สูงกว่าฟ้า ต่ำกว่าดิน หนักกว่าหิน เบากว่านุ่นเจ้าหว่าแหม่นหยัง

#หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตรต.ตาลเลียนอ.กุดจับจ.อุดรธานี **หลวงพ่อไขปริศนาธรรม**สูงกว่าฟ้า ต่ำกว่าดิน หนักกว่าหิน เบากว่านุ่นเจ้าหว่าแหม่นหยัง ?ปริศนาธรรม หลวงปู่แสน ฐานังกโร“สูงกว่าฟ้า” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์“ตำ่กว่าดิน” คือ กิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะของคนเรา“หนักกว่าหิน” คือ กรรมหนัก“เบากว่านุ่น” คือ พระนิพพานนี้คือปริศนาธรรมของปู่แสนหรือนักปราชญ์ เป็นคำปริศนาธรรมสำหรับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 4 อย่างนี้ถ้าใครแก้ไม่ได้ ก็ไม่พ้นจากอบายภูมิคำว่าแก้ได้คือ ต้องปฏิบัติได้ด้วย ทำได้ด้วย ละได้ด้วย ไม่ใช่ว่าแก้ได้เฉยๆแต่จิตใจยังไม่หลุดพ้น มันก็ไม่ได้อยู่นั้นแหละพระโบราณ ครูอาจารย์ท่านจะมีปริศนาธรรมของท่านเพื่อทดลองลูกศิษย์ของท่านนี้แหละคือคำสอนของพระปัจเจก เพราะปู่แสนท่านมีนิสัยชอบอยู่องค์เดียวเหมือนกันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเดี๋ยวนี่ก็ยังมีอยู่พระชอบภาวนาอยู่องค์เดียวไม่ชอบหมู่คณะ บางองค์ก็จะเป็นแบบนี้ แต่บางองค์อยากให้หมู่อยู่ด้วยแต่เพื่อนไม่ชอบนิสัยกันก็ไม่อยากอยู่ จำเป็นอยู่องค์เดียวก็ยังมี แต่ของปู่แสนเป็นความปรารถนาของท่าน เราจำได้ปี พ.ศ.2522 เราไปวิเวกกับท่านอาจารย์บุญลั่นวัดภูผากูด อ.หนองสูงใต้จ.มุกดาหาร ท่านก็มาวิเวกเหมือนกัน ถามท่านว่ามาจากภูกระโล้นอยู่องค์เดียวมานานแล้วเหตุผลของท่านคืออยู่หมู่มาก ก็มากเรื่องมันวุ่นวาย แต่ละวันไม่สงบ อยู่องค์เดียวมีอารมณ์เดียว การภาวนาก็ง่าย อาหารมีก็ฉัน วันไหนไม่ไปบิณฑบาตรก็อดอยู่คนเดียวตายแล้วก็แล้วไป ถ้าไม่มีใครมาเห็นก็ให้ทานสัตว์ไปเลย เพราะตายแล้วไม่มีอะไรกังวลเลยนี้แหละคือคำพูดของท่านปีนั้น ได้คติธรรมดีมากสำหรับพระนักภาวนา “ ชิตมาโรภิกขุ” 1 / 3 / 64

ขอบคุณข้อมูลจาก Cr.Yu Ja

Comments

comments