ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อปราโมทย์-ปาโมชฺโช-วัดสวนสันติธรรม-จ.ชลบุรี

ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อปราโมทย์-ปาโมชฺโช-วัดสวนสันติธรรม-จ.ชลบุรี ~ ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ~ “อยากปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะ ต้องทำอย่างนี้ 1. มักน้อย – หมายถึงมีเยอะก็บริโภคน้อย 2. สันโดษ – ก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มา จากการที่เราทุ่มเททำงานเต็มที่ กระทั่งเราภาวนานะ เราทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้ นี่สันโดษ 3. ไม่คลุกคลี

Read more