แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: ปีติ เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 01:35:08 PM
สอบถามคับ.....
ปิติ  กับ สุข  แตกต่างกันอย่างไร? รบกวนชี้แนะคับ
2  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:20:22 AM
ขอบพระคุณคับ  น่าสนใจมากคับ พยายามและค่อยๆถอดทุกคำ  อักษรที่มีความหมายละเอียดอ่อนอยู่คับ
3  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 01:48:35 PM
.....ได้รับCD พร้อมหนังสือแล้วคับ
ขอบพระคุณมากคับ
4  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 06:57:24 PM
ขอบพระคุณคับสำหรับ CD และข้อชี้แนะ ที่ยากจะละสายตา และชวนติดตาม   ทุกถ้อยคำล้วนแต่มีประโยชน์และมอบความกรุณาแก่ผม

ผมรู้สึกโชคดีมาก ..เพราะแรกๆผมคิดว่า
1.ผมชอบหลักธรรมพุทธศาสนาเพราะ การจำแนก แจงแจง เป็นระดับ เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งหาได้ยากจากที่อื่น  พุทธศาสนาสามารถอธิบายได้ ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมุนษย์เท่านั้น

2.ผมสนใจในเรื่องปัจจุบัน วิธีการคิด การแก้ไขปัญหา และจินตนาการ โดยมีสมมุติฐานเริ่มต้นที่เชื่อว่า  หากเราทุ่มเทพลังทั้งหมดมาอยู่ในปัจจุบัน  โดยละความยึดติดในตัวตน เราจะรู้ถึงทางเลือกที่ดีที่สุด มีจินตนการสูงสุด ซึ่งทำให้ผมสนใจในเรื่องจิต และสมาธิคับ

3.เอ..ผมเองได้รับรู้ความอนุเคาระห์ของทุกท่าน ทำให้ผมมีความรู้สึกอยากศึกษา เรียนรู้ อย่างลึกซึ้งเหมือนทุกท่าน

ขอบพระคุณคับ
5  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 08:41:14 AM
ขอบพระคุณทุกท่านคับ......
สัญญากับตนเองว่าจะศึกษา และปฏิบัติอย่างอย่างเพียร และสมำเสมอ เพื่อเข้าใจตนเบื้องต้นและนำไปใช้กับงานที่ทำอยู่คับ
6  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:45:18 AM
สมบัติ  รุ่งศิลป์
28-28/1 ซ.เทพทิพพาอุทิศ4 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000

ขอบพระคุณคับ

++++++++++++++++++++++++++++
จัดส่งให้แล้วนะครับ
กอล์ฟ@kammatan.com
++++++++++++++++++++++++++++
7  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:32:17 AM
ขอบพระคุณคับ....รบกวนสอบถามเพิ่มเติมคับ (พอดีอ่านสัมมาสมาธิ ของท่าน ป.อ.ประยุตตุโต อยู่คับ)
1.ในกรณีที่เราศึกษาเจริญสมาธิในระดับปฐมฌาน  จะมีคุณสมบัติของจิต ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคาตา 
    คำถาม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในภาวะนั้น วัดจากจิตที่พร้อมการรับรู้  เกิดปํญญาตัดอวิชชาออก หรือรับรู้จากอารมณ์ที่เย็นสบายคับ  หรือมีตัวชี้วัดอื่นหรือไม่คับ

2.ตามคำภีร์วิสุทธิมัคค์ ว่าองค์ฌาน 5 ที่เกิดขึ้นเป็นปฏิปักษ์กับ นิวรณ์ 5เช่น
  วิตก คู่กับ ถีนมิทธะ.   วิจาร คู่กับ วิจิกิจฉา,  ปิติ คู่กับ พยาบาท,  สุข คู่กับ ความฟุ้งซ่าน , และสมาธิ คู่กับ กามฉันท์
ตามความรู้สึกจากข้อความไม่เป็นปรปักษ์ รบกวนชี้แนะคับ

8  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 11:42:05 AM
ขอบพระคุณในความกรุณาคับ
รบกวนอีกนิดคับ
1.จิตเกิด  แล้วดับ สลับเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว 
สมมุติว่าเราดีใจหมายถึงจิดที่รับรู้อารมณ์สิ่งที่ทำให้ดีใจนั้นเกิดขึ้นใช่มั้ยคับ   สักพักหนึ่งจิตคุ้นเคยกับอารมณ์นั้นระดับความดีใจลดลง อย่างนั้นใช่มั้ยคับเรียกว่า จิตดับ 
2.หากมีอารมณ์ที่ทำให้เกิดความดีใจเกิดขึ้นใหม่   จิตก็รับรู้ความดีใจใหม่ จะถือว่าเป็นจิตเดิมหรือไม่คับ
3.ต้องขออภัยที่ถามแบบไม่เข้าถ้า...แต่ผมเชื่อว่าหากเราเข้าใจจิตของเราได้ดี น่าจะมีผลดีต่อการลดละในสิ่งที่ไม่มีสาระ  และจิตพร้อมที่จะรับรู้และเกิดปัญญาที่ดีตามมา เพราะจิตพร้อมรับการแก้ไข หรือหากวิธีการที่ดีโดยลดอารมณ์ยึดถือตน เป็นที่ตั้ง
4.สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีจิตหรือไม่คับ เพราะผมยังอ่านไม่พบ  แต่มีความรู้สึก หรือเข้าใจไปเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น  แต่การถ่ายทอดแสดงออกของจิตในสิ่งมีชีวิตแสดงออกแตกต่างกันไป ซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจเอง
9  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 07:38:20 PM
ขอบพระคุณคุณจริงๆๆคับ
ผมขอดึงข้อมูลมาสอบถามต่ออีกนะคับ .......ดังนี้คับ

จิต เป็นสิ่งที่มีในธรรมชาติจริงๆ  โดยจิตอาจเป็น หนึ่งในสี่ อย่างต่อไปนี้คือ
1.ธรรมชาติที่รู้ถึงอารามณ์
2.เจตสิก สภาวธรรมที่ประกอบจิต  ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร (ไม่ทราบว่ารวมถึงวิญญาณหรือไม่คับ)
3.รูป ที่ถูกทำลายได้ด้วยความร้อน และความเย็น (ไม่เข้าใจคับ)
4.นิพพาน

จิตเป็นามธรรม ไร้รูปเสียงกลิ่น รส สัมผัส  แต่ผู้ปฏิบัติรับรู้ได้ 
จิต คือ ธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งรู้อารมณ์ จิตเป็นตัวรู้ สิ่งที่จิตรู้ เรียกว่าอารมณ์
จิต คือ ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ รับ จำ คิด รู้ ซึ่งอารมณ์
จิต ต้องรับอารมณ์จึงจะรู้ และจำ แล้วก็คิดต่อไป
จิต   มีชื่อเรียกหลายคำเช่น มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ
จิตเป็นปรมัตถธรรม ดังนั้นจิตจึงมีสภาวะ หรือสภาพ หรือลักษณะทั้ง ๒ อย่าง คือ
สามัญลักษณะ และวิเสสลักษณะ
๑. สามัญญลักษณะ     จิตมีไตรลักษณ์ครบ คือ  อนิจจลักษณะ  ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ
๒. วิเสสลักษณะ    หรือลักขณาทิจตุกะของจิต มีครบทั้ง ๔ ประการคือ
มีการรู้อารมณ์ เป็นลักษณะ
เป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจ (รสะ)
มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏ(ปัจจุปัฏฐาน)
มีนามรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด (ปทัฏฐาน) (ไม่เข้าใจคับ)

รบกวนชี้แนะด้วยคับ
10  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 05:41:09 PM
ขอบพระคุณคับ
11  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / จิตคือะไรคับ.....ความหมายของจิตทางโลก กับทางธรรมเหมือนกันหรือไม่? เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 07:40:15 PM
พยายามหาความหมายของจิต ......แต่อ่านจากแต่ละท่านมันไม่เข้าใจ....รบกวนช่วยชี้แนะด้วยคับ
หน้า: [1]