KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไรเถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
หน้า: [1] 2
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000  (อ่าน 43824 ครั้ง)
phonsakw
กัลยาณมิตร ลำดับที่ 1
**

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 94


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 09:26:06 PM »

คุณAVATAR เขียนว่า:

ในสมัยที่ พระศรีอริยเมตตรัย ลงมาสร้างบารมีด้วยกับพระพุทธเจ้าโคตมะ(องค์ปัจจุบัน) ท่านคือ พระอชิตะ


ตอบ

อชิตะเป็นเพียงชาติสุดท้ายที่พระศรีอริยะเมตตรัยโพธิสัตว์เข้ามาสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า   แต่ 2 พระพุทธเจ้ามีกรรมต่อกัน ที่ต้องช่วยเหลือแก้ลกูลกันต่อ แม้ว่าโคตมะพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว  ลองอ่านกระทู้นี้ของผมสิครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000


" หลวงพ่อถุงย่ามใหญ่ " แห่งรัชกาลเจงเม้ง ( พ.ศ. 1460 ) ท่านได้นั่งเข้าสมาธิแล้วดับตายไปที่แท่นหินในวัดงักลิ้ม  ก่อนดับท่านได้เขียนคาถาไว้บทหนึ่งว่า
 
"พระเมตไตรย คือ พระเมตไตรย แบ่งกายเป็นพันหมื่นโกฏิ ให้คนได้เห็นทุกเวลา แต่คนก็ไม่รู้จัก"

 
คำพยากรณ์ในทางเถรวาท  


กล่าวว่า "พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์" ขณะนี้ได้ลงมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาแล้ว  แต่การที่พวกเราไม่เห็นท่าน  ถึงเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นท่าน  อาจจะเป็นเหมือนที่ " หลวงพ่อถุงย่ามใหญ่ " กล่าวไว้ก็ได้ 

หลักฐานที่ผมไปค้นมาที่เกี่ยวกับพระศรีอาร์ยมีดังนี้

1.  ตามบุรพกรรมสัญญา ระหว่างโคตมพุทธเจ้า และพระศรีอริยะเมตไตย  ทำให้องค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์ จะต้องมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาของพระพุทธโคดม จวบจนครบพุทธกาลดั่งนี้แล   

2.  "ดู ก่อนอานนท์ ผ้าอาบของตถาคต ได้แก่ ศาสนาที่ตถาคตวางไว้ ลิงแม่ลูกอ่อนที่มาถ่ายมูลเลอะเทอะหมดถึง 3 ชายนั้น ได้แก่ กองทัพ ซึ่งจะมารบราฆ่าฟันกันตาย เหลือที่จะคณานับ ศาสนาของตถาคตจะเสื่อมทรุดไปถึง 3 ใน 4 ส่วน คงค้างอยู่แต่เพียงส่วนเดียว และนกยางขาวที่บินมาจับหัวแม่ลิงนั้น คือ พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ จะมาปราบอธรรม และช่วยสืบอายุศาสนาของตถาคต เริ่มตั้งแต่ 2,500 ปีขึ้นไป จนครบ 5,000 ปี"   

3.  พุทธทำนาย     เมื่อศาสนาของพระองค์ผ่าน 2,500 ปีไปแล้ว คนทั้งหลายก็จะเป็นทุกข์และเดือดร้อนฉิบหายกันมากนัก    เทวดาก็ทูลถามว่า หากเกิดเหตุเช่นนั้นจริง พระองค์จะให้พวกเทวดาทำอย่างไร พระพุทธองค์ตอบว่า หากคนยังเคารพและปฏิบัติตามในพระรัตนตรัยอยู่ ก็จะเป็นบุญของผู้นั้น แต่หากไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรรมของผู้นั้น จึงขอให้เทวดาทั้งหลายทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมคำสอนของผู้รู้ สร้างกุศลและละเว้นจากบาป ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วตั้งจิตปรารถนาให้ได้พบพระพุทธอาริยเมตไตรย   

เทวดาทูลถามต่อว่า คนที่อยากพบพระอาริยเมตไตรยนั้นพึงทำอย่างไร พระพุทธองค์ก็ตอบว่าให้มั่นคงในการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วตั้งความปรารถนาว่าให้ได้พบกับพระพุทธอาริยเมตไตรย ก็จะได้พบกับพระพุทธอาริยเมตไตรยเป็นแน่แท้


คำพยากรณ์ในทางมหายาน


พระพุทธองค์ได้ตรัสไปในทางมหายานว่า 3000 ปีหลังพุทธกาล พุทธศาสนาใกล้เสื่อมสิ้นแล้ว  พระเมตไตยมหาโพธิสัตว์ จะเสด็จลงจากดุสิตสวรรค์สู่โลกมนุษย์ เพื่อยังพระธรรมให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

  http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=mathew&id=435
บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 12:13:21 AM »

ผมไม่ได้ถามใครหรอกครับ...และนั่นไม่ใช่คำถามครับ...!

แต่เอาเถอะที่คุณ..อยาก..ที่จะตอบนั้น...ถูกแล้วครับ... ท่านสร้างบารมีมาด้วยกัน เมื่อครั้งท่านร่วมกันสร้างสร้างเจดีย์ทราย บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สมัยพระพุทธเจ้ากอออ แล้วเริ่มปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ากันบ้าง ผู้ร่วมสร้างเจดีย์ทราย ไก่ , ตัวเห็น , เต่า ,โค ,นายพราน

ดังนั้นในมหากัปนี้...อสุญกัป(ภัทรกัป) จึงเป็นมหากัปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้  ๕ พระองค์...(บางมหากัป ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้)

๑. กุกกุสันธพุทธเจ้า.........(ไก่)....... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๗๐,๐๐๐ ปี
๒. โกนาคมนพุทธเจ้า.....(ตัวเห็น)..... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๕๐,๐๐๐ ปี
๓. กัสสปพุทธเจ้า..........(เต่า)........ สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี
๔. โคตมพุทธเจ้า...........(โค)......... สร้างปัญญาธิกะ ๔  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐  ปี
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า...(นายพราน)...สร้างวิริยะธิกะ  ๑๐   อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
สำหรับอริยเมตตรัยพุทธเจ้า พุทธศาสนาของท่านในกาลต่อไปข้างหน้านี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แน่...จะลงมาในอันตรกัปไหนก็ไม่ทราบ...?

และที่ท่านเอามานี้ทั้งมหายานและหินยาน ยังไม่สัมพันธ์กัน มีที่ไหนในพระไตรปิฎกบ้างไหมครับที่บ่งบอกว่า พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเมื่อเวลาใด...เอาแบบเป็นตัวเลขหรือมีหน่วยวัดหน่อยก็ได้ครับ...ไม่เอาแบบ เช่น จนกว่าโลกจะมีแม่น้ำเพียง ๒ สาย สายหนึ่งไหลขึ้น อีกสายไหลลง ,จนกว่าแผ่นดินราบทั้งหมด ไม่มีสูงมีต่ำ ,จนกว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์สูง ๘๐ ศอก เท่ากันหมด ฯ ไม่เอานะครับ เพราะบอกเป็นเวลาแน่นอนไม่ได้..


ฝากเป็นคำถามครับ...


"มีที่ไหนในพระไตรปิฎกไหมครับที่บ่งบอกว่า พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใด"

ไม่แต่ผมหรอกครับที่ปรารถนาจะทราบ...ผมว่ายังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่อยากทราบเหมือนกัน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2010, 11:58:37 AM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
phonsak
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 12:56:19 PM »
"มีที่ไหนในพระไตรปิฎกไหมครับที่บ่งบอกว่า พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใด"
 


ไม่แต่ผมหรอกครับที่ปรารถนาจะทราบ...ผมว่ายังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่อยากทราบเหมือนกัน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ "พระพุทธเจ้าบ่งชี้สัญญาณของการมาของพระศรีอาร์ยว่า

1.  ก่อนหน้านั้น จักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรอายุ ๑๐ ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕ ปี จักสมควรมีสามีได้  (เป็นการป้องกันการสูญพันธ์ของมนุษย์ชาติ)

2.  หลังจากนั้น ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี จักมีสัตถันตรกัปสิ้น ๗ วัน (...ฆ่ากัน 7 วัน 7 คืน ด้วยอาวุธต่างๆ) มนุษย์เหล่านั้นจักกลับได้ความสำคัญกันเองว่าเป็นเนื้อ ศัสตราทั้ง   หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยศัสตราอันคม    นั้นโดยสำคัญว่า นี้เนื้อ  (อาจจะมีไวรัสซอมบี้ระบาด เหมือนที่ในหนังฝรั่งหลายเรื่องสร้าง)

3.  ในช่วงเวลาเมื่อหมดสิ้นสัตถันตรกัปป์ มนุษย์ก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น มีธรรมที่สูงฟื้นกลับคืนมา  บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ปี ฯ  ผู้มีอายุ ๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๘๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๑๖๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๓๒๐ ปี  จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๖๔๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,๐๐๐ ปี บุตร ของคนผู้มีอายุ ๔,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ ปี
บุตรของคนมีอายุ ๘,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี  จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญ ขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ฯ

แสดงว่ายุคนั้นมีการตัดต่อพันธุกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เจริญถึงขั้นต่ออายุมนุษย์ได้ยาวนานขึ้นตามลำดับ

4.  ผมได้วิเคราะห์คำสอนของพระอริยะเจ้าผู้มีอภิญญาแล้วว่า  พระศรีอริยะเมตตรัยจะเป็นพระพุทธเจ้าประมาณปี พ.ศ. 7250  ผมบอกเพิ่มเติมก็ได้  ผมมีความเชื่อว่า ท่านจะเกิดในปีพศ. 5500 ที่ประเทศจีน     แต่เรื่องนี้เป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้น  จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ พระมหากัสสปะก็รู้  พระพุทธเจ้าจึงให้พระครูเทพโลกอุดร อยู่รอจนสิ้นยุคพุทธศาสนาของพระองค์ และส่งต่อให้พระศรีอาร์ย  ส่วนพระมหากัสสปะก็รู้ จึงขอให้พระอินทร์ช่วยรักษาร่างเอาไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2010, 01:03:11 PM โดย phonsak » บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 01:34:54 AM »

อย่าเพิ่งคิดเอง เออ เอง  เป็นปัจจัตตังแบบเชื่อเอาเอง อย่างเช่น "ผมมีความเชื่อว่า"...

ในพระไตรปิฎกไม่มีกล่าวอ้างแล้วหรือครับ...?

เห็นท่านชอบพระศรีอารย์เป็นพิเศษ....จัดไปเลยครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2010, 02:20:19 AM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
phonsak
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 12:27:09 PM »

ในพระไตรปิฎก เรื่อง พระเมตไตรย์

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 56-57 ระบุด้วยว่า:

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ........"

ส่วนข้อความที่ผมนำมาลง มาจากพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 54-56
บันทึกการเข้า
phonsak
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 01:13:40 PM »

คุณAVATAR ครับ


ที่คุณเขียนว่า:

"อย่าเพิ่งคิดเอง เออ เอง  เป็นปัจจัตตังแบบเชื่อเอาเอง อย่างเช่น "ผมมีความเชื่อว่า"...

ผมขอตอบว่า:

แม้ว่าเรารู้เอง เห็นเอง ได้ปัญญาจากกรรมฐาน  ภาษามนุษย์  สิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานทางวัตถุหรือทางกายภาพ  เราก็ต้องพูดให้สุภาพว่า
"ผมมีความเชื่อว่า"  เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงได้  มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตที่ไม่เลี่ยนแปลง

พระอรหันต์ทั้งในพุทธกาลและในยุคปัจจุบันหน้าแตกมาแล้วทั้งนั้น เพราะไปรู้เห็นอะไรในจิตมา แล้วเอามายืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่สุดท้ายมันไม่เป็นดังนั้น เช่น พระสารีบุตรทำนายว่าเณรคนหนึ่งจะตายใน 7 วัน แต่เณรไม่ตาย  หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำนายผิดหลายต่อหลายครั้ง  โดนหลวงพ่อสดตำหนิที่พระจุฬามณีในดาวส์ดึง  เพราะเคยบอกสานุศิษย์ว่าหลวงพ่อสด เข้านิพพานแล้ว พอเจอหลวงพ่อสด หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ทักว่า

"แหม ไม่เคยเจอหน้ากันเลย หลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับ"

หลงพ่อสดก็เลยสวนว่า

"แกเสือกบอกเขาแล้วว่า ข้าไปอยู่นิพพาน แกมาถามข้าทำไม"

