กำหนดการเตรียมงานถวายเพลิงสรีระสังขาร-องค์หลวงพ่อประสิทธิ์-ปุญญมากโร

luangpor_prasit

กำหนดการและแนวทางการเตรียมงานถวายเพลิงสรีระสังขาร องค์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร

ณ วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
แนวปฏิบัติที่องค์หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
เมตตาชี้แนะให้คณะทำงานถวายเพลิงองค์หลวงพ่อประสิทธ์
โดยองค์หลวงพ่อจันทร์เรียนท่านเป็นแม่งานทั้งหมดดังนี้

วันเสาร์ที่ ๖สิงหาคม๒๕๕๙
-เคลื่อนสรีระสังขารองค์
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
ขึ้นสู่จิตกานธาน

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๓:๐๐ เริมพิธี ถวายเพลิง
-วางดอกไม้
-ถวายเพลิงจริง

วันจันทร์ที่๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
-เก็บอัฐิธาตุ
-เสร็จพิธี

หมายเหตุ;
-ไม่มีการสวดอภิธรรม หากจะมีแต่การทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้น
-ไม่มีการจัดตั้งโรงทาน หากจะมีแต่โรงครัวกลาง ไว้เท่านั้น และสามารถนำสิ่งของเข้าโรงครัวกลางได้
-ไม่มีการออกฏีกานิมนต์พระ หากแต่อยู่ที่ความประสงค์ของครูบาอาจารย์องค์นั้นๆว่าจะมาหรือไม่มาก็ตามอัธยาศัย
-สถานที่ค่อนข้างไม่สะดวกแก่การจราจร อันนี้ต้องพิจารณาก่อนว่าจะปรับพื้นที่ไหนอย่างไร

ประวัติขององค์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
ถิ่นกำเนิด-ชาติสกุล
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เกิดที่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ บิดาชื่อ พ่อสนธิ์ มารดาชื่อแม่มุก นามสกุล สิมมะลี
มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน เป็นชาย และหญิง ๔ คน ดังนี้

๑. นางสาวเสรี สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๕ ปี
๒. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญมากโร อายุ ๖๖ ปี (พ.ศ.๒๕๔๙)
๓. นายยสมคิด สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๓๖ ปี
๔. นายสวัสดิ์ สิมมะลี มีชีวิตอยู่ อายุ ๖๒ ปี
๕. เด็กหญิงเสาร์ศักดิ์มน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๗ ปี
๖. นางทองใส คุนุ มีชีวิตอยู่ อายุ ๕๔ ปี
๗. นางสาวหนูพวน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๘ ปี

ชีวิตในวัยเด็ก
หลวงพ่อประสิทธิ์ เท่ากับเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว เมื่อมีอายุ ๗ ปี ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ สอบไล่ได้ตำแหน่งที่ ๑ หรือ ที่ ๒ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ พอจบชั้นประถมแล้ว ครูใหญ่ชื่อ “ปรีชา” ให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมพิทยานุกุล ในตัวจังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อได้ถามบิดาว่า “ จะเรียนดีหรือไม่เรียนดี” และเมื่อบิดาบอกว่ “ทำไร่ทำนาดีกว่า สบายใจดี” หลวงพ่อฯ จึงตัดสินใจช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนา

หลวงพ่อประสิทธิ์ เมื่อเยาว์วัย จึงเป็นแรงสำคัญช่วยงานบิดา มารดา อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่ยังเรียนหนังสือชั้นประถม จนเช้าสู่วัยหนุ่มอายุ ๑๙ ปี จึงเกิดความคิดอยากเข้าวัด เนื่องจากวัดป่านิโครธาราม ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อยู่ใกล้บ้าน ท่านได้ทบทวนชีวิตฆราวาส ผ่านมาได้ช่วยบิดามารดามา จนเป็นที่พอใจแล้ว ฐานะทางครอบครัวก็พอดีๆ ไม่รวยและไม่จน และพี่น้องต่างก็โต พอจะช่วยงานของครอบครัว พ่อแม่ได้แล้ว หลวงพ่อท่านคิดว่า ได้เกิดมาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่พอที่ได้อาศัย ท่านมาเกิดในชาตินี้แล้ว จึงคิดมองหา เส้นทางจิต ที่คิด ไม่อยากกลับมาเกิดเป็นหนี้ภพชาติอีกต่อไป โดยเกิดศรัทธาปัญญาในทางพระพุทธศาสนา คิดจะบวชไม่มีกำหนดตลอดชีวิต หวังอยู่ปฏิบัติ ตนเพื่อหลุดพ้น ความเกิดจนถึงอมตะพระนิพพาน

อ่านเพิ่มเติมประวัติขององค์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร คลิกเลย

Comments

comments