แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 56 57 [58]
856  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: เรื่องพระศรีอริยะเมตตรัย จากปรีชาหยั่งรู้จากญาณของพระอริยะบุคคล เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 09:43:31 PM
อีกแล้ว
ความรู้ที่สุดๆไปเลย ยิงฟันยิ้ม
857  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดีมากๆ เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 03:45:41 PM
อ่านมากเท่าไร ก็ไม่สู้รู้ด้วยตน(ปฏิบัติเอง)
858  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 01:45:04 PM
เว็บ นี้
ผู้รู้มาก มีมากจริงๆ ยิงฟันยิ้ม
859  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 07:15:26 PM
  
 ทราบมาจากคำตอบของหลวงพ่อปราโมทย์ที่มีผู้ถามว่า
               พระโสดา ดูอย่างไร
                          ท่านตอบว่า  เป็นอาการชั่วขณะจิตเดียว
                                           และเมื่อได้โสดามรรค  จะได้โสดาผลติดตามมาทันที

แล้วต้องการทราบว่า อาการชั่วขณะจิตเดียว คืออาการอย่างไร ฮืม
ขอคำตอบจากผู้ที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มิใช่ ทฤษฎี จากตำรา
หน้า: 1 ... 56 57 [58]