แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2
1  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / ขอผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญทำหลังคากุฏิวัด เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมขาดแคลนงบประมาณ เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 06:43:38 PM
ขอเชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมบูรณะ หลังคากุฎิพระสงฆ์ อย่างเร่งด่วน เพราะตอนนี้ ฝนตกมานิดนึงก็รั่วหมดแล้ว (ดูตามรูป) กุฏิหลังนึงมีอยู่3ห้องพระสงฆ์จำวัดห้องละ1รูป ฝนตกลงมาครั้งนึง น้ำก็รั่วกันทั้ง3ห้องเลย และที่น่าเป็นห่วงคือ มีพระอาจารย์อายุ65ปี ท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง จึงจำเป็นต้อง ซ่อมแซมอย่างด่วนมาก

-งบในการซ่อมแซม หลังคากุฎิพระ มากพอสมควรปราะมาณ 30,000 บาท เพราะเป็นกุฎิไม้เก่า 30กว่าปีแล้ว ไม้ก็ผุไปตามอายุ ช่่างบอกก็ยากพอสมควรในการรื้อหลังคา(แผ่นหลังคาเป็นแบบเกล้ดพญานาค)

ขอเชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ วัดกระโจมทอง บางกรวย เลขที่ 15/2 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 กุฎิที่13
โทร 0909023374 พระนิติสาโร

เชิญร่วมบุญได้ตามที่อยู่ หรือ ธนาคาร ออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020122042847 ชื่อบัญชี พระนิติพนธ์ นิติสาโร


รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ
http://board.palungjit.org/f179/บอกบุญ-ร่วมทำบุญ-ซ่อมแซมหลังคากุฎิพระสงฆ์อย่างเร่งด่วน-534181.html
 
2  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: โครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 01:32:50 PM
อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสงฆ์หรือสามเณรอาพาธ

๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"

๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้

๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม

๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี

๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้

๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด

๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน

๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก

๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้

๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง

๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล

๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย

๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม

๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน

๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

สาธุ กับ ท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับ
3  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / โครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 01:21:18 PM


โครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนินการเเมื่อพ.ศ. 2457 เนื่องจากปริมาณผู้มารับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 1,400,000 คน ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง " อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ " (อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มาก (Mega Project) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการให้พอเพียงกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ

ความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาโครงสร้างอาคารรักษาพยาบาลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอาจเกิดความเสี่ยง หน่วยบริการที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ห่างไกล ทั้งยังมีสภาพเก่า ทำให้การปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังขาดแคลนห้องพิเศษละขาดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น

ความไม่เพียงพอและการกระจายของห้อง ICU และห้องผ่าตัด ที่มีห้อง ICU กระจายอยู่ตามตึกต่าง ๆ 14 แห่ง 99 เตียง และมีห้องผ่าตัดกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง 53 ห้อง ทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งมีสภาพเก่า ยากต่อการปรับปรุง และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยได้

ห้องฉุกเฉินคับแคบและไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี และที่ตั้งของห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างจำกัด ไม่สามารถปรับปรุงและขยายเพิ่มได้อีก

ห้องพักสำหรับผู้ป่วย ไม่มีเพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในหลายระดับได้ รวมถึงไม่มีห้องรับผู้ป่วยเพียงพอและพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ถูกสารเคมี, SARS และจิตเวช ฯลฯ

ความจำกัดในการรองรับผู้ป่วยจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย (Mass Casualty) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อมด้านบุคลากรและแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

การจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) นับตั้งแต่พื้นที่การรักษาพยาบาล พื้นที่การเรียนการสอน พื้นที่พักอาศัย โดยจะดำเนินการปรับปรุงส่วนการเชื่อมต่อระหว่างอาคารให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ

การเสริมพื้นที่บริการให้แก่ผู้รับบริการและญาติ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำเป็น ห้องน้ำ พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงมาก โดยมีผลงานต่าง ๆ อาทิ Publication สูงที่สุด บุคลากรได้รางวัลระดับชาติ และนานาชาติในสัดส่วนสูง เครื่องมือเทคโนโลยีและความเป็นสภากาชาดไทย

