นั่งสมาธิ มหาสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน แจก cd ธรรมะ
:Home:
:Board:
:BLOG:
:Gallery:
:ฟังบทสวดมนต์:
:AboutUS:
:Sitemap:

Today : Fri, 19 Jul 2024 20:15:17 +0700

. Last Update : 26-Feb-2016 17:20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. รวมบทเทศน์ของพระอาจารย์ ต่างๆ ฟังเพื่อสร้างแรงใจในการปฏิบัติภาวนา

Search Media : from
Total : 45 Media Page : 1

Song Name
Listen on IE,Firefox,Chrome,Safari
Album
Artist
Listen
Date Add
  บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
86076
24/08/2009
  บทสวดเจ้าแม่กวนอิม (เสียงเด็ก)
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม (เสียงเด็ก)
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม (เสียงเด็ก)
65897
17/03/2010
  บทสวดเจ้าแม่กวนอิม แปลไทย
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม แปลไทย
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม แปลไทย
50202
15/03/2010
  บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ธิเบต2
เปิดช่วงกินเจ
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ธิเบต2
45000
26/02/2016
  ธัมจักกัปปวัตนสูตร (อินเดีย)
ธัมจักกัปปวัตนสูตร (อินเดีย)
ธัมจักกัปปวัตนสูตร (อินเดีย)
16272
02/05/2009
  มารดา มหาบุรุษ แด่พระคุณแม่ ดีมากๆ
แด่ทุกคนที่มีแม่
พระ ว.วชิรเมธี
10687
14/09/2009
  ควรฟังก่อนเริ่มปฏิบัติ
การปฏิบัติธรรม แนวสติปัฏฐาน
หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช
10379
26/08/2009
  บทสวดพาหุง สวดเสริมบารมีและคุณธรรม
บทสวดพาหุง
อ.ศุภชัย
3702
13/09/2009
  บทสวดไตรสรณคมน์
ฮกลกสิ่ว
บทสวดไตรสรณคมน์
2893
13/09/2009
  พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปรด
พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปรด
พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปรด
1588
15/03/2010
  ยามอาทิตย์อัสดง
พระศาสดาทรงพยาบาลภิกษุผู้อาพาธ
พระศาสดาทรงพยาบาลภิกษุผู้อาพาธ
1343
26/10/2011
  พระคุณพ่อ พระคุณแม่2
พระคุณพ่อ พระคุณแม่
พระคุณพ่อ พระคุณแม่
1151
14/09/2009
  ยามอาทิตย์อัสดง
สัมปรายภพของเรวดี
สัมปรายภพของเรวดี
1078
26/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
ข้างเตียงผู้ป่วย ปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
ข้างเตียงผู้ป่วย ปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
1047
31/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง...จิตใจจดจ่อสิ่งดีงาม
เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง...จิตใจจดจ่อสิ่งดีงาม
993
31/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
อัตภาพแห่งนางสิริมา
อัตภาพแห่งนางสิริมา
945
26/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
ยาชุบชีวิตของกีสาโคตมมี
ยาชุบชีวิตของกีสาโคตมมี
939
26/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง ละวางสิ่งทั้งปวง
เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง ละวางสิ่งทั้งปวง
893
31/10/2011
  ยามอาทิตย์อัสดง
ข้างเตียงผู้ป่วย สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
ข้างเตียงผู้ป่วย สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
870
31/10/2011
  พระคุณพ่อ พระคุณแม่3
พระคุณพ่อ พระคุณแม่3
แด่ทุกคนที่มีแม่
687
14/09/2009
  หนี้ศักดิ์สิทธิ์
แด่ทุกคนที่มีแม่
แด่ทุกคนที่มีแม่
639
14/09/2009
  คุณค่าของสติ
หลวงพ่อคำเขียน จ.ชัยภูมิ
หลวงพ่อคำเขียน
630
03/09/2009
  ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ
ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ
ท่านว.วชิรเมธี
575
13/09/2011
  รักแท้มีจริง
Raktaemeejing
phramala stisumpanno
489
16/11/2011
  สันโดษที่ท่านควรรู้จัก
สันโดษที่ท่านควรรู้จัก
phramala stisumpanno
343
17/11/2011
  เรียนรู้จากวัตรปฏิบัติของพระอานนท์
เรียนรู้จากวัตรปฏิบัติของพระอานนท์
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
180
13/09/2011
  เทศน์ ณ บจก.เตียวฮงสีลม บางพลี ในวันที่ 9 เม.ย. 5
เทศน์ ณ บจก.เตียวฮงสีลม บางพลี ในวันที่ 9 เม.ย. 5
หลวงพ่อปราโมทย์
160
28/09/2012
  โกธรอย่างไรให้เป็นสุข
ajan mala
phramala satisumpanno
152
07/06/2012
  อาหารใจ
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
148
07/08/2014
  เทศน์ในงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 5
อริยมรรค ทางพ้นทุกข์
หลวงตาศิริ อินทสิริ
141
14/09/2011
  ขันธ์ 5 ที่ท่านไม่รู้จัก
ajan mala
phramala satisumpanno
140
07/06/2012
  จากพุทธบิดาถึงพุทธชิโนรส
จากพุทธบิดาถึงพุทธชิโนรส
พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี
109
13/09/2011
  โอวาทปาฏิโมกข์
ajan mala
phramala satisumpanno
100
07/06/2012
  ทิศ 6 ประสิทธิภาพกับคนรอบข้าง
ajan mala
phramala satisumpanno
84
07/06/2012
  บุญกุศลที่ท่านควรรู้จัก
ajan mala
phramala satisumpanno
76
07/06/2012
  ไตรสิกขา
ajan mala
phramala satisumpanno
68
07/06/2012
  ตอบคำถามของชีวิต
ajan mala
phramala satisumpanno
63
07/06/2012
  เพื่อนดีและคิดถูกต้อง
ajan mala
phramala satisumpanno
62
07/06/2012
  ทุติยมรณสติสูตร
ajan mala
phramala satisumpanno
61
07/06/2012
  ทศพิธราชธรรม
ajan mala
phramala satisumpanno
60
07/06/2012
  จิตดวงสุดท้าย
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปัญโญ
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปัญโญ
14
08/08/2014
  ดอกบัวยังคงผลิบาน
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
10
08/08/2014
  การเดินทางครั้งสุดท้าย
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
6
08/08/2014
  พอเห็นทุกข์ สุขก็มา
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
5
08/08/2014
  นางสุชาดา
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ วุฒิชัย วชิรเมธี
5
08/08/2014

Total : 45 Media Page : 1

JukeBox version 2.00 beta by : www.packetlove.com

[คลิกไปอ่าน] "ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย" โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

            สำหรับปี 2559นี้ ทางเว็บเราก็ได้ทำหนังสือธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่ง สมเด็จพระญาณสังวรฯซึ่งพระองค์ท่าน
ได้รวบรวมเอาไว้ครับ ในส่วนนี้ ก็จะเอาไว้แจกให้กับญาติโยมที่สนใจ ซึ่งธรรมะนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดสนใจ ก็ใส่ ชื่อ ที่อยู่ ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับ ทางเราจะทยอยจัดส่งไปให้ ครับผม พร้อมกันนี้ แจก cd ธรรมะ
แนวมหาสติปัฏฐาน โดย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่ง สวนสันติธรรม ให้แก่ผู้ที่ สนใจ สมัครสมาชิก แล้วก็
ลงชื่อได้ที่ คลิกที่นี่เลยครับ

          สำหรับการปฏิบัติภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน4 นั้น ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ตัวสติ และสัมปชัญญะ จะค่อยๆ เกิดขึ้น และจะกลายมาเป็นอาวุธสำหรับสู้รบกับกิเลส ต่อไป ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. บทความดีๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน

- แนวทางการฝึกสมาธิและการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน โดย (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) ดีมากๆ คลิกเลยๆ
- วิธีการปฏิบัติเจริญสตปัฏฐาน ในชีวิตประจำวัน โดย (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) ดีมากๆ คลิกเลยๆ
- มารดา มหาบุรุษ ธรรมะดีๆ จาก พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งใดจะตอบแทน ผู้มีบุญคุณกับเราได้ดีที่สุด
- ธรรมะของสุดยอดพระบรมโพธิสัตว์บารมีเต็มรอตรัสรู้ : หลวงปู่ดู่
- ปฏิทินธรรม ประจำปี 2554
- พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก สอนเรื่อง “คิดถูก ดับทุกข์ได้”
- พิธีทอดกฐิน กับ พิธีทอดผ้าป่า ต่างกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
- "ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย" โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
- "ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และ ตายแล้วไปไหน?" โดย ท่านอาจารย์ โกเอ็นก้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. วัดแนะนำ 2554


