วัดศรีเอี่ยม วัดย่านชานเมืองที่อยู่คู่พี่น้องชาวบางนามายาวนาน

วัดศรีเอี่ยม เป็นวัดขนาดกลางตั้งอยู่ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2516 มีชื่อเดิมคือ “วัดศรีเอี่ยมวัฒนาราม” แต่ภายหลังได้ถูกตัดคำให้สั้นลงเพราะออกเสียงยาก โดยวัดศรีเอี่ยมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวัดดังย่านชานเมืองที่พุทธศาสนิกชนในเมืองกรุงสามารถเดินทางไปทำบุญแบบไปเช้า-เย็นกลับได้อย่างสะดวกสบาย ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหม่สีขาว 2 ชั้น มีซุ้มประตู หน้าต่าง และหลังคาสีทองสวยงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีมงคลนวภูมิ ซึ่งเป็นพระประธานพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

Read more