แวะกราบหลวงสังขารปู่เจียม-ในสุรินทร์

แวะกราบสังขารหลวงปู่เจียม อติสโย ใน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ช่วงปีใหม่ได้กลับมาที่อุบลฯ ผมมีโอกาสได้แวะพักที่วัดอินทราสุการาม ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่เจียม อติสโย
ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งของ จ.สุรินทร์ ปัจจุบันลูกศิษย์ได้เก็บสังขารของหลวงปู่ไว้ในโลงแก้ว
เพื่อให้ญาติโยมได้กราบไหว้ ในคุณงามความดี และระลึกถึงปฏิปทาขององค์หลวงปู่ ครับ

วัดตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลวง 226 ก่อนถึง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ช่วงก่อนเข้าอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครับ

s__884750
ภายในวัดร่มรื่นมากครับ

s__884742
พุทธเจดีย์-อุดมวรเวท ที่จะเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่เจียม ครับ

s__884743

s__884744
บริเวณภายในด้านในของศาลา ที่บรรจุสังขารขององค์หลวงปู่เจียม ครับ

s__884745

s__884746

s__884747

s__884748

s__884749
อุโบสถของทางวัดครับ

Comments

comments