บุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค ประจำปีของพวกเรา “ชาวนาถะ”

บุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค ประจำปีของพวกเรา “ชาวนาถะ”ปีที่แล้ว โค กระบือ ร่วม 300กว่าตัว มีโอกาสเดินในทุ่ง #ใจฟ้าฟาร์มปีนี้ “โคนม” คือจุดมุ่งหมายของเรา ตาม ดำริจากหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ.ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565บริจาคผ่านบัญชี : ใจฟ้าอาทรประชานาถ 059-8-57061-2

Read more