พระครูภาวนาปัญญาโสภณ (หลวงปู่คำผิว สุภโณ) ละสังขาร ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระครูภาวนาปัญญาโสภณ (หลวงปู่คำผิว สุภโณ)  ละสังขาร ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระครูภาวนาปัญญาโสภณ (หลวงปู่คำผิว สุภโณ) วัดป่าศรีวิไล บ้านโนนธาตุ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ท่านได้ละสังขาร วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยเวลา ๑๙:๔๐ น. ด้วยอาการสงบที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น๑๐ ตึกภูมิสิริ สิริอายุ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา

ขอน้อมกราบแสดงความอาลัยในการละขันธ์ขององค์หลวงปู่คำผิว สุภโณ ด้วยเศียรเกล้าค่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

กรรม ใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่ ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอองค์หลวงปู่ฯ ได้โปรดเมตตาประทานงดโทษให้แก่ลูกนับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
ปล. สำหรับท่านที่จะร่วมบุญบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารฯ รอประกาศจากทางวัดฯ อีกครั้งครับ
น้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าครับ


ขอบพระคุณข้อมูลจาก FB: พี่แมว Supani ครับผม

Comments

comments