********************
สามารถบริจาคสมทบทุนสร้าง อาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์"
1 บริจาคโดยตรงได้ที่
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศาลาทินฑัต และ ตึกวชิรญาณวงศ์
โทรศัพท์ 0-2256-4397, 0-2256-4382, 0-2251-7804
- สำนักงานจัดหารายได้ ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม
2 เช็คสั่งจ่าย “ สภากาชาดไทย เพื่อโครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ”
3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-5-22129-3
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-01333-3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-01570-6
ธนาคารออมสิน สาขาหน่วยให้บริการจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 00-0013-20-048211-6
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 098-2-00808-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-2-73148-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซิลลิคเฮาส์ เลขที่บัญชี 503-1-08964-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-0-12943-9
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนิยะ เลขที่บัญชี 053-2-12978-8

** กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่โทรสาร 0-2251-7901
** หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-4440 – 3 , 0-2251-1218 , 0-2251-6964 , 0-2255-9911
E -mail :[email protected] , [email protected]
********************
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.ได้ที่
“ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”
ศาลาทินฑัต โทรศัพท์ 0- 2256- 4397
หน่วยพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ 0 - 2251 -7804, 0 - 2256- 4505 , 0 - 2256 - 4382

http://www.chulalongkornhospital.go.th/ecc/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
4  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ที่ผ่านม เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 04:19:35 PM
ปกติไปทำบุญช่วงต้นเดือนที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นอยู่เหมือนกันครับ ทางที่ไปก็จะเห็นป้ายวัดเชิงเลนอยู่เป็นระยะ

วันนี้เลยถือโอกาสเข้าไปกราบพระพุทธรูป รูปครูบาอาจารย์ในศาลาและในโบสถ์ครับ พร้อมกับร่วมปัจจัยบูรณะกุฏิครับ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

....ขอบพระคุณที่เป็นสะพานบุญให้นะครับ วันนี้วันพระด้วย^^
สาธุครับ...
5  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / กุฏิสงฆ์ไฟไหม้ ขอท่านผู้ใจบุญช่วยเหลือทางวัดด้วย เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 12:14:13 PM
เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิไม้สักอายุกว่าร้อยปีของวัดบ้านแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เสียหายทั้งหลัง ส่งผลพระภิกษุและสามเณรไม่มีที่พัก
เมื่อเวลา 15.20 น.ของวันที่ 1 ก.ย.55 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิไม้สักอายุกว่าร้อยปี ของวัดมัคคาราม(แม่ลอง) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เสียหายทั้งหลัง โดยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นจนเพลิงสงบลง เหตุดังกล่าวส่งผลให้กุฏิเสียหายทั้งหลังพระลูกวัดและเณรประมาณ เกือบสิบองค์ไม่มีกุฏิพักอาศัย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว
สำหรับวัดมัคคาราม บ้านแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่าร้อยปี ปัจจุบันมีพระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตติคุโณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระลูกวัด 5 รูปและเณร 2 องค์
ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาค ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข   087 3032098   พระอธิการเกรียงศักดิ์  กิตติคุโณ   เจ้าอาวาสวัดมัคคราม(แม่ลอง)
หรือบริจาคที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ   สาขาฮอด บัญชีเลขที่  505-0-37632-5  ชื่อบัญชี  วัดมัคคาราม  คลิบขณะเกิดเหตุไฟไหม้

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=iAfvorISt4c&feature=youtu.be[/youtube]

