Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
หลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
2012-07-17 11:31:01 • 0 Comments • Category: [วัดถ้ำผาแดง ผานิมิตร จ.ขอนแก่น]  
หลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นหลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นหลวงตาศิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นพ่อ กับ แม่ผม ก็ได้มาทำบุญที่ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร จ.ขอหลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง ajan cha จ.อุบลราชธานี
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker