สถิติทั่วไป - yusamui
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 9 ชั่วโมงและ 5 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 48 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 3 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 22
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 7
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 6
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 4
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปนรกภูมิ 3
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 2
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 1
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 1
พระอภิธรรมปิฏก 1
พระสูตร ต่างๆที่ควรแก่การศึกษา 1
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปนรกภูมิ 4.5455%
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 3.7931%
พระสูตร ต่างๆที่ควรแก่การศึกษา 2.7027%
พระอภิธรรมปิฏก 2.4390%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 1.2931%
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 1.2461%
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 0.5303%
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 0.4728%
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 0.2762%
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 0.0946%