แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2]
16  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจกหนังสือสวดมนต์ และเชิญร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:58:47 PM
ขออนุโมทนาบุญ 1 เล่มครับ
สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
17  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรม เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:56:43 PM
ขอรับด้วย 1 ชุด

สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
18  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรมค่ะ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:53:00 PM
ขอรับ 1 ชุด

วัดสิมมาสว่างธรรม หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
19  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรมค่ะ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:52:01 PM
ขอรับด้วย 1 ชุดครับ

สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
20  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขอรับ cd ธรรมะ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:49:06 PM
ขอรับ cd ธรรมะ

สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
21  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจกพระบรมสารีริกธาตุวรรณะสีแดง(พระโลŪ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:45:09 PM
ขอรับพระโลหิตธาตุ 5 ชุด จะเอามาบรรุเจดี
พระ สรรพสิทธิ์ จันทสาโร
 วัดสิมามาสว่างธรรม
หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ
ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
    47110


ได้รับพระบรมสารีริกธาตุแล้ว
22  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: จะขอซีดี เล่าเรื่องกฎแห่งกรรม ชุดที่ 1 และ 2 และต้องการสนับสนุนค่าซีดี เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:43:21 PM
ขอซีดี เล่าเรื่องกฎแห่งกรรม ชุดที่ 1 และ 2
สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
23  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขอรับหนังสือปฏิบัติธรรมฟรี เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:41:43 PM
ขอรับหนังสือปฏิบัติธรรม

สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
24  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:39:12 PM
ขอ CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน

สรรพสิทธิ์ สิมมา  บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

++++++++++++++++++++++++++++
จัดส่งให้แล้วนะครับ
กอล์ฟ@kammatan.com
++++++++++++++++++++++++++++

ได้รับแล้วขอบคุณมากครับ
25  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: ขอรับcdธรรมะและหนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรีค่ะ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 03:20:56 PM
อนุโมทนา ขอรับ 1 ชุดครับ
สรรพสิทธิ์ สิมมา 265 หมู่ที่ 20 บัานโคกสว่างเหนือ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
หน้า: 1 [2]