KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับกิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.comงานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือร่วมทำบุญ กับทาง kammatan.com สร้าง โรงพยาบาลสงฆ์ และช่วยผู้ป่วยต้อกระจก
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมทำบุญ กับทาง kammatan.com สร้าง โรงพยาบาลสงฆ์ และช่วยผู้ป่วยต้อกระจก  (อ่าน 10760 ครั้ง)
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3604


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 09:27:29 PM »

ร่วมทำบุญ กับทาง kammatan.com สร้าง โรงพยาบาลสงฆ์ และช่วยผู้ป่วยต้อกระจก

บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3604


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 09:28:04 PM »

   บัญชีผู้โอนเงิน   
     เลขที่บัญชี    ออมทรัพย์ - XXXX319382
     บัญชีผู้รับเงิน   
     เลขที่บัญชี    ทำบุญสร้าง รพ - 0164078018 - กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

จำนวนเงิน   
     จำนวนเงินที่ต้องการโอน    300.00 บาท
     ค่าธรรมเนียม    0.00  บาท
     วันที่ทำรายการ    18/02/2557
     วันที่หักเงินจากบัญชี    18/02/2557
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3604


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 12:35:05 PM »

ขอเชิญทำบุญ โรงพยาบาลสงฆ์

เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
และเพื่อการหาเงินสมทบทุนไว้ดูแลรักษา พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โดยให้บริการแก่ท่านสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ
บริจาค โดยที่ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า เช่น การบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ
บริจาคค่าภัตตาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าโลหิต บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ และบริจาคบำรุงทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-85026-1
ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม ประเทศไทย 10400
Email: [email protected]
Tel.02-640-9537
Fax.02-354-4287
http://www.priest-hospital.go.th/web/home.html
*************************

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484
วัตถุประสงค์ของการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ
สามเณรอาพาธทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่
พระภิกษุ-สามเณรอาพาธจะต้องเข้าคิวหรือเข้าแถวรอรับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
เนื่องจากพระภิกษุ-สามเณรมีวัตรปฏิบัติแตกต่างจากฆราวาส และต้องประพฤติตามหลักแห่ง
พระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตในสมัยก่อน เพื่อให้เหมาะสมในทางพระวินัย
และเพื่อสนองพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า

“โย ภิกฺขเว มํ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฎฺฐเหยฺย” แปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฎฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฎฐากภิกษุไข้เถิด”

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน 278 เตียง โดยให้บริการผู้ป่วยใน
ปีละ 5000 ราย ผู้ป่วยนอกปีละ 80000 ราย โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพในพระภิกษุ-สามเณร
 การป้องกันโรคและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ทางจักษุ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
และเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิทางด้านพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3604


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2016, 11:50:07 AM »

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-85026-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3604


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2016, 11:51:13 AM »

วันที่ 29 เมษายน 2559 ทางเว็บกรรมฐาน.com ได้ร่วมทำบุญให้กับ โรงพยาบาลสงฆ์ นะครับ
นำบุญมาแบ่งทุกท่านด้วยนะครับผม

สถานะการทำรายการ   ธนาคารได้ทำรายการของท่านเรียบร้อยแล้ว
หมายเลขอ้างอิง   KBKR160429997689204

รายละเอียดการทำรายการ
วิธีโอนเงิน   ออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง)
จากบัญชี   784-2-ปปปปปปป
ธนาคารเจ้าของบัญชี   ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อเข้าบัญชี   013-1-85026-1 เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
ชื่อเจ้าของบัญชีในฐานข้อมูล   เงินบริจาคบำรุงโรงพย
จำนวนเงิน (บาท)   500.00
ค่าธรรมเนียม (บาท)   25.00
วันที่โอนเงิน   29/04/2016 [11:48:51]
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: