วัดเขายายเที่ยงเหนือ จะสมโภชน์โบสถ์ใหม่ ช่วงปี2565

วัดเขายายเที่ยงเหนือ จะสมโภชน์โบสถ์ใหม่ ช่วงปี2565 วัดเขายายเที่ยงเหนือ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการทำพิธีฝังลูกนิมิตรช่วงปี 2565 ถ้าท่านใดได้ผ่านไป เขายายเที่ยง สามารถไปแวะทำบุญได้นะครับผม : )

Read more