หน้านี้ - หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ดูรายละเอียดของ bobo
ดูรายละเอียดของ hmu111
ดูรายละเอียดของ Omns124
พิมพ์หน้านี้ - หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
พิมพ์หน้านี้ - วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พิมพ์หน้านี้ - องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิมพ์หน้านี้ - วัดถ้ำผาแดง ผานิมิตร บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลวงตาศิริ
ดูรายละเอียดของ patty
ดูรายละเอียดของ shmily
ดูรายละเอียดของ jade
พิมพ์หน้านี้ - วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
พิมพ์หน้านี้ - วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ดูรายละเอียดของ Omniaqq
ดูรายละเอียดของ inny
พิมพ์หน้านี้ - วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พิมพ์หน้านี้ - วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พิมพ์หน้านี้ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
พิมพ์หน้านี้ - สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล ท่านพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพทางวิญญาณ จ.สุราษฎร์ธานี
พิมพ์หน้านี้ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พิมพ์หน้านี้ - วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    
download/ 5 pages
http://www.kammatan.com/download/nobornnodie.pdf
http://www.kammatan.com/download/Art_for_life.pdf
http://www.kammatan.com/download/How_to_sati_born.doc
http://www.kammatan.com/download/3989_calendar2554.pdf
http://www.kammatan.com/download/1042_calendar2553.pdf
         
book/ 6 pages
http://www.kammatan.com/download/book/last_homily.pdf
http://www.kammatan.com/download/book/kantanpudun.pdf
http://www.kammatan.com/download/book/paramattatam.pdf
http://www.kammatan.com/download/book/namorana.pdf
http://www.kammatan.com/download/book/kirimanon.pdf
http://www.kammatan.com/download/book/kirimanon_update.pdf
         
jit_is/ 1 pages
Index of /download/jit_is
         
tamma_sound/ 1 pages
Index of /download/tamma_sound
    
gallary/ 32 pages
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
http://www.kammatan.com/gallary/index.php?x=rss
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
Thailand Maditation for Boon and good life all in Buddhism sati4.
    
music/ 8 pages
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ
Kammatan.com Music for IE and FF Browser : ควรฟังก่อนเริ่มปฏิบัติ : การปฏิบัติธรรม แนวสติปัฏฐาน
Kammatan.com Music for IE and FF Browser : มารดา มหาบุรุษ แด่พระคุณแม่ ดีมากๆ : แด่ทุกคนที่มีแม่
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ
Kammatan.com : นั่งสมาธิ ภาวนาตามสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน เจริญบุญ สมถกรรมฐาน แนวกสิณ สติปัฏฐาน4 สติ ภาวนา ศาสนาพุทธ สติปัฏฐาน4 มีสติ เจริญปัญญา เจริญสติ วิมุตติมรรค แจก cd ธรรมะ