ถ้าพระสารีบุตร และหลวงพ่อฤาษี รู้จักใช้คำว่า "ผมมีความเชื่อว่า"เหมือนผม  พวกท่านจะไม่หน้าแตก และถูกบันทึกเรื่องราวที่ทำนายผิดพลาดเอาไว้ 

 

บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 05:34:21 PM »"ผมมีความเชื่อว่า"... "แต่คุณมีความเชื่อที่อาจจะผิด" ถ้าคุณรู้จักใช้คำว่า แต่ก็ไม่แน่ เหมือนผม คุณก็จะไม่หน้าแตกและมีความเชื่อผิดๆไปเรื่อย

ผมบอกแล้วไม่เอาแนวนี้..."...ไม่เอาแบบ เช่น จนกว่าโลกจะมีแม่น้ำเพียง ๒ สาย สายหนึ่งไหลขึ้น อีกสายไหลลง ,จนกว่าแผ่นดินราบทั้งหมด ไม่มีสูงมีต่ำ ,จนกว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์สูง ๘๐ ศอก เท่ากันหมด ฯ ไม่เอานะครับ เพราะบอกเป็นเวลาแน่นอนไม่ได้.."

แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาแบบนี้ "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ........"


ผมจึงตั้งใจเหลือไว้ให้คุณตอบบ้าง...(อายุขัย,ฝนตกใน ๑ เดือน,หาเสื้อผ้าอาภรณ์ได้จากต้นไม้,พระศรีอารย์ปรารถนาสูง ๘๘ ศอก)

ถ้าลงมาในอันตรกัปนี้ก็อีก 8,605,447 ปี (รอบอสงไขยขาขึ้น)
ถ้าลงมาในอันตรกัปหน้าก็ ต้องรวมไปอีก 1x10ยกกำลัง142+1x10ยกกำลัง142-2000 ปี   โอกาสดูจะเป็นไปได้มากที่สุด...แต่ก็ไม่แน่ ครับ

หมดข้อสงสัย---ขอบพระคุณครับ... ยิ้มเท่ห์
 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2010, 06:30:25 PM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:26:01 PM »

เอ่อ...พอดีท่าน phonsak ลอกมาไม่หมด ผมเลยลอกมาให้ดูแบบเต็มๆจาก วิกิพีเดีย...อะครับ

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น จักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้ว สอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย ในบัดนี้ฉะนั้น ฯ"


พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระศรีอารยเมตไตรยพบในงานเขียนทางศาสนาของทุกนิกายของศาสนาพุทธ ดังเช่น หลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

แต่ที่ผมเขียนไว้ก่อนแล้วนี้ใน วิกิพีเดีย หาไม่เจอหรอกครับ...

ฝากไว้ให้พิจารณาครับ...

 
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:46:42 PM »

อีกหน่อยนะครับ...จัดให้ท่าน phonsak โดยเฉพาะ ผมรู้ว่าท่านชอบ...

