KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับกิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.comงานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือโครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  (อ่าน 4372 ครั้ง)
ballzazazz
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 23


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 01:21:18 PM »โครงการก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนินการเเมื่อพ.ศ. 2457 เนื่องจากปริมาณผู้มารับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 1,400,000 คน ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง " อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ " (อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มาก (Mega Project) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการให้พอเพียงกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ

ความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาโครงสร้างอาคารรักษาพยาบาลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอาจเกิดความเสี่ยง หน่วยบริการที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ห่างไกล ทั้งยังมีสภาพเก่า ทำให้การปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังขาดแคลนห้องพิเศษละขาดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น

ความไม่เพียงพอและการกระจายของห้อง ICU และห้องผ่าตัด ที่มีห้อง ICU กระจายอยู่ตามตึกต่าง ๆ 14 แห่ง 99 เตียง และมีห้องผ่าตัดกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง 53 ห้อง ทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งมีสภาพเก่า ยากต่อการปรับปรุง และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยได้

ห้องฉุกเฉินคับแคบและไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี และที่ตั้งของห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างจำกัด ไม่สามารถปรับปรุงและขยายเพิ่มได้อีก

ห้องพักสำหรับผู้ป่วย ไม่มีเพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในหลายระดับได้ รวมถึงไม่มีห้องรับผู้ป่วยเพียงพอและพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ถูกสารเคมี, SARS และจิตเวช ฯลฯ

ความจำกัดในการรองรับผู้ป่วยจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย (Mass Casualty) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อมด้านบุคลากรและแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

การจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) นับตั้งแต่พื้นที่การรักษาพยาบาล พื้นที่การเรียนการสอน พื้นที่พักอาศัย โดยจะดำเนินการปรับปรุงส่วนการเชื่อมต่อระหว่างอาคารให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ

การเสริมพื้นที่บริการให้แก่ผู้รับบริการและญาติ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำเป็น ห้องน้ำ พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงมาก โดยมีผลงานต่าง ๆ อาทิ Publication สูงที่สุด บุคลากรได้รางวัลระดับชาติ และนานาชาติในสัดส่วนสูง เครื่องมือเทคโนโลยีและความเป็นสภากาชาดไทย

********************
สามารถบริจาคสมทบทุนสร้าง อาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์"
1 บริจาคโดยตรงได้ที่
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศาลาทินฑัต และ ตึกวชิรญาณวงศ์
โทรศัพท์ 0-2256-4397, 0-2256-4382, 0-2251-7804
- สำนักงานจัดหารายได้ ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม
2 เช็คสั่งจ่าย “ สภากาชาดไทย เพื่อโครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ”
3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-5-22129-3
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-01333-3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-01570-6
ธนาคารออมสิน สาขาหน่วยให้บริการจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 00-0013-20-048211-6
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 098-2-00808-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-2-73148-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซิลลิคเฮาส์ เลขที่บัญชี 503-1-08964-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-0-12943-9
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนิยะ เลขที่บัญชี 053-2-12978-8

** กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่โทรสาร 0-2251-7901
** หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-4440 – 3 , 0-2251-1218 , 0-2251-6964 , 0-2255-9911
E -mail :[email protected] , [email protected]
********************
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.ได้ที่
“ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”
ศาลาทินฑัต โทรศัพท์ 0- 2256- 4397
หน่วยพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ 0 - 2251 -7804, 0 - 2256- 4505 , 0 - 2256 - 4382

http://www.chulalongkornhospital.go.th/ecc/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2014, 01:23:41 PM โดย ballzazazz » บันทึกการเข้า
ballzazazz
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 23


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 01:32:50 PM »

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสงฆ์หรือสามเณรอาพาธ

๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"

๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้

๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม

๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี

๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้

๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด

๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน

๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก

๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้

๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง

๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล

๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย

๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม

๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน

๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

สาธุ กับ ท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: