แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery / บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ / จิตบริสุทธิ์ของพระอรหันต์กับขันธ์ ๕ โดยหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:34:28 PM
จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แม้จะอยู่ในขันธ์ก็ไม่มีการกระเพื่อมตัวเอง อาการแห่งความกระเพื่อมของขันธ์ ๕ ที่ว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้เป็นอาการของสมมุติ เป็นเรื่องสมมุติทั้งน้ัน มีรูปคือร่างกายเป็นพื้นฐาน เวทนาก็แทรกอยู่กับกายอันนี้ สุขบ้าง ทุกข์บาง เฉยๆ บ้าง เพราะไม่มีภายในใจของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้่วสัญญาก็เพียงอาการอันหนึ่งที่อาศัยความรู้นั้น แต่ไม่ใช่เป็นความรู้นั้นอย่างแท้จริง สังขาร วิญญาณก็เหมือนกัน อาการเหล่านี้จึงมีเกิดมีดับตามสภาพของสมมุติ ธรรมชาติความรู้แท้ๆ นั้นพูดไม่ถูกทั้งๆที่รู้อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่ท่านว่า สนฺทิฎฐิโก เป็นคำรวมประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก ของธรรมที่ปรากฎขึ่้นเป็นวรรคเป็นตอนนั้นเป็นประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก ของหลักธรรมขาติแห่งความบริสุทธิ์เป็นประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก นี้พูดไม่ได้ ท่านจึงเรียกว่า ปจฺจตฺตํ เป็นเรื่องจำเพาะของผู้รู้นั้นเท่าน้ัน ธรรมนี้ก็ไม่มีปัญหา สนทิฎฐิโก ก็ไม่มีปัญหา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพภ วิญฺญหิ ก็ไม่มีปัญหา ถ้าเข้าถึงต้นปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ
ด้วยเหตุนี้พระขีณสพ(พระอรหันต์)ทั้งหลายท่านจีงไม่มีเวทนาทางจิต นอกจากเวทนาทางกายเท่านั้น

หลวงตาพระมหาบัว ณาณสัมปันโน
2  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / แจกพระไตรปิฎกฉบับมหิดล ฉบับสยามรัฐ (ฉบับหลวง 45 เล่ม) เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:27:14 PM

แจกพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ  ภาษาไทย (ฉบับหลวง 45 เล่ม) ได้ทำการจัดรูปแบบเป็น Microsoft Word Document
จัดทำโดย โดย พระมหาบุญเพียร  ปุญญวิริโย พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยได้ถอดเนื้อความจากพระไตรปิฎก Budsir/tt ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการพิมพ์ การค้นคว้าและนำไปใช้อ้างอิง

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้ เป็นไฟล์บีบอัดประภท Zip เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสามารถใช้โปรแกรมประเภทจัดการไฟล์เช่น Winzip เพื่อแตกไฟล์ออกมาใช้งานได้ :
http://www.siammongkol.com/files/pratripidok.zip

พระไตรปิฎกเป็นสมบัติทางอักษรอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการรวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด
หากจะนำไปเผยแพร่ต่อขอให้ทำโดยสุจริตคิดเป็นธรรมทาน และกรุณาให้เครดิตกับผู้จัดทำด้วยนะครับ

ขออนุโมทนา


ข้อมูลจาก : ธรรมะคำสอน ข้อปฎิบัติ คติเตือนใจ
หน้า: [1]