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกิรณกกัณฑ์
                    
               ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
       [๒๗] ในกัปอันประมาณมิได้แก่ภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกชั้น
            พิเศษ ๔ พระองค์ คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจ้า ๑
            พระเมธังกรสัมพุทธเจ้า ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจ้า ๑ และพระ
            ทีปังกรสัมพุทธเจ้า ๑ ท่านเหล่านั้นเสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน ต่อจาก
            ที่พระทีปังกรสัมพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ
            พระองค์เดียวเสด็จอุบัติกัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสาร
            ได้มากมาย ระหว่างพระผู้มีพระภาคทีปังกร และพระโกณฑัญญะ
            บรมศาสดา
เป็นอันตรกัป โดยจะคำนวณนับมิได้ ต่อจากพระโกณ
            ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ แม้ระหว่าง
            พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจ้านั้น ก็เป็นอันตรกัป โดยจะ
            คำนวณนับมิได้ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ สุมนะ เรวตะ และ
            โสภิตะ ผู้เป็นมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสว่างไสว แม้พระพุทธเจ้า ๔
            พระองค์นั้นก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว กันต่อจากพระโสภิตพุทธเจ้า
            มีพระมหามุนีพระนามว่าอโนมทัสสี แม้ระหว่างพระพุทธเจ้าพระนาม
            ว่าโสภิตะ และอโนมทัสสี
นั้นก็เป็นอันตรกัป โดยจะคำนวณนับมิ
            ได้ พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ปทุมะ และนารทะ ผู้เป็น
            มุนีกระทำที่สุดความมืด ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว ต่อจากพระ
            นารทสัมพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน
            กัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย แม้ระหว่าง
            พระผู้มีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดานั้น ก็เป็นอันตรกัป
            โดยจะคำนวณนับมิได้ในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองค์เดียว คือ
           พระปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ในสามหมื่นกัป
            ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์
            คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดร้อยกัป (แต่กัปนี้) มี
            พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี และ
            พระธรรมทัสสี ต่อจากพระสุชาตพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าผู้อุดม
            กว่าสัตว์ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองค์นั้น เสด็จอุบัติใน
            กัปเดียวกัน ในกัปที่ ๙๔ แต่ภัทรกัปนี้ มีพระมหามุนีพระองค์เดียว
            คือ พระสิทธัตถะ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ยอดเยี่ยมโดยมีบุญสิริ ในกัป
            ที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้ มีพระสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระติสสะ
            และพระปุสสะ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้
            มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ผู้มีพระกรุณาพระนามว่าวิปัสสี
            ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูก ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้ มี
            พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระสิขีและพระเวสสภู ผู้ไม่มีบุคคล
            เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระ-
            กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเป็นพระ
            สัมพุทธเจ้าและจักมีพระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้า ๕
            พระองค์นี้ ก็เป็นนักปราชญ์ อนุเคราะห์โลก บรรดาพระพุทธเจ้า
            ผู้เป็นธรรมราชาเหล่านี้ พระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้าจักตรัสบอกมรรคา
            นั้นแก่ผู้อื่นหลายโกฏิ แล้วจักเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก
            ฉะนี้แล.

 ชอบมั๊ยครับ... ยิ้ม

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2010, 11:51:36 PM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:59:03 PM »เห็นไหมครับ...ไม่แน่ว่าจะลงมาอุบัติ อันตรกัป ไหน อาจจะอันตรกัปนี้ หรือ อันตรกัปหน้า หรือ อันตรกัปหน้าโน้น...แต่ก็ไม่แน่ อาจจะอันตรกัปนี้เลยก็ได้...


คุณ phonsak มีความเชื่อว่าอย่างไร อีกไหมครับ...?


 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2010, 12:04:04 AM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
phonsakw
กัลยาณมิตร ลำดับที่ 1
**

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 94


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 10:29:47 PM »

คุณavatar เขียน:

...ไม่แน่ว่าจะลงมาอุบัติ อันตรกัป ไหน อาจจะอันตรกัปนี้ หรือ อันตรกัปหน้า หรือ อันตรกัปหน้าโน้น...แต่ก็ไม่แน่ อาจจะอันตรกัปนี้เลยก็ได้...คุณน่าจะเมาหมัดมั๊ง  แต่ไม่เป็นไรครับ  ผมตอบคุณได้ทุกเรื่อง  ขอให้สงสัยเป็นวิชาการก็แล้วกัน

1. อันตรกัป คือ กำหนดอายุสัตว์ ในระหว่างขึ้นลง คือ อายุทวีขึ้นและถอยลงจนถึง 10 ปี ตายแล้วเกิดธรรมสังเวช อายุเจริญขึ้นถึง 1 อสงไขยปี แล้วเกิดประมาท อายุน้อยลงถึง 10 ปีอีก

2.  ภัทรกัป หมายถึง มหากัปที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุด เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัม- พุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น 5 พระองค์ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุด และจะไม่มีมากกว่าในภัทรกัปนี้อีกแล้ว จึงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในกัปนี้มีโอกาสจะกระทำอาสวะให้สิ้นไปได้มากกว่ากัปอื่น

3.  ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในยุคของพระสมณโคดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ อยู่ในอันตรกัปที่ 12 ของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป ในยุคหน้าเป็นสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ที่จะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งอยู่ในอันตรกัปที่ 13 จากบทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://main.dou.us/view_content.php?s_id=116&page=16
บันทึกการเข้า
phonsak
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 12:17:23 AM »

คุณavatar ครับ


ผมย้ำตรงที่ภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 5 องค์  โคตมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ 4 และอยู่ในอันตรกัปที่ 12  อย่างไรก็ตาม คุณต้องรู้ว่า ในโลกนี้หรือโลกธาตุใบนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น  พระพุทธเจ้า 3 องค์ที่ผ่านมา ต้องอยู่ในโลกใบอื่นหรือในโลกธาตุใบอื่น

แล้วพระศรีอริยะเมตตรัยอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่า  ตอบได้ว่า  ท่านไม่มีทางอยู่ในโลกใบนี้  เพราะพระศรีอริยะเมตตรัย มีพระวรกายสูง ๘๘ ศอก พระองค์ใหญ่กว้าง ๒๕ ศอก พระชิวหาอยู่ภายในพระโอษฐ์ยาว ๑๐ ศอก  ดวงพระเนตรทั้ง ๒ โดยกว้าง ๗ ศอก = ยักษ์ดีๆนี่เอง หรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาว
บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 02:57:58 AM »

สงสัยคุณ phonsak จะเข้าใจผิดไปเล็กน้อยนะครับ...

เพราะใน ๑ มหากัป มี ๒๕๖ อันตรกัป   ช่วงที่ 1 -64 อันตรกัป เป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้ มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป คงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนลงมาอุบัติช่วงนี้ได้หรอกนะครับ  คงต้องมาในอันตรกัปที่ 192เป็นต้นไปถึงอันตรกัปที่ 256ครับ...ไม่ลงมาอุบัติ อันตรกัปที่ 12 - 13 ได้เป็นแน่แท้ครับ

ลอกมาจากลิ้งค์มหาวิทยาลัยธรรมกายที่คุณให้ไว้ ลองพิจารณาอีกครั้งครับ...(คำถาม ๑.)คุณ phonsak เป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือครับ...?

"มหากัปนั้นมีทั้งหมด 4 ช่วง แต่ละช่วงมี 64 อันตรกัป ดังนั้นช่วงความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงรวมเวลาเป็น 256 อันตรกัป คือ

ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้ มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงที่โลกถูกทำลาย หรือกัปกำลังพินาศ อาจจะเกิดไฟไหม้ เกิดน้ำท่วมหรือเกิดลมพายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป ( 1-64 )

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ไฟมอด มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป หมายถึงช่วงที่โลกถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว จนเหลือแต่อวกาศว่างเปล่า ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป (64-128)

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ มีชื่อเรียกว่า วิวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงที่โลกกำลังเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติหรือกัปที่เจริญขึ้น ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป (128-192)

ช่วงที่ 4 เป็นช่วงที่โลกเจริญขึ้น มีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้น มีชื่อเรียกว่า วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป เป็นช่วงที่โลกพัฒนาขึ้นเรียบร้อยเป็นปกติตามเดิม หรือกัปที่เจริญขึ้นพร้อมแล้วทุกอย่าง ตั้งอยู่ตามปกติ คือ มีสิ่งมีชีวิตปรากฎเกิดขึ้น มีต้นไม้ ภูเขา คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่นี้ โดยเริ่มจาก อาภัสราพรหมลงมากินง้วนดิน ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป" (192-256)

ผมสนใจตรงนี้ที่คุณ "ตอบได้ว่า  ท่านไม่มีทางอยู่ในโลกใบนี้ "

(คำถาม ๒.)แล้วควรจะอยู่หรืออุบัติโลกใบไหนดีครับ...? (เพราะผมก็ไม่อยากเป็นยักษ์ดีๆนี่เอง หรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาว)

รบกวนท่านตอบคำถาม ๒ ข้อนี้หน่อยครับ

 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2010, 03:02:52 AM โดย AVATAR » บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 01:31:51 PM »

...(คำถาม ๑.)คุณ phonsak เป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือวัดพระธรรมกายใช่ไหมครับ...?

...(คำถาม ๒.)แล้วควรจะอยู่หรืออุบัติโลกใบไหนดีครับ...?

 


บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 966


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 12:13:59 AM »

เข้ามาอ่านแล้ว แต่ไม่ตอบคำถาม...?

คำถามยากไปหรือครับ คุณลุง phonsak....!

 
 
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
หน้า: [1] 2
พิมพ์
กระโดดไป: