นั่งสมาธิ เจริญสติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน แจก cd ธรรมะ พาเที่ยววัด
:Home:
:Board:
:BLOG:
:Gallery:
:ฟังบทสวดมนต์:
:AboutUS:
:Sitemap:

Today : February 9, 2023, 7:20 am

. Last Update : 14-Jul-2015 10:39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. WeBMaster Talk

           
       สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับ ในเดือนกรกฏาคมนี้ ก็มีวันสำคัญระดับโลกและทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ วันอาสาฬหบูชา
ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 สองหน หรือ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา ก็คือ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หมายถึง สูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อ แห่งธรรม
แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และในที่สุด แห่งพระธรรมเทศนานั้นเอง หัวหน้า ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นั้น นามว่า โกณทัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
คือเข้าใจชัดแจ้งในพระธรรมที่ทรงแสดง มองเห็น ความเป็นธรรมดาของสังขารธรรม บรรลุโสดาปัตติผล
และได้ทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นพระสงฆ์ สาวกรูปแรกของพระพุทธศาสนา ดังนั้น วันอาสาฬหบูชา
จึงเป็นทั้งวันระลึกถึงการแสดงปฐมเทศนา ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า และเป็นวันที่พระรัตนตรัย ครบบริบูรณ์
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาพิ่มเติมได้นะครับผม วันอาสาฬหบูชา คลิกเลย

       มาถึงวันนี้ ทางเว็บ kammatan.com ก็ยังคงปณิธานเหล่านี้ไว้ไม่เสื่อมคลาย เพื่อช่วยเหลือและช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไปสู่มวลมนุษย์ ผู้ที่เสาะหาทางหลุดพ้น จากกิเลสรวมพุทธโอวาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม


            ในวาระที่ทางเว็บ kammatan.com กำลังจะ ครบรอบ 8ปี ในเดือน สิงหาคม 2558 ทางเราก็ยังคงเจตนารมณ์เดิม
เพื่อขอร่วม สืบทอดพระพุทธศาสนา แทนคุณพระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ยังคงอยู่ต่อไปตลอดจนถึง 5,000 ปี
กับที่ผ่านมาทางเว็บเรา ก็ได้จัดกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ก็คือ แจกหนังสือธรรมะ แจกcd ธรรมะ ให้กับบุคคลที่สนใจ
แล้วก็ช่วย กันเผยแพร่ พระพุทธศาสนา อีกทางหนึ่ง สิ่งนี้เราต้องการทำเพื่อเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งชี้ทางแห่งความสันติสุขตลอดกาล ให้แก่หมู่มวลสัตว์มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม
ข้าพเจ้าในนาม kammatan.com ก็จะทำสิ่งเหล่าต่อไป ตราบจนวันสิ้นลมหายใจ ครับผม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านใดที่ต้องการไปเที่ยววัด ก็สามารถเข้าไปดูวัดซึ่งทางเรา แนะนำวัด ไว้ได้นะครับผม คลิกที่นี่ เลยครับ

            สำหรับปี 2555-2558 นี้ ทางเว็บเราก็ได้ทำหนังสือธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ชื่อ "พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ"
เป็นการรวมเอาชัยชนะที่พระพุทธองค์ได้เผชิญมาตลอด 45 พรรษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้อ่านและ
นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ระลึก ถึงพระพุทธคุณ ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้ฝ่าฟันมา เพื่อที่จะเผยแพร่
พระพุทธศาสนาไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้นำมาประพฤติ ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมกัน ในส่วนนี้ลอง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะเอาไว้แจกให้กับญาติโยมที่สนใจ ซึ่งธรรมะนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดสนใจ ก็ใส่ ชื่อ ที่อยู่ ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับ ทางเราจะทยอยจัดส่งไปให้ ครับผม พร้อมกันนี้ แจก cd ธรรมะ
แนวสติปัฏฐาน โดย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่ง สวนสันติธรรม ให้แก่ผู้ที่ สนใจ สมัครสมาชิก แล้วก็
ลงชื่อได้ที่ คลิกที่นี่เลยครับ

          สำหรับการปฏิบัติภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 นั้น ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ตัวสติ และสัมปชัญญะ จะค่อยๆ เกิดขึ้น
และจะกลายมาเป็นอาวุธสำหรับสู้รบกับกิเลส ต่อไป ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kammatan.com พาร่วมงานปฏิบัติธรรม
- kammatan.com ไปร่วม งานทอดผ้าป่าสามัคคี 2558 วัดถ้ำผาแดง จ.ขอนแก่น (หลวงตาศิริ อินทสิริ )
- kammatan.com ไปร่วมฟังธรรม งานกฐินสามัคคีที่วัดถ้ำผาแดง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2557 (หลวงตาศิริ อินทสิริ )
- kammatan.com ไปร่วมฟังธรรม และกราบหลวงพ่อปราโมทย์ ที่ วัดศรีทวี จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
- kammatan.com พาร่วมฟังธรรม และกราบหลวงพ่อปราโมทย์ ที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557
- kammatan.com ขอร่วมไว้อาลัยการมรณภาพ ของ พระอาจารย์หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ วัดป่าสุคะโต อ.แกงคร้อ จ.ชัยภูมิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. บทความดีๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน

- พระไตรปิฏกฉบับประชาชน โดยท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
- "ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย" โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

- ธรรมะ พุทธวจนะ รวมทั้งเรื่องการเจริญมรณสติ ครับผม และ เสียงอ่านเรื่อง ยามอาทิตย์อัสดง
- แนวทางการฝึกสมาธิและการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน โดย (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) ดีมากๆ คลิกเลยๆ
- วิธีการปฏิบัติเจริญสตปัฏฐาน ในชีวิตประจำวัน โดย (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) ดีมากๆ คลิกเลยๆ
- มารดา มหาบุรุษ ธรรมะดีๆ จาก พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งใดจะตอบแทน ผู้มีบุญคุณกับเราได้ดีที่สุด
- ธรรมะของสุดยอดพระบรมโพธิสัตว์บารมีเต็มรอตรัสรู้ : หลวงปู่ดู่
- แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสัปปายะ ตลอดทั้งปี 2555-2556 ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
- พุทธวัจจนะ เรื่องการเกิด และดับของสิ่งมีชีวิต เพื่อวาระสุดท้ายในการดำเนินชีวิต ดีมากๆ
- พิธีทอดกฐิน กับ พิธีทอดผ้าป่า ต่างกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
- "ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย" โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
- "ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และ ตายแล้วไปไหน?" โดย ท่านอาจารย์ โกเอ็นก้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. วัดแนะนำ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘


อ่านเพิ่มเติม :: วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

. วัดที่เคยแนะนำไปแล้ว
++ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
++ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
++ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
++ วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
++ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่
++ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
++ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
++ Daibutsu ไหว้สักการะพระใหญ่ ที่เมือง Kamakura (Tokyo) ญี่ปุ่น Japan
++ หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
++ วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
++ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
++ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิตร บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลวงตาศิริ
++ วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
++ วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
++ วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
++ วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลวงพ่อพุธ ธานิโย
++ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
++ หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
++ โรงมหรสพทางวิญญาณ ณ วัดธารน้ำไหล สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
++ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
++ วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
++ วัดศรีดอนชัย วันแห่งแรกในอำเภอปาย บูชาพระพุทธสิหิงค์ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
++ วัดบางกุ้ง หลวงพ่อพุทธมณีนิล โบสถ์ปรกโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม
++ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
++ วัดป่าเชิงเลน ( สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ) ซอย จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม
++ วัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร
++ วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) บนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
++ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง
++ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน บ้านเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
++ วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
++ ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
++ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
++ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม จ.เชียงใหม่
++ วัดพระพุทธบาท 4 รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
++ วัดเจดีย์เหลี่ยม เมืองโบราณเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่
++ วัดหนองป่าพง หลวงปู่ชา สุภัทโธ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
++ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
++ วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

+++ นาย kammatan.com พาเที่ยววัด ==> ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธรรมะ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญกราบฟังธรรมจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
ณ ชั้น22 โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ (ดูแผนที่อ่านเพิ่มเติมที่นี่ คลิก)
อัฟเดท การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ที่ วัดศรีอภัยวัน คลิกที่นี่ครับ

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม นอกสถานที่
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : dhammada.net
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชา สุภัทโท
ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 12-17 มกราคม 2558


เนื่องจาก องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชา ได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535
ทางวัดหนองป่าพงจึงได้กำหนดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชาแด่
องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชา ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ของทุกปี

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 3,000 รูป


รายละเอียดการตักบาตร คลิกที่นี่ครับ

ประชาสัมพันธ์ งานขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีด้วย วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ คลิกไปดูรายละเอียด
จัดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ของทุก ๆ ปี เป็นเวลา ๕ วัน กับ ๔ คืน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยครูบาอาจารย์ สายวัดป่า :++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่หลุย จันทสาโร
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่ท่อน ญาณธโร
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงตาพระมหาบัว ณาณสัมปันโน
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
++ ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

อ่านเพิ่มเติม : ธรรมะครูบาอาจารย์ สายวัดป่า ได้ที่นี่ครับ คลิกเข้าไปอ่าน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะ แจกหนังสือธรรมะ เว็บ kammatan.com


           สืบเนื่องจากทางเว็บ http://www.kammatan.com ไปเจอหนังสือเล่มนี้เข้า แล้วได้อ่าน เลยรู้สึกว่าเป็นบทสวดมนต์
ที่ควรค่าที่จะสนับสนุน พิมพ์แจก ให้ผู้คนได้อ่านกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้อ่านและนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ระลึก ถึงพระพุทธคุณ ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้ฝ่าฟันมา เพื่อที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้นำมาประพฤติ ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมกัน  ลองไปดูรายละเอียดกันนะครับผม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบพระคุณข้อมูลจาก : พี่กัลยาณมิตรที่แสนดี พี่ธานี จิด-ตระ-ธานี ด้วยนะครับผม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            ประชาสัมพันธ์ โครงการของ ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า กำลังจัดระดมทุนให้กับโครงการ โดยจัดพิมพ์คู่มือดูช้างป่ากุยบุรี 1,000 เล่ม
โดยส่วนหนึ่งนำทูลเกล้าถวายในหลวง และ ให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ โดยจัดทำเสื้อ ช.เอ๋ย ช.ช้าง จำหน่ายเพื่อ
นำเงินรายได้ทั้งหมดให้กับโครงการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม กับ Kammatan.com

            ในช่วงเดือนที่ผ่านมา พวกเราได้ไปแจกสิ่งของ เสื้อผ้า รวมถึงยารักษาโรค และข้าวสาร ที่หมู่บ้านใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาครับ ในนามของ Kammatan.com ขอขอบคุณน้ำใจจากเพื่อนๆ พี่บริจาค สิ่งของ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือน้องๆ ที่บ้านหมี่ ด้วยน่ะครับ คนไทยต้องช่วยเหลือกัน ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ไปทำบุญ บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่วัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง
ไปทำบุญ ที่บ้านเด็กพิการ ที่บ้านราชาวดี มาครับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีไปร่วมแจกเสื้อผ้า ขนม ให้กับเด็ก ที่ จ.กาญจนบุรี กับ พี่ๆ ใน Pajerosport-thailand.com
kammatan.com และคณะ ร่วมทำบุญ คนป่วยมะเร็ง ที่ รพ.มหาราชเชียงใหม่kammatan.com และคณะ เว็บ pajerosport-thailand.com ร่วมบริจาคของใช้ อาหาร ให้กับน้องๆ ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง


Tag : บริจาคเสื้อผ้า อาหาร, ช่วยเหลือน้ำท่วม ,ช่วยเหลือเด็กพิการ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.จุดเตือนใจ การปฏิบัติ

สติและสัมปชัญญะ ธรรมคู่นี้เป็นเครื่องมือเยี่ยมที่สุด ซึ่งธรรมชาติให้เรามา เพื่อรบทัพจับศึกกับกิเลสผู้ทรงพลัง
ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อทีเดียว การทำความเข้าใจกับธรรมคู่นี้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราใช้สติสัมปชัญญะปฏิบัติ
เจริญวิปัสสนา ตามแบบ สติปัฏฐาน4

           สติทำหน้าที่ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏ กับจิตต่อหน้าต่อตา เช่นรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ รู้สึกกังวล รู้สึกกลัว รู้สึกสงสัย
รู้สึกรัก รู้สึกชัง เป็นต้น

           สัมปชัญญะ เป็นตัวปัญญา ทำหน้าที่รู้ชัดเห็นชัดใน อารมณ์นั้นๆ ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
คือเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายและจิตมีแต่ความแปรเปลี่ยน ไปทั้งนั้น พระองค์สอนไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งไม่แน่นอน
มีอารมณ์อะไรผ่านมาผ่านไปก็ระลึกรู้อยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติแค่สังเกตดูความเกิดดับเท่านั้น อะไรที่เกิดมา ก็ปล่อยวางไป
จิตที่ปล่อยวางอารมณ์คือจิตที่พ้นจากทุกข์ เป็นตัวธรรมะที่เห็นว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์กับเรา และเห็นได้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน ทำหลัง

            โบราณาจารย์ท่านเปรียบการเจริญสติสัมปชัญญะเหมือนชาว นาเกี่ยวข้าว คือสติทำหน้าที่ รวบรวมข้าวเข้ามาไว้ในกำมือ
(ดูอารมณ์) และสัมปชัญญะทำหน้าที่เอาเคียวตัดรวงข้าวนั้น (วางอารมณ์)

            ตอนนี้ทาง webboard กรรมฐาน ของเราได้เปิดกระทู้ใหม่คือ กระทู้ วัดน่าเที่ยว และ ประวัติของวัด นั้น
เพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจได้อ่านเป็นข้อมูล เผื่ออาจจะได้ไป นมัสการ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองได้ครับ คลิกมาที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.ไฟล์หนังสือธรรมะ แนะนำ :
1. พระพุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน โดยท่านอาจารย์ วศิณ อินทสระ [download]
2. แก่นธรรมหลวงปู่ดูลย์ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชโช [download]
3. ปรมัตถธรรม สังเขป โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ [download]
4. ณ มรณา รวมบทความคัดสรร โดยท่านดังตฤณ [download]
5.แจก cd รวมไฟล์เอกสารหัวข้อพระธรรมตามพระไตรปิฎก และธรรมมะต่างๆ ที่น่าสนใจทีเดียว คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่
6.หนังสือธุดงค์ไม่หลงทาง โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง และศิษย์ อาจารย์ ฤาษีกะลา คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่
7.จิตคือพุทธะ โดยหลวงปู่ดูลย์ อตโล เป็นไฟล์เสียงครับ คลิกลงชื่อรับได้ที่นี่

8.วิธีเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน เป็นไฟล์ Word ครับ คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่

9 .หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล (พระพิศาลศาสนกิจ) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ประวัติและปฏิปทา คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. พุทธสุภาษิตประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘ นี้


:: พุทธสุภาษิต วัดหนองป่าพง หลวงปู่ชา สุภัทโธ จ.อุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม

++ อ่านพุทธสุภาษิตเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ :: [คลิกเลย]
++ ความรู้เกี่ยวกับธรรมมะที่พุทธศาสนิกชนควรทราบครับ :: [คลิกเลย]
++ พระสมณโคตมพระพุทธเจ้า สอนภิกษุ เกี่ยวกับ บุพเพนิวาส :: [คลิกเลย]
++ กราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ คลิก ]

TAG:: thailand Kammatan ,thailand meditation, นั่งสมาธิ , ภาวนาเจริญสติ , สติปัฏฐาน , แนะนำวัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ดูกร ผู้นิรทุกข์ เรากล่าวว่า ตัณหา นั้นแหละ เป็นบ่อเกิดแห่งชาติภพ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 [คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 15 กรกฏาคม 2554[คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 [คลิกอ่านเพิ่ม]
++ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 [คลิกอ่านเพิ่ม]

            สำหรับเรื่องกรรมฐานนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า ทำเพื่อให้พักผ่อน จิต
เมื่อ พักผ่อนเต็มที่ จิตก็จะมี กำลัง ในการตามรู้ ต่อไป ส่วนการฝึก สติปัฏฐาน 4 สามารถ
ปฏิบัติได้ทุกเมื่อ ตามรู้จิต ตามรู้กาย ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อวันใดจิตเราปล่อยวาง

" จนมองเห็นว่าตัวเราไม่มี ตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา
แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจักเป็นของเราได้อย่างไร "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไออุ่นครั้งที่สาม
:: โครงการดีๆ ของชมรมชมไทย "พาน้องท่องธรรมะ (ชาติ)"
ณ ค่ายเยาวชนศูนย์ศึกษาและพัฒนา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลยครับ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หากท่านใดสนใจต้องการดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่ วิมุตติ
       
สำคัญมาก : กำลังใจดีๆ จากการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่ลานธรรม ลานธรรมวิมุตติ
       

นั่งกรรมฐาน ทำสมาธิ

++ พูดคุยเกี่ยวกับ ธรรมมะ วิปัสสนา สติปัฏฐาน 4 สมถกรรมฐาน กสิณ [ พุทธกรรมฐานบอร์ด ]
++ กราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ คลิก ]
++ Download ไฟล์เสียงธรรมะ แนวสติปัฏฐาน 4 โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ [ คลิกครับ ]
++ Download ไฟล์หนังสือเรื่อง "คีริมานนท์สูตร" ซึ่งนับเป็น ธรรมมิกราช ธรรมมะที่เหนือกว่าธรรมใดๆ
      ได้ที่ [ versionเก่า ] , [ versionใหม่ ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินธรรม ของ Kammatan.com :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้า ประจำเดือนนี้
เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ทั้ง 10 ชาติ
 
10 ชาติสุดท้ายก่อนที่ จะมาเป็นองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พระสมณโคดม version2
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พุทธประวัติขององค์พระศาสดา
พระสมณโคดม

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พระสมณโคดม เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดังส์
อ่านเพิ่มเติมได้
เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน
เมืองที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ท่านทรงเลือกที่จะปรินิพพาน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นโพธิ์
คลิกที่นี่
เศษเสี้ยววิบากกรรมของ
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
พระพุทธเจ้าท่านทำไมเน้น อริยสัจ 4 และสติปัฏฐาน4 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เจริญบุญ จากการปฏิบัติกรรมฐาน และ เจริญสติปัฏฐาน4

ธรรมะจาก หลวงปู่ชา สุภัทโธ ธรรมะที่หลวงปู่ชา ได้สอนสั่งไว้นั้น ควรค่าแก่การนำมาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นอย่างมาก ลองเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ครับ. วิปัสสนา จาก หลวงปู่ดูลย์ สารธรรมจากหลวงปู่ดูลย์ พระสายวัดป่า ที่เดินตามเส้น ทางวิปัสสนา อย่างจริงจัง ลองเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ ครับ
วิธีกำจัด กามฉันทะ วิธีใดที่สามารถ จะใช้กำจัด กามฉันทะ ได้ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ครับ. ทางสายเอก สติปัฏฐาน4 คืออะไร วิธีการปฏิบัติ ตามหลักสติปัฏฐาน ที่ตามรู้กาย เวทนา จิต ธรรม เส้นทางที่เป็นที่ตั้งมั่นแห่งสติ อ่านเพิ่มเติมได้ครับ
อุโบสถศีล หรือ ศีล8 การถือศีล 8 ในวันพระ นั้นให้อานิสสงฆ์ อย่างไรกับ ตัวเรา ลองเข้ามา อ่านรายละเอียดได้ครับ ปฏิบัติธรรมที่ กุฏิฝึกกรรมฐานประชาชื่น เส้นทาง การเดินทาง เข้าไปปฏิบัติ เข้าไป ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
วัด กำแพงบางจาก

"ชีวิตนี้ทำกรรมดี ถือศีล ทำบุญ ล่ะกรรมชั่ว ตายไปจะได้ไปสู่สวรรค์ภูมิ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.วันพระประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘

1.  วันพุธ ที่ 8 เดือนกรกฎาคม : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
2.  วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
3.  วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกรกฎาคม : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 สองหน
4.  วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนกรกฎาคม : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 สองหน [ วันอาสาฬหบูชา ]
5.  วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม : [ วันเข้าพรรษา ]

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ปฏิทินธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ครับ [๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.หนังสือธรรมะ น่าอ่าน

สำหรับเดือนนี้ ขอแนะนำเป็นหนังสือ
"จิตเป็นอมตะ"
โดย อาจารย์หวีด บัวเผื่อน

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่


. หนังสือที่เคยแนะนำไปแล้ว
- วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี
- ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
- ธรรมะจากพระภูเขา Monk in the mountain. พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
- พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์
- หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kammatan.com on Facebook.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ธรรมะจากครูบา อาจารย์ พระกรรมฐาน

- ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช [คลิกเลย]
- แจก CD รวมไฟล์เอกสารหัวข้อพระธรรมตามพระไตรปิฎก ฟรีครับ [คลิกเลย]
- ธรรมมะคำสอนจากพระสงฆ์ผู้เจริญธรรม [คลิก]  
- คำสัตย์ คำจริง โดย หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน [คลิก]
- สิ้นสงสัยด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง พระโพธิญาณเถระ(พระอาจารย์ ชา สุภัทโท) [คลิก]  
- เชื่อผลของกรรม โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี [คลิก]  
- พระพุทธศาสนานี่เรียนจบ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท [คลิก]  
- สำคัญอยู่ที่ตัวสตินี่นะ โดย หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย [คลิก]  
- รูปครูบาอาจารย์ สาย กรรมฐาน [คลิก]  
- เพิ่มเติมวันอาสาฬหบูชา สำคัญอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไร ประจำปี 2555 [คลิก]  
- เพิ่มเติมวันเข้าพรรษา สำคัญอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไร ประจำปี 2555 [คลิก]  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Web Hosting คุณภาพจาก Packetlove.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packetlove.com FreeHosting

ให้บริการฟรีพื้นที่ 30 MB , รองรับภาษา PHP , Perl , HTML , FTP ให้ใช้งาน
เพื่อเด็กไทยได้พัฒนา ทักษะในด้านการเขียนเว็บ และการออกแบบเว็บไซต์
คลิกได้ที่นี่ [packetlove.com ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. เพื่อนบ้าน
              การเกษตรเชิงท่องเที่ยว
KAMMATAN.COM


Golfreeze 's Blog
Webboard  พูดคุยธรรมมะ
Fileธรรมะท่านใดมี พระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ผู้นั้นมีที่พึ่งอันประเสริฐ
พุทธประวัติของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [คลิกที่นี่]


---------------------------------------
. Kammatan.com Friend
- ธรรมมะพุทธองค์ พี่กล้า
- ธรรมดา.net
- เว็บธรรมจักร
- เว็บลานธรรมเสวนา
- เว็บวิมุตติ
- เว็บ 84,000 พระธรรมขันธ์
- สติปัฏฐาน 4
- พระไทย.net
- เว็บพระบรมสารีริกธาตุ
- เว็บ รู้ทันชีวิต.com
- เว็บวัดภูก้อน จ.อุดรธานี
---------------------------------------
. Blog ธรรมะจากญาติธรรม
- Blog สวนสันติธรรม
- Blog คุณ Aston27
- Blog คุณ เต้ย
- Blog golfreeze
- Blog คุณ Nirvana
- วิธีธรรม
- พี่ธานี จิด-ตระ-ธานี
---------------------------------------
. กิจกรรมเพื่อสังคม
-บริจาคเงินแก่บ้านคุณครูน้อย
-บริจาคเสื้อผ้าที่บ้านเด็กอ่อน
-แจกcd ปฏิบัติสติปัฏฐาน กรรมฐานฟรี
---------------------------------------
. บทสวดมนต์
- ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
- บทคาถาชินบัญชร หลวงปู่โต
- บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
---------------------------------------
. ไปเยี่ยมพระสงฆ์เกจิดัง
- หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
- หลวงตามหาบัว
- หลวงปู่มั่น
- หลวงปู่เทสก์
- หลวงปู่เสาร์
- หลวงปู่ดูลย์
- หลวงปู่สิม
- หลวงพ่อปราโมทย์

----------------------------------------
. News
เส้นทางไปกุฏิประชาชื่น [คลิกที่นี่]
แนะนำวัดที่น่าสนใจ [คลิกที่นี่]
----------------------------------------
สามารถแลกลิ้งได้น่ะครับ
Name : Golfreeze
Email: golfreeze[at]packetlove[dot]com
Phone: 086-4150926 LineID: Golfreeze

---------------------------------------
Thank you packetlove.com
All Support and Sponsor!
---------------------------------------

Google


>
    เพื่อนบ้าน สายสติปัฏฐาน 4


    เพื่อนบ้าน kammatan.com
แจกCD ธรรมมะแนวสติปัฏฐาน4
ลงชื่อ-ที่อยู่ ไว้ได้ที่นี่ ครับ


eXTReMe Tracker
:Banner Kammatan.com ขนาด 251*137px
:Banner Kammatan.com ขนาด 251*137px

แลกลิ้งกับเราได้น่ะครับ Email มาที่ golfreeze[at]packetlove.com ได้เลยครับ
Name : [email protected]กรรมฐาน.คอม
Email: golfreeze[at]packetlove.com
Phone: 086-4150926


Copyright © 2549 - 2558 KAMMATAN.COM Team.
 

   Email & MSN Webmaster : golfreeze[at]packetlove[dot]com [คลิก]
   Website = http://golfreeze.packetlove.com
 

"ขอผลบุญกุศล ที่เกิดขึ้นจากธรรมทานของเว็บนี้ มอบแด่ องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณพ่อ คุณแม่ และญาติธรรม ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของผมทั้งชาตินี้และชาติปางก่อน
และขอให้เป็นกุศลน้อมนำสู่ปัจจัยในการเจริญปัญญา จนกระทั่งถึงพระนิพพานเถิด สาธุ "