แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58
61  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ศีล 5 ที่มนุษย์ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ลงในจิต ลงในใจ เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 01:03:59 AM
แล้วตอนผ่านพระอริยะระดับต่างๆ เรียก ศีลอะไร ล่ะ
62  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 / Re: กรรมเก่า และ กรรมใหม่ เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ลองอ่านดูนะครับผม เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 01:02:29 AM
ทุกกรรม  ผ่านได้ด้วย บารมี 30 ทัศน์
ไม่ใส ไม่ผ่าน
63  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ศีล 5 ที่มนุษย์ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ลงในจิต ลงในใจ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 08:16:10 PM
เฮ้อ   ยิ้มกว้างๆ
64  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ทำไมชาวพุทธ ไม่สนใจพระนิพพาน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 08:15:24 PM
ตราบใดที่ไม่เดินทางสายอริยมรรค มีองค์8
เมื่อนั้นไม่มีทางรู้ทุกข์ ละเหตุของทุกข์ แจ้งนิโรธ ได้เลย
การออกจากโลกของกิเลสตัณหาได้ ต้องจริงจังอย่างที่สุด ยิ้มเท่ห์
65  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ใครทุกข์ที่สุดอย่างไร จึงต้องการพ้นทุกข์ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 08:12:18 PM
ยามป่วยกาย  เค้าทำให้ใจป่วยไปด้วย
แม้แต่การนั่งสมาธิ ก็ทุรนทุราย
จึงต้องหาทางสำรวมใจด้วยวิอื่น เช่น สวดมนต์ เดิน พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตที่ไหลไปจมกะเวทนา ฮืม
66  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: ขอเพิ่มกระทู้ใหม่ เรื่องไม่มีตรงไหนสบายจริง เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 08:02:49 PM
สัญญาดีๆ มีน้อย ส่วนใหญ่มีแต่เจ้ากรรมนายเวร ตาม
ระมัดระวังทุกๆ สัญญา
ทำไมต้องบอกอย่างนี้ เพราะ เราล้วนแต่มีกาย วาจา ใจที่เป็นไปตามกำลังของตัณหา
ดังนั้นย่อมไปกระทบกระเทือน คนอื่นๆ ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ตกใจ
67  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 10:22:59 PM
กายนี้ ใจนี้ คือที่สุดของธรรม(ชาติ) ที่ต้องรู้ให้ได้ ตามที่เค้าเป็นจริง ยิ้มเท่ห์
รักหลวงปู่มาก ก ก
68  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม / Re: kammatan.com ร่วมงาน การพัฒนาจิตสู่ความพ้นทุกข์ เทศน์โดย หลวงพ่อปราโมทย์ เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 09:30:29 PM
หลวงพ่อ นุ่มนวลมาก

69  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม / Re: kammatan.com ร่วมงาน การพัฒนาจิตสู่ความพ้นทุกข์ เทศน์โดย หลวงพ่อปราโมทย์ เมื่อ: ธันวาคม 09, 2012, 11:50:47 AM
โมทนาสาธุ

คิดถึงหลวงพ่อ มาก ก ก ก

70  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: ภาพถ่าย วัตถุลึกลับนอกอวกาศ จากสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 12:55:19 PM
สิ่งมีชีวิต ในจักรวาล ในพระไตรปิฎกกล่าว ว่า มี 4 ทวีป

แต่ตำแหน่งที่มนุษยโลกอยู่ มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตปัญญาเลิศที่สุด ที่สามารถพัฒนาปัญญาให้พ้นโลกได้

เอ แต่ ที่อ่านมา ว่า เมื่อพระโมคคัลานะ ตีลังกาด้วยฤทธิ์ ไปดาวอีกดวงหนึ่ง ก็ได้พบพระพุทธเจ้าที่ดาวดวงนั้นด้วย นะ


รู้น้อยพลอยรำคาญ
 ยิงฟันยิ้ม

71  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ความทุกข์ไม่ต้องดับ มันหมดเหตุมันดับของมันเอง เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 12:50:54 PM
และ เรา มักจะไม่รู้ ว่า

ขันธ์ 5

*
กาย เวทนา จิต และธรรม(อารมณ์)

ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ นั้นเป็นทุกข์อีกด้วย

ตามบทสวดมนต์ อนัตตลักขณสุตตังที่ พระพุทธองค์ ตรัสว่า
รูป(เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)มิใช่ตัวตน ก็ถ้าหากว่ารูปเป็นตัวตนแล้วไซร์ รูปจักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ
อีกทั้งยังจักได้ตามความปราถนาในรูปว่า รูปของเราจงเป็นเช่นนี้เถิด อย่าได้เป็นเช่นนั้นเลย
----
---
และ พระองค์สรุปว่า
1.สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง  เป็นทุกข์
 
**
2.สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง  เป็นทุกข์ ควรหรือหนอที่เราจะยึดมั่นถืดมั่น ว่า นั่น เป็นของๆเรา  เป็นเรา หรือเป็นตัวตนของเรา(ภิกษุทั้งหลายตอบว่า ไม่ควร พระพุทธเจ้าข้า)
 ยิงฟันยิ้ม

72  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: การปฏิบัติวิปัสสนา จาก หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 12:43:24 PM
ในสภาวะจิตตั้งมั่นแล้ว

เมื่อจิตจะเปลี่ยนไปทำงานตามอารมณ์

จะสัมผัสได้ถึง อาการจิตไหว ออกจากฐานกลางอก

ถ้า รู้ เค้า จะกลับเข้าที่เดิม


73  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย / Re: ขอแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสำหรับสตรี เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 12:44:37 PM
อยู่ที่ไหน จร้า
74  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย / Re: ขอแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสำหรับสตรี เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 12:44:08 PM
อดทน ให้ผลกรรม หมด

หรือขอความช่วยเหลือ
75  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 12:37:24 PM
เมื่อวาน ช่วยไส้เดือน จะแห้งตาย

แล้ว ตบยุง หลายตัว

ผล คือ กุศลกรรม น้อยกว่า อกุศล อีกแล้ว ท่าน
 โกรธ
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58