อ่านเพิ่มเติม :: วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย. วัดที่เคยแนะนำไปแล้ว
++ หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
++ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
++ วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
++ วัดศรีดอนชัย วันแห่งแรกในอำเภอปาย บูชาพระพุทธสิหิงค์ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
++ วัดบางกุ้ง หลวงพ่อพุทธมณีนิล โบสถ์ปรกโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม
++ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
++ วัดป่าเชิงเลน ( สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ) ซอย จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม
++ วัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร
++ วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) บนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
++ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง
++ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน บ้านเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
++ วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
++ ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
++ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
++ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม จ.เชียงใหม่
++ วัดพระพุทธบาท 4 รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
++ วัดเจดีย์เหลี่ยม เมืองโบราณเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่
++ วัดหนองป่าพง หลวงปู่ชา สุภัทโธ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
++ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
++ วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

+++ นาย kammatan.com พาเที่ยววัด ==> ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ งานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 5 วันที่ 31 กรกฏาคม 2554


ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ประชาสัมพันธ์ งานฟ้าสางที่กลางอุโมงค์ (100 ปี หลวงพ่อปัญญา) วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554


ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคืบหน้า หนังสือ "อตุโล ไม่มีใดเทียม"


            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางทีมงานพบปัญหาหลายๆ อย่างในการจัดทำหนังสือโดยเฉพาะในส่วนของ เนื้อหาทางประวัติที่มีข้อมูลไม่ สอดคล้องกันในหลายๆ ส่วนของหนังสือ ทำให้ทีมงานต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายแห่งทั้ง วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ และที่อื่นๆ แต่เป็นที่น่ายินดีว่า ข้อมูลทั้งหมด ได้รับการตรวจทานแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนั้น ที่น่ายินดีคือ ทางทีมงานยังได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาของหนังสือ "แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ซึ่งเขียนโดยหลวงพ่อปราโมชย์ ปาโมชฺโช มารวมเข้ากับ หนังสือเล่มนี้ด้วย จึงทำให้หนังสือ "อตุโล ไม่มีใดเทียม" นี้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จาก : http://www.dungtrin.net/atulobook/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            ประชาสัมพันธ์ โครงการของ ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า กำลังจัดระดมทุนให้กับโครงการ โดยจัดพิมพ์คู่มือดูช้างป่ากุยบุรี 1,000 เล่ม
โดยส่วนหนึ่งนำทูลเกล้าถวายในหลวง และ ให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ โดยจัดทำเสื้อ ช.เอ๋ย ช.ช้าง จำหน่ายเพื่อ
นำเงินรายได้ทั้งหมดให้กับโครงการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ในช่วงเดือนที่ผ่านมา พวกเราได้ไปแจกสิ่งของ เสื้อผ้า รวมถึงยารักษาโรค และข้าวสาร ที่หมู่บ้านใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาครับ ในนามของ Kammatan.com ขอขอบคุณน้ำใจจากเพื่อนๆ พี่บริจาค สิ่งของ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือน้องๆ ที่บ้านหมี่ ด้วยน่ะครับ คนไทยต้องช่วยเหลือกัน ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

          

บริจาคเสื้อผ้า อาหารให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ไปทำบุญ ที่บ้านเด็กพิการ ที่บ้านราชาวดี มาครับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


Tag : บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.จุดเตือนใจ การปฏิบัติ

สติและสัมปชัญญะ ธรรมคู่นี้เป็นเครื่องมือเยี่ยมที่สุด ซึ่งธรรมชาติให้เรามา เพื่อรบทัพจับศึกกับกิเลสผู้ทรงพลัง
ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อทีเดียว การทำความเข้าใจกับธรรมคู่นี้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราใช้สติสัมปชัญญะปฏิบัติ
เจริญวิปัสสนา ตามแบบ มหาสติปัฏฐาน4

           สติ ทำหน้าที่ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏ กับจิตต่อหน้าต่อตา เช่นรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ รู้สึกกังวล รู้สึกกลัว รู้สึกสงสัย
รู้สึกรัก รู้สึกชัง เป็นต้น

