หลวงปู่มั่น-ครบรอบ น้อมถวายสักการะอาจาริยบูชา พระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริฑตฺโต) ในวาระครบรอบวันมรณภาพ ๖๗ ปี

luangpu_mhan2
น้อมถวายสักการะอาจาริยบูชา พระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริฑตฺโต)
วัดภูริฑัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ในวาระครบรอบวันมรณภาพ ๖๗ ปี
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่านธรรมะที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ได้ที่นี่ครับผม =>http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=1713.0

Comments

comments