แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: เวลาในสวรรค์และในโลกมันช้าเร็วต่างกัน ขึ้นอยู่กับเรามองอยู่ที่ไหน ไปหาที่ไหน เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 11:00:07 AM

เอ่อ...เอานาฬิกาจับเวลาไปได้ด้วยหรือครับที่นั่น...ใส่ยี่ห้ออะไรครับ...จะได้ใส่บ้าง  ยิ้มเท่ห์


หรือว่าเปรียบเทียบเอาระหว่างไปจากภพมนุษย์และเมื่อกลับมาจากภพอื่นๆ......โอ....! ไม่ธรรมดา...
จับเวลาที่โลกเรานี่แหละ นาฬิกาบ้านผมเอง เคยเห็นไหม กลมๆสีแดง ผมรู้ได้ไงเหรอ แล้วจะบอกคุณทำไมอะก็บอกเท่าที่รู้ จะจริงไม่จริงก็แล้วแต่จะคิด
2  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นายแคล้ว ธนิกุล อมสมเด็จไว้ในปาก ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ขึ้นสวรรค์ เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 08:18:05 AM
ผมยังมีสมอง  แต่คุณซิไม่มีสมอง

"ธรรมมะ มาขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ มันทำได้แต่พระอริยะเจ้า" ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา   มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ล้วนแต่เคยทำบาปมาไม่มากก็น้อย  แต่พญามารมันลวงหลอกเรา ไม่ให้รู้วิธีการแก้กรรม เช่น การก้าวล่วงบาปกรรม(สำนึกบาป และตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปข้อนั้นอีก) และไม่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง  กระทั่งพุทธพจน์ล้วนๆ  มันก็หลอกไม่ให้คุณเชื่อ  ไม่ให้ตีความออก

ผมเห็นในนรก มีผู้ตกนรกเต็มไปหมด  เพราะพวกเขาไม่เคยรับรู้ว่า มีวิธีการแก้กรรมได้

คุณตอบได้หรือยังว่า  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของศาสนาพุทธทั้งมหายานและเถรวาท เป็นผู้ตรัสสอน = คุณ่jo345กำลังต่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า....อย่ามั่ว   ตกลงคุณ่jo345มีสัมมาทิฏฐิเหนือกว่าพระพุทธเจ้าหรือครับ???
ตายแล้ว คนธรรมดาไม่ต้องเข้าวัดเข้าวา ไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันแล้ว ถ้าธรรมมะไม่สามารถทำให้มนุษย์ มีจิตใจที่บริสุทธิ์ งั้นจะมีพระพุทธศาสนาไปทำไม มีวัดไปทำไม หา.....คุณphonsak มันแสดงถึงคนไม่มีสมอง นะที่พูดมาแบบนี้ คุณphonsak
3  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นายแคล้ว ธนิกุล อมสมเด็จไว้ในปาก ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ขึ้นสวรรค์ เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 03:48:50 PM
ก็เขียนหัวข้ออยู่ไงตามีรึป่าว....ระลึกๆๆๆ....แก่แล้วสายตาไม่ดีป่าว..เวลาอธิบายก็ให้อธิบายให้เข้าใจหน่อย
ระลึก คืออะไร ความหมาย คืออะไร นึกถึง คิดถึง ใช่ไหม แบบนี้ไปไม่ได้หรอก
แต่ถ้าคุณบอกว่า ผู้ใดยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้ว ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้ว ย่อมไม่ตกในอบายภูมิ แบบนี้สิถึงจะถูก ไม่ใช่มาระลึกแค่ก่อนตาย คนที่ไม่เคยใส่บาตรนี่ก็ไม่ได้บุญ ไม่เคยฟังเทศน์นี่ก็ไม่ได้บุญ ไม่เคยยกมือไหว้นี่ก็ไม่ได้บุญ นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียว ตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อย นับพัน นับเป็นโกฏิ ไปเป็นแค่อะไรเทวดาหรือป่าว ใจที่ยังติดกับการคิดแบบนี้จะไปได้สักกี่อึดใจ ผู้ที่ไม่ฟังเทศน์ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น จะมีจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสได้ไหม มันก็คิดอยู่ตรงนั้น ไม่ไปไหนไม่หลุดพ้นยังเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะไม่มีธรรมมะ มาขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่สามารถที่จะละ ขันธ์5ได้เพราะไม่รู้วิธี ไม่ฟังเทศฟังธรรม แล้วคุณจะมายกย่องวิธีนี้ให้ผู้อื่นอีกหรือ เอาสมองส่วนไหนคิด
4  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นายแคล้ว ธนิกุล อมสมเด็จไว้ในปาก ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ขึ้นสวรรค์ เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 08:51:33 AM
ระลึกถึงพระอมิตาภพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ไม่มีทางครับที่จะไม่ตกนรก แค่ระลึกไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ อย่ามั่วครับ
5  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: นายแคล้ว ธนิกุล อมสมเด็จไว้ในปาก ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ขึ้นสวรรค์ เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 01:44:41 PM
จิตก่อนตาย ครับแบบนี้ แต่ถึงจะไปบนสวรรค์ เมื่อบุญหมดก็ต้องลงมาใช้ในนรก บุญกรรมก่อนตายแยกก่อน ใช้กรรมตัวนี้ก่อน พอตายก็สร้างกรรมใหม่บนสวรรค์ สะสมไป หนีมันหนีไม่ได้หรอกต่อให้สูงขนาดไหนก็ต้องมาใช้กรรมในนรกอยู่ดีอย่าคิดว่าจะหนีได้กฏต้องเป็นกฏ555
6  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: เวลาในสวรรค์และในโลกมันช้าเร็วต่างกัน ขึ้นอยู่กับเรามองอยู่ที่ไหน ไปหาที่ไหน เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 01:38:07 PM
มาใหม่ครับ 555 เวลาบนสวรรค์ นรกเขานับเป็นยาม ยามโลกมนุษย์ชั่วโมงครึ่ง แต่ที่โน่นประมาณ4ชั่วโมง ไม่น่าผิดเคยจับเวลาอยู่
หน้า: [1]