สถิติทั่วไป - mikimiki
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 1 ชั่วโมงและ 11 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 14 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 0 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 3
ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร 2
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 2
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 1
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 1
พระคัมภีร์ต่างๆ ที่สำคัญ 1
แนะนำ หนังสือธรรมะ 1
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 1
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 1
พระคัมภีร์ต่างๆ ที่สำคัญ 5.5556%
แนะนำ หนังสือธรรมะ 2.1739%
ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร 1.4493%
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 0.7874%
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 0.6211%
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 0.5900%
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 0.5172%
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 0.2358%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 0.2155%
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 0.0946%