           สัมปชัญญะ เป็นตัวปัญญา ทำหน้าที่รู้ชัดเห็นชัดใน อารมณ์นั้นๆ ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
คือเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายและจิตมีแต่ความแปรเปลี่ยน ไปทั้งนั้น พระองค์สอนไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งไม่แน่นอน
มีอารมณ์อะไรผ่านมาผ่านไปก็ระลึกรู้อยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติแค่สังเกตดูความเกิดดับเท่านั้น อะไรที่เกิดมา ก็ปล่อยวางไป
จิตที่ปล่อยวางอารมณ์คือจิตที่พ้นจากทุกข์
            โบราณาจารย์ท่านเปรียบการเจริญสติสัมปชัญญะเหมือนชาว นาเกี่ยวข้าว คือสติทำหน้าที่ รวบรวมข้าวเข้ามาไว้ในกำมือ
(ดูอารมณ์) และสัมปชัญญะทำหน้าที่เอาเคียวตัดรวงข้าวนั้น (วางอารมณ์)

            ตอนนี้ทาง webboard กรรมฐาน ของเราได้เปิดกระทู้ใหม่คือ กระทู้ วัดน่าเที่ยว และ ประวัติของวัด นั้น
เพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจได้อ่านเป็นข้อมูล เผื่ออาจจะได้ไป นมัสการ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองได้ครับ คลิกมาที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์หนังสือธรรมะ แนะนำ :
1. พระพุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน โดยท่านอาจารย์ วศิณ อินทสระ [download]
2. แก่นธรรมหลวงปู่ดูลย์ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชโช [download]
3. ปรมัตถธรรม สังเขป โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ [download]
4. ณ มรณา รวมบทความคัดสรร โดยท่านดังตฤณ [download]
5.แจก cd รวมไฟล์เอกสารหัวข้อพระธรรมตามพระไตรปิฎก และธรรมมะต่างๆ ที่น่าสนใจทีเดียว คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่
6.หนังสือธุดงค์ไม่หลงทาง โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง และศิษย์ อาจารย์ ฤาษีกะลา คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่
7.จิตคือพุทธะ โดยหลวงปู่ดูลย์ อตโล เป็นไฟล์เสียงครับ คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่

8.วิธีเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน เป็นไฟล์ Word ครับ คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. พุทธสุภาษิตประจำเดือนกันยายน 2554 นี้


:: พุทธสุภาษิต วัดหนองป่าพง หลวงปู่ชา สุภัทโธ จ.อุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม

++ อ่านพุทธสุภาษิตเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ :: [คลิกเลย]
++ ความรู้เกี่ยวกับธรรมมะที่พุทธศาสนิกชนควรทราบครับ :: [คลิกเลย]
++ พระสมณโคตมพระพุทธเจ้า สอนภิกษุ เกี่ยวกับ บุพเพนิวาส :: [คลิกเลย]
++ กราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ คลิก ]

TAG:: thailand Kammatan ,thailand meditation, นั่งสมาธิ , ภาวนาเจริญสติ , มหาสติปัฏฐาน , แนะนำวัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ดูกร ผู้นิรทุกข์ เรากล่าวว่า ตัณหา นั้นแหละ เป็นบ่อเกิดแห่งชาติภพ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 [คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 15 กรกฏาคม 2554[คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 [คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 [คลิกอ่านเพิ่ม]

            สำหรับเรื่องกรรมฐานนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า ทำเพื่อให้พักผ่อน จิต
เมื่อ พักผ่อนเต็มที่ จิตก็จะมี กำลัง ในการตามรู้ ต่อไป ส่วนการฝึก มหาสติปัฏฐาน 4 สามารถ
ปฏิบัติได้ทุกเมื่อ ตามรู้จิต ตามรู้กาย ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อวันใดจิตเราปล่อยวาง

" จนมองเห็นว่าตัวเราไม่มี ตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา
แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจักเป็นของเราได้อย่างไร "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไออุ่นครั้งที่สาม
:: โครงการดีๆ ของชมรมชมไทย "พาน้องท่องธรรมะ (ชาติ)"
ณ ค่ายเยาวชนศูนย์ศึกษาและพัฒนา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลยครับ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หากท่านใดสนใจต้องการดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่ วิมุตติ
       
สำคัญมาก : กำลังใจดีๆ จากการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่ลานธรรม ลานธรรมวิมุตติ
       

นั่งกรรมฐาน ทำสมาธิ

++ พูดคุยเกี่ยวกับ ธรรมมะ วิปัสสนา สติปัฏฐาน 4 สมถกรรมฐาน กสิณ [ พุทธกรรมฐานบอร์ด ]
++ กราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ คลิก ]
++ Download ไฟล์เสียงธรรมะ แนวสติปัฏฐาน 4 โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ [ คลิกครับ ]
++ Download ไฟล์หนังสือเรื่อง "คีริมานนท์สูตร" ซึ่งนับเป็น ธรรมมิกราช ธรรมมะที่เหนือกว่าธรรมใดๆ
      ได้ที่ [ versionเก่า ] , [ versionใหม่ ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินธรรม ของ Kammatan.com :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้า ประจำเดือนนี้
เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ทั้ง 10 ชาติ
 
10 ชาติสุดท้ายก่อนที่ จะมาเป็นองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พระสมณโคดม version2
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พุทธประวัติขององค์พระศาสดา
พระสมณโคดม

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พระสมณโคดม เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดังส์
อ่านเพิ่มเติมได้
เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน
เมืองที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ท่านทรงเลือกที่จะปรินิพพาน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นโพธิ์
คลิกที่นี่
เศษเสี้ยววิบากกรรมของ
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พระพุทธเจ้าท่านทำไมเน้น อริยสัจ 4 และสติปัฏฐาน4 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เจริญบุญ จากการปฏิบัติกรรมฐาน และ เจริญสติปัฏฐาน4

ธรรมะจาก หลวงปู่ชา สุภัทโธ ธรรมะที่หลวงปู่ชา ได้สอนสั่งไว้นั้น ควรค่าแก่การนำมาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นอย่างมาก ลองเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ครับ. วิปัสสนา จาก หลวงปู่ดูลย์ สารธรรมจากหลวงปู่ดูลย์ พระสายวัดป่า ที่เดินตามเส้น ทางวิปัสสนา อย่างจริงจัง ลองเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ ครับ
วิธีกำจัด กามฉันทะ วิธีใดที่สามารถ จะใช้กำจัด กามฉันทะ ได้ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ครับ. ทางสายเอก มหาสติปัฏฐาน4 คืออะไร วิธีการปฏิบัติ ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ที่ตามรู้กาย เวทนา จิต ธรรม เส้นทางที่เป็นที่ตั้งมั่นแห่งสติ อ่านเพิ่มเติมได้ครับ
อุโบสถศีล หรือ ศีล8 การถือศีล 8 ในวันพระ นั้นให้อานิสสงฆ์ อย่างไรกับ ตัวเรา ลองเข้ามา อ่านรายละเอียดได้ครับ ปฏิบัติธรรมที่ กุฏิฝึกกรรมฐานประชาชื่น เส้นทาง การเดินทาง เข้าไปปฏิบัติ เข้าไป ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
วัด กำแพงบางจาก

"ชีวิตนี้ทำกรรมดี ถือศีล ทำบุญ ล่ะกรรมชั่ว ตายไปจะได้ไปสู่สวรรค์ภูมิ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.วันพระประจำเดือนกันยายน 2554

วันจันทร์ที่ ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
วันจันทร์ที่ ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ [ วันพระใหญ่ ]
วันอังคารที่ ๒๐  แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
วันอังคารที่ ๒๗ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ปฏิทินธรรม ประจำปี 2554 ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.หนังสือธรรมะ น่าอ่าน
สำหรับเดือนนี้ ขอแนะนำเป็นหนังสือ
" วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี "


หนังสือ วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี นี้
ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอให้เห็นสีสัน
ของความรักในแง่มุมต่าง ๆโดยได้รวบรวม
ข้อความจากงานเขียนของ ‘ดังตฤณ’ ทั้งจากหนังสือ
และจากข้อความถามตอบบนอินเตอร์เน็ท
และคัดสรรข้อความสำนวนอันเป็นวาทะที่น่า
จะสามารถกระตุกความคิดผู้อ่านในมุมมองต่าง ๆ
ของความรักได้อย่างตรงใจโดยเฉพาะ


อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

. หนังสือที่เคยแนะนำไปแล้ว
- ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
- ธรรมะจากพระภูเขา Monk in the mountain. พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
- พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์
- หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Board Update
- แจก CD การปฏิบัติสมถกรรมฐาน ฟรีครับ [คลิกเลย]
- แจก CD รวมไฟล์เอกสารหัวข้อพระธรรมตามพระไตรปิฎก ฟรีครับ [คลิกเลย]
- ธรรมมะคำสอนจากพระสงฆ์ผู้เจริญธรรม [คลิก]  
- วิธีการฝึกนั่งกรรมฐานแนว กสิณ [คลิก]
- งานวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 4 - 20 ก.พ.52 ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ [คลิก]  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Web Hosting คุณภาพจาก Packetlove.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packetlove.com FreeHosting

ให้บริการฟรีพื้นที่ 30 MB , รองรับภาษา PHP , Perl , HTML , FTP ให้ใช้งาน
เพื่อเด็กไทยได้พัฒนา ทักษะในด้านการเขียนเว็บ และการออกแบบเว็บไซต์
คลิกได้ที่นี่ [packetlove.com ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เพื่อนบ้าน
             
KAMMATAN.COM


Golfreeze 's Blog
Webboard  พูดคุยธรรมมะ
Fileธรรมะท่านใดมี พระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ผู้นั้นมีที่พึ่งอันประเสริฐ
พุทธประวัติของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [คลิกที่นี่]


---------------------------------------
. Kammatan Friend
- ธรรมมะพุทธองค์ พี่กล้า
- คิดทำดี.com
- เว็บธรรมจักร
- เว็บลานธรรมเสวนา
- เว็บวิมุตติ
- เว็บ 84,000 พระธรรมขันธ์
- สติปัฏฐาน 4
- พระไทย.net
- เว็บพระบรมสารีริกธาตุ
- เว็บ รู้ทันชีวิต.com
- เว็บวัดภูก้อน จ.อุดรธานี
---------------------------------------
. Blog ธรรมะจากญาติธรรม
- Blog สวนสันติธรรม
- Blog คุณ Aston27
- Blog คุณ เต้ย
- Blog golfreeze
- Blog คุณ Nirvana
- วิธีธรรม
---------------------------------------
. กิจกรรมเพื่อสังคม
-บริจาคเงินแก่บ้านคุณครูน้อย
-บริจาคเสื้อผ้าที่บ้านเด็กอ่อน
-แจกcd ปฏิบัติสติปัฏฐาน กรรมฐานฟรี
---------------------------------------
. บทสวดมนต์
- ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
- บทคาถาชินบัญชร หลวงปู่โต
- บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
---------------------------------------
. ไปเยี่ยมพระสงฆ์เกจิดัง
- หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
- หลวงตามหาบัว
- หลวงปู่มั่น
- หลวงปู่เทสก์
- หลวงปู่เสาร์
- หลวงปู่ดูลย์
- หลวงปู่สิม
- หลวงพ่อปราโมทย์
----------------------------------------
. News
เส้นทางไปกุฏิประชาชื่น [คลิกที่นี่]
แนะนำวัดที่น่าสนใจ [คลิกที่นี่]
----------------------------------------
สามารถแลกลิ้งได้น่ะครับ
Name : Golfreeze
Email: golfreeze[at]packetlove[dot]com
Phone: 085-1112287

---------------------------------------
Thank you packetlove.com
All Support and Sponsor!
---------------------------------------

Google


    เพื่อนบ้าน สายมหาสติปัฏฐาน 4


แจกCD ธรรมมะแนวมหาสติปัฏฐาน4
ลงชื่อ-ที่อยู่ ไว้ได้ที่นี่ ครับ


eXTReMe Tracker
:Banner Kammatan.com ขนาด 251*137px
:Banner Kammatan.com ขนาด 251*137px

แลกลิ้งกับเราได้น่ะครับ Email มาที่ golfreeze[at]packetlove.com ได้เลยครับ
Name : Golf@กรรมฐาน.คอม
Email: golfreeze[at]packetlove.com
Phone: 085-1112287


Copyright © 2549 - 2552 KAMMATAN.COM Team.
 

   Email & MSN Webmaster : golfreeze[at]packetlove[dot]com [คลิก]
   Website = http://golfreeze.packetlove.com
 

"ขอผลบุญที่เกิดจากเว็บนี้ มอบแก่ พ่อ แม่ และญาติของผมเอง ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของผมทั้งชาตินี้และชาติปางก่อน และขอให้เป็นกุศลน้อมนำสู่พระนิพพานด้วยน่ะครับ "
eXTReMe Tracker