สถิติทั่วไป - keroro
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 40 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 37 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 0 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 10
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 7
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 4
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 3
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 3
ประวัติอุบาสก อุบาสิกา ฆราวาสผู้ประพฤติธรรม 2
งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ 2
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 2
แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี 1
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 1
ประวัติอุบาสก อุบาสิกา ฆราวาสผู้ประพฤติธรรม 11.7647%
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 2.4845%
วีดิโอ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และสื่อธรรมะ หลักการปฏิบัติต่างๆ 1.1765%
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 1.0050%
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 0.8287%
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 0.7564%
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 0.6623%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 0.6466%
งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ 0.3937%
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 0.3115%