Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง ajan cha จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง ajan cha จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง ajan cha จ.อุบลราชธานี
2012-07-22 21:27:22 • 0 Comments • Category: [วัดหนองป่าพง Nong pra pong หลวงปู่ชา จ.อุบล ]  
หลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นพ่อ กับ แม่ผม ก็ได้มาทำบุญที่ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร จ.ขอหลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง ajan cha จ.อุบลราชธานีหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานีพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker