แสดงกระทู้
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 58
31  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: คุยกันสบาย...สบายครับ เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:30:47 PM
นิวรณ์ เกิด
กำหนดรู้
และกลับมาที่ภาวนา

ดูรูปเดินต่อ
32  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:28:03 PM
"จิตเป็นสภาพรู้อารมณ์ ตราบใดที่มีจิต การรับรู้อารมณ์ก็ย่อมมีเป็นธรรมดา โดยไม่ต้องสงสัย
ดังนั้นบุคคลธรรมดารับรู้อารมณ์อย่างไร พระอรหันต์ก็ย่อมจะต้องรับรู้อารมณ์อย่างนั้น
และการรับรู้อารมณ์ของท่านน่าจะเป็นไปด้วยดี ยิ่งเสียกว่าคนธรรมดาสามัญด้วยซ้ำ
เพราะจิตของท่านไม่มีเมฆหมอกคือกิเลสปกคลุมอยู่ อันจะทำให้ความสามารถรับรู้อารมณ์ลดลง"

ดังนี้ การกล่าวหาว่าพระอรหันต์ไม่รับรู้อะไร ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้น จึงไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน
ส่วนการที่ท่านหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงนั้น ย่อมหมายความว่าแม้กระทั่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ย่อมไม่มีแก่ท่าน

กล่าวคือ ท่านหมดทั้งความยึดมั่นถือมั่น และความไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีทั้งความพอใจในสิ่งใด
ทั้งความรังเกียจในสิ่งใด ดังนี้จึงจะเรียกว่า "โดยสิ้นเชิง" ได้
จิตของท่านจึงลอยเด่นเหนือความดึงดูดและผลักดันต่อสรรพสิ่งเป็นอิสระชั่วนิรันดร

สาธุ
33  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทุกอย่าง เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล / Re: พระยสเถระ หรือ พระยสะเถระ เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:26:28 PM
“ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง เธอจงเข้ามาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟัง”

ยสะจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ ได้สดับพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถา
และอริยสัจ ๔ จบแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน


สาธุ
34  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:24:23 PM
หลวงปู่แหวนเล่าในภายหลังว่า ท่านไม่รู้สึกกลัว
แต่ขนลุกซู่ซ่าไปหมด เพราะไม่เคยเห็นสัตว์
ประหลาดอย่างนั้นมาก่อน ยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจ
หรือสัตว์อะไรแน่ ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจ
คอวอกแวก ทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้น
กำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างนั้น
สัตว์ร่างยักษ์นั้นหยุดร้อง หยุดส่งกลิ่นเหม็น
แสดงว่ารับกระแสเมตตาได้ มันค่อยๆ
ทรุดร่างลงนั่งยองๆ เอามือยันพื้นไว้
ทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่าน
[/pre]


สาธุ
35  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: มูลนิธิธัมมคีรี ณ.วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยพระอาจารย์ชาคิโน วัดหนองป่าพง เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:22:20 PM
โมทนาสาธุ
36  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: วิปัสสนา ต่างจาก สมถกรรมฐาน อย่างไร เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 09:47:01 PM
สมถะ          พักจิตให้หายเหนื่อย

วิปัสสนา   จิต รู้ กาย เวทนาจิต ธรรมอารมณ์ ตามกฏพระไตรลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในสามเรื่อง คือ ทุกขัง อนิจจังหรืออนัตตา ยิงฟันยิ้ม
37  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ใครทุกข์ที่สุดอย่างไร จึงต้องการพ้นทุกข์ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 09:41:56 PM
กาย มีอาหาร (คู่) ด้วย เวทนา

จิต  มีอาหาร(คู่) ด้วย ธรรมารมณ์

การเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนของร่างกาย คือ เสื่อม จาก

1. เกิด
2.แก่
3.เจ็บ

และ 4. เจ็บจน(ทนไม่ไหว)ตาย

ตาม กฏของไตรลักษณ์ คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ยิงฟันยิ้ม
38  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ทำไมชาวพุทธ ไม่สนใจพระนิพพาน เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 09:37:52 PM
นิพพาน รอให้เราค้นพบ อย่างแน่วแน่ มิเคยทอดทิ้งเรา

อย่างน้อยเมื่อเราหลับได้นั่นคล้ายๆ   นิพพานน้อยๆ

ตื่นมาก็ วุ่นวายกับโลก ต่อไป

 ยิงฟันยิ้ม
39  ปัญหาการใช้งานเว็บบอร์ด และแจ้งลิ้งเสีย ผู้ดูแลระบบบอกกล่าวผู้ใช้งาน / ชี้แจงการใช้งานเว็บบอร์ด วิธีการโฟสรูป แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บบอร์ด และแจ้งลิ้งที่เสีย / Re: อยากเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ ธรรมะ ที่ kammatan.com เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 07:39:35 PM
ช่วยแนะนำวิธี ส่งภาพเ้ข้าในกระทู้ ด้วย  ยิงฟันยิ้ม
40  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม / Re: ขอเชิญฟังธรรม จาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:50:38 PM
ฝากฟัง  ด้วย ตอนนี้ได้ฟังจากเอ็มพี ของวิมุตติ
 ยิงฟันยิ้ม
41  ปัญหาการใช้งานเว็บบอร์ด และแจ้งลิ้งเสีย ผู้ดูแลระบบบอกกล่าวผู้ใช้งาน / ข้อตกลง กฏการโพสข้อความ ในเว็บ kammatan.com / Re: กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไขในการใช้งาน Webboard โดยละเอียด เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:49:30 PM
ทราบ
 ยิงฟันยิ้ม
42  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย / วัดวังหิน พิษณุโลก เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:47:09 PM
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังหิน
http://www.chinawangso.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=chinawangsonet&thispage=1&No=1292146

43  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:39:54 PM
นู๋กอลฟ์ แนะนำเว็บ วัดวังหิน พิดโลก

สถานที่ปฏิบัติธรรม
44  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:27:04 PM
 ยิงฟันยิ้ม
45  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: คุยกันสบาย...สบายครับ เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 03:25:42 PM
ลานจอดรถ หน้าบ้าน
ท่ามกลางสายลม แสงจันทร์ เสียงรถ และนิวรณ์
 ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 58