แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจกหนังสือสวดมนต์ "ทิพยมนต์" ของท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม และเชิญร่วมสร้าง เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:27:53 AM
ขออนุโมทนาบุญนะครับ
ขอรับ  1  ชุด 
นพดล  ประเสริฐศรี  ( เค )
28  ม.7  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
2  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:25:41 AM
ขออนุโมทนาบุญนะครับ
ขอรับ  2  ชุดนะครับ
นพดล   ประเสริฐศรี  เค
28  ม.7 ต.คลองหนึ่ง   อ.  คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

++++++++++++++++++++++++++++
จัดส่งให้แล้วนะครับ
กอล์ฟ@kammatan.com
++++++++++++++++++++++++++++
3  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 11:20:06 PM
ขออนุโทนาบุญนะครับ   ขอรับ  1  ชุด  
นพดล   ประเสริฐศรี   ( เค )
28  ม. 7  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

++++++++++++++++++++++++++++
จัดส่งให้แล้วนะครับ
กอล์ฟ@kammatan.com
++++++++++++++++++++++++++++
4  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขอรับcdธรรมะและหนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรีค่ะ เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 10:53:11 PM
ขออนุโทนาบุญนะครับ   ขอรับ  1  ชุด
นพดล   ประเสริฐศรี   ( เค )
28  ม. 7  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
5  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรมค่ะ เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 10:50:30 PM
ขออนุโทนาบุญนะครับ   ขอรับ  1  ชุด 
นพดล   ประเสริฐศรี   ( เค )
28  ม. 7  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
6  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 10:49:20 PM
ขออนุโมทนาบุญนะครับ
ผมขอรับ   แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน  3  ชุด  นะครับ
นพดล   ประเสริฐศรี  
28 ม. 7  ต.  คลองหนึ่ง  อ.  คลองหลวง  จ.  ปทุมธานี  12120

++++++++++++++++++++++++++++
จัดส่งให้แล้วนะครับ
กอล์ฟ@kammatan.com
++++++++++++++++++++++++++++
7  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 02:25:55 PM
ขออนุโมทนาบุญ  ขอรับ  1  ชุดครับ
ดล  ประเสริฐศรี  28 ม.7  คลองหนึ่งคลองหลวง  ปทุมธานี  12120
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
8  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจกพระบรมสารีริกธาตุวรรณะสีแดง(พระโลหิตธาตุ)ค่ะ เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 02:23:27 PM
          ขออนุโมทนาบุญ   
ผมขอพระบรมสารีริกธาตุวรรณะสีแดง(พระโลหิตธาตุ) เพื่อขอบูชาสักการะบูชาและแจกพี่น้อง   3  ชุด  นะครับ

นพดล  ประสริฐศรี 28  ม7  คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
หน้า: [1]