KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐานคุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอมคุยกันสบาย...สบายครับ
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: คุยกันสบาย...สบายครับ  (อ่าน 317845 ครั้ง)
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 964


ดูรายละเอียด
« ตอบ #105 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 12:51:30 AM »พระพุทธเจ้าตรัสรู้แบบเดียวกัน....อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ท่านพี่ค่อยๆอ่านนี่นะครับ...แต่ถ้าง่วงและนิวรณ์เข้าแทรกหรือไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากัน๏ เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและอยู่ได้นาน


ครั้ง นั้น พระสารีบุตรได้ไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นว่า ศาสนาของพระผู้มีพระภาคทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานและพระองค์ไหนดำรงอยู่นาน จึงได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาค

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่สามพระองค์ที่ไม่ดำรงอยู่นาน และอีกสามพระองค์ที่ดำรงอยู่นาน

พระสารีบุตรจึงทูลถามถึงสาเหตุปัจจัยที่เป็นเช่นนั้น

พระ ผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า การที่ศาสนาที่ไม่ดำรงอยู่ได้นาน เพราะพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์ ทรงท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคทั้งสามมีน้อย สิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็มิได้แสดงแก่สาวก เพราะอันตราธานแห่งพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตาม สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลัน เหมือนดอกไม้ต่างพรรณที่กองไว้ ยังไม่ได้ร้อยด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย กำจัดดอกไม้เหล่านั้นได้

การ ที่พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้นาน เพราะพระผู้มีพระภาคทั้งสาม มิได้ทรงท้อพระทัย เพื่อจะทรงแสดงพระธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็ทรงแสดงแก่สาวก เพราะอันตรธานพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามเหล่านั้น สาวกชั้นหลังจึงดำรงพระศาสนา ไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน เหมือนดอกไม้ต่างพรรณที่กองไว้ ใช้ด้ายร้อยไว้ดีแล้ว ลมย่อมกระจาย กำจัดดอกไม้เหล่านั้นไม่ได้

๏ พระสารีบุตรปรารภให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

เมื่อ พระสารีบุตรได้สดับดังนั้น จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วที่จะทรงบัญญัตสิกขาบท ที่จะทรงแสดงปาติโมกข์แก่สาวก อันจะเป็นเหตุให้พระศาสนานี้ยั่งยืน ดำรงอยู่ได้นาน

พระผู้มีพระ ภาคตรัสว่า ให้รอก่อน เพราะพระตถาคตแต่ผู้เดียวจักรู้กาลในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์แก่สาวก ตลอดเวลาที่ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะบางเหล่า ยังไม่ปรากฎในสงฆ์ในศาสนานี้ ต่อเมื่อใด อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้น พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้น ขณะนี้ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ โดยภิกษุผู้บวชนาน ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลาย ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาภ ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนาน ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลาย ถึงความเป็นอยู่ใหญ่เลิศโดยลาภแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้น พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อกำจัดอาสวัฎฐานิยธรรมเหล่านั้น

ก็ภิกษุสงฆ์นั้นไม่มีเสนียด ไม่มีโทษ ปราศจากมัวหมอง บริสุทธิ์ผุดผ่อง ตั้งอยู่ในสารคุณ เพราะบรรดาภิกษุ 500 รูปนี้ ภิกษุที่ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพอจะเห็นภาพมั๊ยครับ...พระพุทธเจ้าของเราในพุทธกาลนี้อายุพระศาสนาของพระสมณะโคดม ดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี

ยังมีพระพุทธเจ้าที่ดำรงพระศาสนาในพุทธกาลของพระองค์ได้ ๕๐,๐๐๐ ปี ของพระศรีอารยเมตตรัย ๘๐,๐๐๐ ปี มี ๑๐๐,๐๐๐ ปี ,๔๙ กัป ,๘๙ กัป ,๓๐๐ กัป

ถึง ๑ อสงไขย ครับ
เรื่องเวลาเป็น กัป, อสงไขย ผมเขียนไปแล้วผมจะไม่กล่าวถึงอีกไปดูเอาเองนะครับ...

ทีนี้พอจะเห็นภาพลางๆแล้วบ้างไหมครับ...?
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #106 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 08:45:32 PM »

ทราบ

ที่พูดถึง เป้นสถานะของจิตใจคนที่  เป็น พุทธศาสนิกชน ของพระพุทธศานาในปัจจุบัน

ที่เสื่อมไป

ไม่ใช่เรื่องอนาคต คร๊าบ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 964


ดูรายละเอียด
« ตอบ #107 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 10:32:15 PM »

ดีครับ...เมื่อทราบดังนี้แล้ว ถึงเวลาเสื่อมไป แต่เป็นคนเสื่อม ไม่ใช่ศาสนาพุทธเสื่อม...เพราะศาสนาพุทธเป็นสัจธรรม ตามความเป็นจริง

ไม่จำกัดกาลเวลา และสถานที่

เมื่อเราเห็นเราเข้าใจดังนี้ เราต้องเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นไป...โดยเป็นกลางๆ(อุเบกขา)หรือมองแบบผู้รู้ ไม่เข้าไปแทรกแซง(ร่วมปรุงแต่งต่อ)

ทุกอย่างมันมีเหตุของมัน...ตอนนี้เค้าอาจเป็นแบบนี้ขี้เหล้าเมายา เที่ยวดูคอนเสิร์ต ทุกหนแห่ง แต่พอจังหวะหนึ่งของชีวิต เค้าก็อาจจะรู้เองว่ามันไร้สาระ เมื่อเค้าหันเข้าทางธรรมบางคนบารมีทำมาดีแล้ว ไปปืด..ปืด..เลยนี่ของเค้าทำมาดีแล้ว แต่ก่อนเค้าอาจจะหลงหรือทำผิดพลาดหลงไหลไปตามกิเลสบ้างนั่นก็เพราะวิบากของแต่ละคน เมื่อวิบากเค้าหมดเค้าก็ไปโลดเลย เข้าใจเร็วได้อาจารย์ดีถูกต้องตรงทางปฏิปทาเยี่ยมยอดอีก

กับบางคนเล่นแต่เปลือกนอก เข้าสมาธิทีก็อยากเห็นนั่นนู่นนี่ มันเพลินดี มีความสุข อย่างนี้ไม่มีอาจารย์คอยแนะนำ ก็ติดสุขติดเล่นนิมิตอยู่นั่นแหละ ไปไม่ถึงไหน  เค้าก็ยังสนุกอยู่ ถ้าไม่มีใครมาบอก,,เฮ้ย...นั่นมันของเล่นไม่ใช่ทางหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏหรอกนะ...เค้าไม่ฟังเค้าก็เล่นต่ออีกเป็นแสนๆชาติ และเมื่อออกจากสมถะสมาธิมาก็กิเลสล้นท่วมใจเหมือนเดิม...ดูคนหรือพระดูกันที่คุณธรรมข้อวัตรปฏิบัติดีกว่า

แต่เรื่องดูกันแบบนี้มันก็ไม่ง่ายเสียทีเดียว...ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงจะมองออกอย่างแจ่มแจ้ง

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2010, 10:35:07 PM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #108 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 12:00:40 AM »

เดี๋ยวนี้ นั่ง สมาธิ บ่ ได้

ได้ แค่เดินจงกรม

คล้ายๆ มันเพ่งมากไป

หรือจิตมันอีดอัด (ความซนทำให้ทนท่านิ่งไม่ได้)

แต่เวลาไปป.ธรรม (มีผู้สอน) มักตั้งใจทำเพื่อให้ท่าน ภูมิใจที่มีศิษย์ ตั้งใจ ยิงฟันยิ้ม

บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 964


ดูรายละเอียด
« ตอบ #109 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 02:07:16 AM »

อย่าไปติดเพ่งครับ...ไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้จะนั่งได้นานทำลายสถิติเมื่อวานหรือเปล่าหรืออยากเห็นแบบคราวที่แล้วอีกติดใจ..ก็เสร็จไม่ถึง ๕ นาทีถอนแล้ว...

คนสอนเค้ารู้อยู่แล้วใครตั้งใจไม่ตั้งใจ...ถึงเราไม่ตั้งใจก็ต้องสอน เพราะมีคนอื่นตั้งใจ...

ความภูมิใจสรรเสริญใครๆก็อยากได้...แต่พอมากๆเข้าจนเฝือ มันก็จะเบื่อไปเอง..."ก็...งั้นๆแหละ"

 
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #110 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 01:44:03 PM »

วันนี้ มีคนเข้ามาในบอร์ดเยอะมาก อิอิ 267 คน

หรือว่าโดนยิงเว็บ อิอิ

ช่วงวันหยุดนี้ 9-12 ธค ผมไปค่ายอาสา สร้างห้องสมุด กับ จัดกิจกรรม บริจาคของใช้ ให้กับเด็กๆ ชาวเขา ที่ จ.ตาก นะครับพวกพี่ๆๆ

ฝากดูแลบอร์ดด้วยน่ะครับผม แล้วจะเอาบุญกุศลกลับมาฝากครับผม
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #111 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 02:38:12 PM »

โถ นู๋ กอลล์ ลูกค้า มาเยอะที่สุด วันนี้หรือ

ทำไงดี

คนไม่รู้ว่า ตัวทุกข์ ไม่ยอมแก้

พอจะแก้ ก็แทบหมดเวลาแล้ว จะทันผ่านข้อสอบบทที่ 1 ทันเป่าเนี่ยะ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #112 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 03:02:55 PM »

สงสัยต้องรอ โพย จาก ท่านผู้เล็งเห็นทุกข์ แล้วอ่าครับ อิอิ

พี่ท่าน ไม่ได้ไปไหนหรอครับ ช่วงนี้
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #113 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 03:04:09 PM »

จ้อง จอ ทำงานแลกตังค์ ฮับ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #114 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 03:04:48 PM »

จ้อง จอ ทำงานแลกตังค์ ฮับ ยิงฟันยิ้ม

อิอิ ท่านพี่ ทำงานอยู่ไหนหรือ
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #115 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 03:17:05 PM »

ตึกใหญ่ ชั้น 3

วันรัฐธรรมนูญ ช่วยป.ธรรม ให้กับชาติด้วย จ้า ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #116 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 03:45:03 PM »

ตึกใหญ่ ชั้น 3

วันรัฐธรรมนูญ ช่วยป.ธรรม ให้กับชาติด้วย จ้า ยิงฟันยิ้ม

เดี๋ยวผมไป ช่วยเหลือเด็กๆ ของชาติ แล้วกันครับผม
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
the suffering
Global Moderator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 9
กระทู้: 859


ดูรายละเอียด
« ตอบ #117 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 08:31:51 PM »

ได้อ่าน มาจาก...

ท่านกล่าวว่า นิพพาน พบได้ 5 ครั้ง แฮะ ใครรู้ช่วย หน่อย

(1.ใช้สมถะกดกิเลสไว้ 2-5 อย่างที่พอทราบ) ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 964


ดูรายละเอียด
« ตอบ #118 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 11:08:38 PM »

แล้วหนังสือไม่ได้อธิบายไว้หรือครับ...

เค้าอธิบายยังไงก็เชื่อตามนั้นไปก่อนซิครับ...จนกว่าจะพิสูจน์เอาได้ด้วยตนเอง แล้วจึงจะบอกได้จะเชื่อตามนั้นหรือไม่

แล้วทำสมถะกด,ข่ม,ระงับ,กิเลสไว้มันเรียกนิพพานด้วยหรือครับ ออกมาจากสมถะสมาธิแล้วกิเลสก็กลับมาบังอีกเหมือนเดิม

นิพพานเข้าๆออกๆได้...หรือครับ...?
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 964


ดูรายละเอียด
« ตอบ #119 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 11:13:18 PM »

ถ้าจะเรียกนิพพานแบบเข้าๆออกๆได้งั้นก็คือ
1.โสดาปัตติผลจิตนิพพาน 2. สกทาคามิผลจิตนิพพาน
3. อนาคามิผลจิตนิพพาน 4. อรหัตตผลจิตนิพพาน
และ 5. ละธาตุขันธ์แล้วเข้า พระนิพพาน

ครบยังครับ...?
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30
พิมพ์
กระโดดไป: