สถิติทั่วไป - sutaepku
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 9 ชั่วโมงและ 35 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 23 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 11 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 8
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 7
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 3
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 2
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 1
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 1
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 1
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 0.8850%
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 0.7874%
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 0.7569%
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 0.5295%
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 0.5025%
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 0.4717%
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 0.2762%