KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery => แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มกราคม 07, 2009, 02:24:51 PMหัวข้อ: วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 07, 2009, 02:24:51 PM
(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107144003_img_1063.jpg)


             วัดเชียงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มีถนนเล็กๆชื่อถนนโพธิสารราช ริมน้ำโขงคั่นอยู่ วัดเชียงทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2102 ?2103 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมดต้องยกให้วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุด และได้รับการมาเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด "นักโบราณคดียกย่องว่าวัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว"


(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090106130011_img_1035.jpg)

วัดเชียงทองสร้างขึ้นก่อนหน้าที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ไม่นานนัก และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชาติศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชาติศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของประเทศลาว

(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090106130411_img_1057.jpg)

           พระอุโบสถ ภาษาลาวเรียกว่า สิม เป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมากนักหลังคาพระอุโบสถมีหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น กล่าวกันว่านี่คือศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อเป็นข้อสังเกตุว่าวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง จะมีช่อฟ้า 17 ช่อ ส่วนคนสามัญสร้างจะมีช่อฟ้า 1- 7 ช่อเท่านั้น เชื่อว่าบริเวณช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงกลางช่อฟ้าจะมีของมีค่าบรรจุอยู่ ส่วนที่ประดับที่ยอดหน้าบันชาวลาวเรียกว่าโหง่ มีรูปร่างเป็นเศียรนาคและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประตูพระอุโบสถแกะสลักสวยงามเช่นเดียวกับหน้าต่างภายในพระอุโบสถมีภาพสวยงาม ที่ผนัง มีลักษณะลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน ? มโนราห์ และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ

(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107144729_img_1097.jpg)

         พระประธาน หรือชาวลาวเรียกว่าพระองค์หลวง ภายในพระอุโบสถเป็นสีทองงดงามอร่ามตาด้านข้างพระองค์หลวงมีพระบางจำลอง และผนังด้านหลังของพระอุโบสถเป็นภาพที่เกิดจากการใช้กระจกสีตัด ติดต่อกันเป็นรูปต้นทองขนาดใหญ่ ซึ่งเคยมีในเมืองหลวงพระบางลักษณะคล้ายต้นโพธิ์ ด้านข้างต้นทองเป็นรูปสัตว์ในวรรคดียามใดที่แสงแดดสดส่องสะท้อนดูงดงาม
         วิหารน้อย ด้าน ข้างและด้านหลังของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของวิหารสองหลังนี้ จุดเด่นของวิหารนี้คือผนังด้านนอกมีการตกแต่งด้วยกระจกสี ตัดเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาต่อเป็นรูปต่างๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้น บ้าน บนพื้นสีชมพู ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปนี้เคยถูกนำไปจักแสดงที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2474 และนำไปประดิษฐานที่นครเวียงจันทน์หลายสิบปี ก่อนจะนำมายังหลวงพระบางในปี พ.ศ.2507
          ส่วนวิหารอีกหลังที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถคือ วิหารพระม่าน ผนังวิหารด้านนอกมีลักษณะคล้ายกับวิหารองค์แรก ภายในวิหารนี้ประดิษฐาน พระม่าน ในช่วงวันขึ้นปีใหม่จะมีการอันเชิญมาให้ประชาชนสรงน้ำและกราบไหว้เป็นประจำทุกปี ผนังด้านหลังวิหารทาด้วยสีชมพูประดับด้วยกระจกสีแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คน สร้างขึ้นใน พ.ศ.2493 เพื่อเฉลิมฉลองที่โลกก้าวสู่ยุคกึ่งพระพุทธกาล

(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090106132600_img_1090.jpg)

          ด้านหลังของวิหารพระม่านจะเป็นพระธาตุศรีสว่างวงศ์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาศรีสว่างวงศ์และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโขงเรือใกล้กับริมแม่น้ำโขง ส่วนด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่ตั้งหอกลองมีลวดลายลงรักปิดทองสวยงาม

(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107144657_img_1071.jpg)

          โรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2505 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ลักษณะเป็นโถงกว้าง ผนังด้านหน้าตั้งแต่หน้าบันลงมาจนถึงพื้นสามารถถอดออกได้เพื่อให้สามารถเคลื่อนราชรถออกมาได้
กลางโรงเมี้ยนโกศเป็นที่ตั้งราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวรอบคัน มีพระโกศสามองค์ตรงกลางเป็นองค์ใหญ่ของเจ้าสว่างศรีวัฒนา ด้านหลังเป็นของพระราชมารดา ส่วนด้านหน้าเป็นของพระเจ้าอา โรงเก็บราชรถนี้ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ และใช้ช่างชาวหลวงพระบางชื่อ เพียตัน นับว่าเป็นช่างฝีมือดีประจำพระองค์ มีความชำนาญทั้งด้านงานเขียนและงานแกะสลัก

(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107144706_img_1078.jpg)

            จุดเด่นของโรงเมี้ยนโกศยังอยู่ที่ประตูด้านนอกคือเป็นภาพแกะสลักวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ตอนสำคัญๆ เช่น ตอนพิเภกกำลังบอกความลับที่ซ่อนหัวใจของทศกัณฑ์ให้กับพระราม ถัดลงมาเป็นตอนที่ทศกัณฑ์ต้องศรของพระรามเสียบเข้าที่หัวใจ ถัดลงมาเป็นตอนที่พระรามพระลักษณ์ต่อสู้กับทศกัณฑ์ ด้านล่างสุดเป็นตอนที่นางสีดาลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับพระราม เดิมที่ภาพแกะสลักเหล่านี้เป็นการลงรักปิดทอง ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่โดยทาสีทอง ภายในวัดยังมีเขตสังฆาวาสและยังมีพระจำพรรษาอยู่เช่นวัดทั่วไปสถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
ค่าเข้าชม คนละ 20000 กีบ (ประมาณ 80 บาท)
เปิดเวลาเข้าชม ตั้งแต่เวลา06.00 - 17.30 น.


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://www.oceansmile.com :)
รูปโดย golfreeze[at]packetlove.com


หัวข้อ: Re: วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 07, 2009, 03:16:36 PM
(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107144718_img_1084.jpg)

วัดเชียงทอง  เป็นวัดเดียว  ในหลวงพระบางที่ไม่โดนเผาในช่วงสงคราม  
เพราะผู้นำในขณะนั้นเคยบวชที่วัดแห่งนี้ เลยยกเว้นวัดแห่งนี้ และใช้ที่นี้เป็นฐานกำลัง

และ
(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090106133029_img_1094.jpg)

ภาพด้านหลัง อุโบสถมีเรื่องเล่าดังนี้
เต่า นายพราน นกยูง  เป็นนิทาน  เกี่ยวกับความสามัคคี
นกยูงโดนกับดักของนายพราน  เต่ามาเห็นจึงกัดเชือกกำดักจนขาด
นายพรานมาเห็น ด้วยเต่าที่เดินช้า จึงถูกนายพรานจับ
นกยูงเห็นดังนั้นจึงบนมาจิกนายพราน และช่วยเต่าจากนายพรานได้สำเร็จ
รูปโดย golfreeze[at]packetlove[dot]com


หัวข้อ: Re: วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กันยายน 23, 2011, 04:51:26 PM
(http://golfreeze.packetlove.com/pix/images/20090107153327_img_1158.jpg)

วัดนี้จำชื่อไม่ได้ครับผม แต่บรรยากาศสวยดี ผมเลยเก็บมาฝาก


หัวข้อ: Re: วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กันยายน 24, 2011, 11:48:11 AM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924111735_img_1066.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924112924_img_1103.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924112910_img_1101.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924112840_img_1086.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924112856_img_1095.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924110806_img_0886.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110924111950_img_1079.jpg)
วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ : http://www.kammatan.com/gallary/index.php?x=browse&category=76รูปโดย golfreeze[at]packetlove[dot]com


หัวข้อ: Re: วัดเชียงทอง ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว
เริ่มหัวข้อโดย: magicmo ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 05:45:02 PM
ขอบคุณมากๆ