ขอเชิญร่วมบูรณะกฏิช่วยเหลือพระพุทธศาสนาให้ดำรงาสืบทอดจนครบ5พันปี สาธุกับทุกๆท่านครับ
6  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นิวรณ์ คืออะไร ประกอบด้วยอะไร สำคัญอย่างไรบ้าง เมื่อ: ตุลาคม 29, 2012, 11:08:17 PM
สาธุ
7  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:42:56 PM
ขออนุโมธนาสาธุครับ
8  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ที่ผ่านม เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:42:03 PM
สาธุเช่นกันครับ ผมเชื่อว่ามีคนโอนอีกเยอะครับ ขอบพระคุณท่าน golfreeze ที่ปักหมุดครับ ผมว่าอย่างน้อยๆก็สัก5คนที่ทำบุญร่วมกับผมครับ  ยิงฟันยิ้ม ยังไง ก็ขออนุโมธนาสาธุด้วยครับ  ยิงฟันยิ้ม
9  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ที่ผ่านม เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 04:01:12 PM
ครับผมร่วมบุญไป500.00บาทครับก่อนตั้งกระทู้ ยิงฟันยิ้ม
10  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: แจ้งข่าวสำหรับท่านที่ยังต้องการสั่งจองหนังสือ "พอ" ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 01:28:02 AM
อนุโมธนาสาธุครับ  ยิงฟันยิ้ม
11  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / Re: ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ที่ผ่านม เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:55:29 PM
อานิสงส์ของการสร้างกุฏิ (อ้างอิงจากพระไตรปิฏก)
การสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์  พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด  โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
๔. ในพุทธวรรคที่ ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด
ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ
พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม(วัด) ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม(ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า
พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า
12  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ / ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 01:56:58 PM
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญบูรณะสร้างศาลาเอนกประสงค์ และกุฏิพระสงฆ์ แทนหลังเดิมเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่่ ๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เพลิงไหม้เสนาสนะทั้งสิ้น ๓ หลังได้ ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง และ กฏิพระสงฆ์ ๒ หลัง ซึ่งศาลาดังกล่าวเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ในวัดทั้งหมด และเป็นที่เก็บหนังสือ ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในวัด ผ้าไตรจีวร บาตร รวมทั้งสิ่งของสังฆทานที่ญาติโยมนำมาถวาย ก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมด
 
คณะศิษยานุศิษย์ฯ จึงใคร่ขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคบูรณะเสนาสนะดังกล่าว เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมต่อไป
 
ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
ชื่อบัญชี วัดป่าเชิงเลน โดยพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า
เลขที่ ๐๓๑-๑-๕๖๓๘๗-๒ (031-1-56387-2)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
ประมวลภาพเหตุการณ์


ไฟไหม้ศาลาเอนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในวัด รวมทั้งผ้าไตรจีวร บาตร และหนังสือ


ที่เห็นอยู่นั้นเป็นกองหนังสือ "หลวงปู่เล่าว่า" ถูกไฟไหม้ทั้งหมด


ผ้าไตรจีวรถูกเผาไหม้ทั้งหมดค่ะ

ไม่มีอะไรหลงเหลือให้เห็นเลยค่ะ

ขวามือคือกุฏิพระสงฆ์เสียหายทั้งสองหลัง


เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ทุกสิ่งถูกเผาไหม้หมด ยกเว้นรูปถ่ายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ค่ะ


รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้ไม่หมดค่ะ


รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้ไม่หมดค่ะเหลือแต่เสาที่โดนเผาไหม้เป็นเถ้าถ่าน


บาตรถูกไฟไหม้เสียหายหมด


รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้เสียหายแค่ขอบๆ รูปเท่านั้นค่ะ


ขอรับรูปหลวงปู่ได้ที่วัดป่าเชิงเลนค่ะ


                                                                                                                  ที่มาจากเว็บ http://www.watpachoenglane.com/
13  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / ข้าพเจ้าขออนุญาติถามถึงเรื่องการอุทิศแพร่ผลบุญกุศล เมื่อ: มกราคม 16, 2012, 05:24:22 PM
เราควรอุทิศเมื่อใด แบบนี้ดีหรือไม่ หลังสวดมนต์ภาวนาก่อนจะนั่งกรรมฐานนั้น ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่บุญกุศุล  หรือ สวดมนต์นั่งกรรมฐานเสร็จแล้วค่อยทำการอุทิศขอรับ
14  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: มีจุดดำ คือ ความเมตตา ดีไหม? เมื่อ: มกราคม 15, 2012, 03:45:29 PM
ท่านรู้ไหมการที่ท่านนั้นรู้ไม่จริงแล้วนำมาสอนผู้อื่นนั้น มันจะเป็นบาปตามตัวท่านไป   ตกใจ ตกใจ
15  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: มีจุดดำ คือ ความเมตตา ดีไหม? เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 11:01:54 PM
เยี่ยมไปเลยครับ ผมเลือกทางสายกลางที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าครับ ทางแห่งพระนิพพาน ยังไงซะชาตินี้จะพยายามทำให้ได้ถึงอริยบุคคลขั้นต้นครับ ผมติดตามท่านAVATARมาตลอดครับผม
หน้า: [1] 2