KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับรวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Galleryแนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัดวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร  (อ่าน 16828 ครั้ง)
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:41:16 AM »

วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ตั้งวัดเกตุมดีศรีวราราม : เลขที่ 19/1 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ : 034421003
                 ความหมายของวัดเกตุมดีศรีวราราม เกตุ ส่วนสูงสุด,มดี มติ ความปรารถนา ปณิธาน, ศรี สิริมงคล,วร ประเสริฐ, อาราม ที่อยู่ แปลรวมกันว่า ที่อยู่อาศัยอันประเสริฐที่เป็นมงคลมหาสถานของผู้ที่มีความปรารถนาอันสูงสุด วัดนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) พร้อมด้วยญาติมิตรเป็นผู้มอบถวายที่ดินให้สร้างวัด ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ผู้ปรารถนาและโพธิญาณ ท่านเป็นผู้บุกเบิกและค้นหาที่สร้างบารมี ได้เปิดสถานที่นี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
 


                 ต่อมา นายสมควร คุณาบุตร เป็นคนยื่นเรื่องราวขอสร้างวัด โดยที่ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ นางสาวเจือ คุณาบุตร คุณแม่เจียม คุณาบุตร คุณแม่กิมลี้ คุณาบุตร และอีกหลายคนที่ยกที่ดินให้สร้างวัด โดยมีพระบรมเจดีย์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งหลวงพ่อรอด วัดบางน้ำวนเป็นองค์แรกที่ก่อพระเจดีย์เล็กๆเป็นนิมิตหมายก่อนท่านพ่อจึงได้ มาพบสถานที่นี้เพื่อสร้างบารมีโดยท่านสร้างครอบที่เดิมเป็นองค์เล็กสูง ๙ ศอก และสร้างครอบอีกครั้งสูง ๑๘ วา ต่อมา พระครูภาวนาวรคุณ ได้สร้างอีกเป็นครั้งที่ ๓ โดยสูง ๖๐ เมตร ข้างในโปรงมองเห็นองค์เดิมได้               เมื่อหลวงพ่อพระครูภาวรนาวรคุณมรณภาพลง พระครูไพศาลสาครกิจ ก่อสร้างต่อจนเสร็จ เหตุการณ์อัศจรรย์ของพระบรมธาตุที่ประกฎแก่ฝูงชนที่เคารพนับถือได้กล่าวขาน สืบต่อกันมาว่า บางวันจะได้ยินเสียงดนตรีไทยเดิมมโหรีปี่พาทย์บรรเลง              บางวันก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ประมาณพระเป็นจำนวนร้อยพันดังแว่วมาได้ยินเสียง จำนวนทั่วกันบางคราวก็ประกฎแสดงแสงสว่างที่ฉายองค์พระบรมธาตุ สามารถถ่ายรูปติดให้เห็นทั่วไป เรื่องเล่านี้ยังมีอีกมากที่บุคคลผู้เคารพศรัทธาได้สัมผัสประกฎชัดกับตัวเอง ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา มีประชนที่ใกล้ไกลที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเคารพเลื่อมใสในองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดามีในวัดพากันมากราบไหว้สักการะมิได้ขาดเป็นจำนวน มาก              เกตุมวดีย์ ถือกำเนิดดังปรากฏอยู่นี้ โดยอธิฐานบารมีของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร) ตั้งขึ้นเมื่อเพ็ญเดือน ๑๒ ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ขณะเมื่อท่านบวชเป็นภิกษุอยู่ ได้ปรากฏธรรมอันเห็นแจ้ง และอาจรู้อดีต อนาคตได้ รู้ว่าตนได้ปรารถนาพระโพธิญาณมา ๒๙ กัลป์แล้ว และได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามีพระสมณโคดมเป็นที่สุดว่า จักได้ตรัสรู้ในพุทธกัลป์ต่อไปข้างหน้า               ท่านจึงค้นหาสถานที่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ได้สร้างบารมีกันสืบเนื่องมาโดยการเดินธุดงค์ จาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ พบบ้างบางแห่ง แต่มีความเป็นไปในอนาคตยังยิ่งหย่อนกว่ากันไปบ้าง ยังไม่พร้อม เมื่อเข้ามาค้นหาสถานที่ซึ่งอยู่ในป่าลึกเข้าไป ห่างจากบ้านเกิดประมาณ ๒ กิโลเมตร ใช้การพิจารณาโดยญาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยังความประหลาดอัศจรรย์หลายประการเกิดขึ้นในญาณขณะพิจารณาของท่าน               จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมี ณ สถานที่พระเกตุมวดีย์นี้ต่อไปเพื่อสร้างกุศลหวังสัมมาสัมโพธิญาณในภายหน้า เพราะสถานที่นี้มีสิ่งต่าง ๆ มากมายในอดีต ดังที่ท่านทั้งหลายได้พบเห็นอยู่ในขณะนี้ ทั้งที่เป็นภายนอกและภายในท่านจึงได้ขอแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งของบิดามารดา ให้มาร่วมตั้งองค์พระเจดีย์ขึ้น (ขณะนั้นอายุประมาณ ๓๐ ปีเศษ ยังไม่ได้สอนกรรมฐานแก่ใคร) ครั้งแรกสูง ๙ ศอก

                และได้อัญเชิญพระบรมธาตุของท่านที่มีอยู่และมาโดยทางอากาศลงบรรจุไว้และขอ ให้บิดามารดาปลูกต้นโพธิ์อธิษฐานจิตไว้ ต่อมาได้สร้างขึ้นอีกโดยหุ้มองค์เดิมสูง ๙ วา และได้ชักชวนสานุศิษย์เตรียมที่จะสร้างองค์ต่อไปท่านได้อธิษฐานไว้สูงอีก เท่าหนึ่งคือ ๑๘ วา ถึงแม้ท่านจะต้องมรณะลง จำต้องทิ้งขันธ์เสียก่อนที่จะลงเข็มสร้าง ทั้งยังอธิษฐานขอให้ผู้เคยเป็นญาติทั้งหลายในอดีตที่เกิดแล้วมาร่วมสร้าง บารมี ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเกตุมวดีย์ต่อไป             แต่ธรรมดาสัจจะวาจาของพุทธพงษ์บรมโพธิสัตว์นั้นเมื่อตั้งสัจจะลงแล้วใน มนุษย์โลกก็ดี เทวดาโลกก็ดีย่อมนับเข้าในอธิษฐานบารมี สัจจะบารมี รวมในบารมี ๓๐ ทัศนี้ด้วย ดังนั้นท่านจึงแบ่งทิพย์บารมีมาปรากฏ

        ปกป้องคุ้มครองรักษาสถานเกตุมวดีย์ศรีมงคลมหาสถาน ตลอดจนสานุศิษย์ที่ประพฤติตามโอวาทของท่านได้ดังปรากฏประทับจิตใจแก่ท่าน ทั้งหลายอยู่แล้ว และองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์นี้จักสำเร็จตามปณิธานสัจจะอธิษฐานของท่านอย่าง แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.tinyzone.tv/
รูปโดย : golfreeze[at]packetlove[dot]com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2012, 10:19:42 AM โดย golfreeze » บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:42:39 AM »

ปูชนียวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเกตุมดีศรีวราราม

๑. มีองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งใกล้และไกลถือเป็นหลักชัยของวัด๒. พระพุทธสิหิงค์ จำลองจากองค์จริง ประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถหลังเก่า หล่อด้วยเนื้อโลหะเงินแท้ น้ำหนัก ๙๐ กิโลกรัมเศษ โดยมีพระบรมราชโองการพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ให้หล่อประดิษฐานวัดเกตุมดีศรีวราราม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ เวลา ๐๖.๔๑ น.๓. พระสีวลีเถระ ในอิริยาบทเดินแบบกลดสะพายบาตร หล่อเป็นเนื้อโลหะสูง ๓ เมตร หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประดิษฐานอยู่บนเขาอุตตมบรรพต หลังอุโบสถแก้ว
๔. พระพุทธสิหิงค์เนื้อสัมฤทธิ์ ๑ องค์ หน้าตัก ๒๕ นิ้ว
๕. พระพุทธสิหิงค์หยก จากประเทศแคนาดา หน้าตัก ๒๕ นิ้ว
๖. พระพุทธสิหิงค์สร้างด้วยโลหะนาค หน้าตัก ๒๕ นิ้ว
๗. พระพุทธชินราช เป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ หน้าตัก ๙ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว
๘. พระพุทธรูปอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังใหม่
๙. พระพุทธรูปมหาแสน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังใหม่
๑๐. รูปหล่อท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ ในอิริยาบถนั่งสมาธิประดิษฐานอยู่ที่หอประชุมสงฆ์สังฆบัณฑิต
๑๑. รูปหล่อท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ หล่อด้วยเนื้อโลหะ ในอิริยาบถยืน ประดิษฐานอยู่ที่หลังอุโบสถหลังใหม่
๑๒. รูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ สูง ๕ เมตร ประดิษฐานอยู่หน้าวัด

ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.tinyzone.tv/
รูปโดย : golfreeze[at]packetlove[dot]com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2012, 10:20:36 AM โดย golfreeze » บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: