สถิติทั่วไป - samarn
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 14 ชั่วโมงและ 59 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 215 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 141 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 87
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 80
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 14
วีดิโอ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และสื่อธรรมะ หลักการปฏิบัติต่างๆ 11
รวมบทสวดมนต์ เพือทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ 6
พุทธศาสนาสองฝั่งโขง 5
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 3
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 2
วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา 1
ประวัติของพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล 62.9921%
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 43.7186%
พุทธศาสนาสองฝั่งโขง 22.7273%
วีดิโอ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และสื่อธรรมะ หลักการปฏิบัติต่างๆ 12.9412%
รวมบทสวดมนต์ เพือทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ 9.5238%
พระคัมภีร์ต่างๆ ที่สำคัญ 5.5556%
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 4.1298%
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 1.5075%
วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา 1.4286%
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 0.9346%