ขั้นตอนการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลฯ 10-13 มี.ค.67 เวลา 09.00-20.00น.

ข้อมูลอัฟเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มี.ค.67

สรุป การเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลฯ 10-13 มี.ค.67 เวลา 09.00-20.00น.- ทุกคนจะต้องไปรอที่จุดพักคอย จุดใดจุดหนึ่งที่ท่านสะดวก และสามารถจอดรถของท่านไว้ได้ทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) / วัดแจ้ง /และหน้า สภ.เมืองอุบลฯทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบในเข้าสักการะ ไม่มีการแซงคิว- จากนั้นจิตอาสา ตามจุดพักคอย จะนำประชาชนเข้าสักการะ โดยเข้าประตูหลักของวัดเพียงประตูเดียว- ประชาชนจะยืนพนมมือสักการะ อยู่บริเวณทางเข้าพระวิหาร โดยยืนเรียงหน้ากระดาน 10 คน

– เมื่อสักการะเสร็จแล้ว 5 คน ด้านซ้าย ให้เดินไปออกประตู ด้านซ้าย // 5 คน ด้านขวา ให้เดินออกประตูด้านขวา#พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​

Cr.สวท.อุบลฯ


คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ


พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

Comments

comments