แสดงกระทู้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 58
46  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: พระโสดาบัน เคยทำบาป จะตกนรก หรือไม่ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 02:25:42 PM
พระอริยะ 

พ้นอบายภูมิ แล้ว
 ยิงฟันยิ้ม
47  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย / Re: สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 02:19:49 PM

รักหลวงปู่

โมทนาสาธุ   ยิงฟันยิ้ม
48  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นิวรณ์ คืออะไร ประกอบด้วยอะไร สำคัญอย่างไรบ้าง เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 01:56:48 PM
ภาวนา  สู้ ยิงฟันยิ้ม
49  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: กระทู้ธรรมของวิมุตติ : คำชี้แจง เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 01:46:46 PM
สาธุ ยิงฟันยิ้ม
50  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: ความรู้ที่เกิดจากการฟังและปฏิบัติ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 01:45:37 PM
ยาก จัง
ที่จะ รู้ ว่า กาย มิใช่
ของของเรา
ของเรา
ตัวตนของเรา ยิงฟันยิ้ม
51  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: ก้าวสู่ปีที่ 6 ของ kammatan.com เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 01:40:01 PM
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทาโสตถีภะวันตุ เด


โมทนา สาธุ  ยิงฟันยิ้ม
52  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 09:54:55 PM
สาธุ  ยิงฟันยิ้ม
53  รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery / แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด / Re: สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 09:50:51 PM
สาธุ  ยิงฟันยิ้ม
54  รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery / แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด / Re: kammatan.com พากราบสักการะพระธาตุ 9 จอมที่ จ.เชียงราย ครับผม เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 10:27:45 PM
ขอพระรัตนตรัยปกปักรักษา ประเทศไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิงฟันยิ้ม
55  รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery / แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด / Re: ไหว้สักการะพระใหญ่ ที่ Kamakura ญี่ปุ่น Japan เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 10:26:21 PM
สาธุ ๆ ๆ ยิ้มกว้างๆ
56  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: คุยกันสบาย...สบายครับ เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:10:22 PM
ทนทุกข์ปฏิบัติธรรมเพื่อ การพ้นทุกข์
นู๋กอล์ฟ  โชคดีจัง ได้สนทนากะหลวงพ่อปราโมทย์ ไ
ด้เอามาลงเฟส  เพราะ รับรู้ว่าสภาวะจิตของ สามท่าน ในภาพ นุ่มนวลจริงเช่ีีีีียว

คนไทยส่วนมาก ไม่รู้  ไม่เข้าใจ เรื่อง พระพุทธศาสนาแล้ว เพราะ ห่วงทำมาหากิน กาม เกียรติ
57  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: ขอเพิ่มกระทู้ใหม่ เรื่องไม่มีตรงไหนสบายจริง เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:06:11 PM
พระอาจารย์วินัยไม่ยอมตอบ กระทู้ เลย
ท่านรู้สภาวะจิต เราด้วยนะ
58  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: ปัญหาเรื่องการตรวจสอบตัวเอง เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:04:53 PM
ควรไปเรียนรู้วิธการปฏิบัติจากสำนักปฏิบัติที่น่าเชื่อถือได้ แล้วนำมาทำต่อที่บ้าน
1.ได้ทุกเวลาที่ ทำงาน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด
2. พิจารณาลงไปให้เป็นปัจจุบัน ลงที่กายที่ขยับไปมา ใจที่คิด
3.เมื่อจิตตั้งมั่น จิตจะพิจารณาไตรลักษณ์ ของกาย ใจได้เอง
ไตรลักษณ์คือ 1.กาย ใจ มันเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาพเดิม ไม่ได้ 2.ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอ 3.ดังนั้นจึงมิใช่เรา มิใช่ของๆเรา มิใช่ตัวตนของเรา
59  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ศีล 5 ที่มนุษย์ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ลงในจิต ลงในใจ เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 09:57:50 PM
เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
60  รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery / บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ / Re: ความน่ากลัวของสังสารวัฏ เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 09:56:21 PM
ทางเดินออกจากสังสารวัฏ มีอยู่ สิ่งนั้นคืออริยมรรคมีองค์ 8
 กิจญาณที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ประกอบด้วย 3 กิจ คือ
 1.รู้ว่าคืออะไร(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
2. รู้ว่าต้องกำหนดรู้(ทุกข์)  ละ(สมุทัย) แจ้ง(นิโรธ) ปฏิบัติ(มรรค)
3. รู้ว่า รู้(ทุกข์)  ละ(สมุทัย) แจ้ง(นิโรธ)  ปฏิบัติ(มรรค)  แล้ว
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 58