แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: ขอเชิญชมงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ระหว่างวันที เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 04:24:19 PM
           ขอเชิญชมงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.พ.51 ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ และขอเชิญฝึกสมถกรรมฐาน แนว กสิณ กับอาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา ที่เต็นท์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
           ในเต็นท์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน แสดงแผ่นบอร์ดพุทธประวัติและรูปภาพการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
และผู้สนใจแผ่นซีดี "ธรรมะปฏิบัติสมถกรรมฐาน แนว กสิณ" และแผ่นซีดี "ธรรมะปฏิบัติสมถกรรมฐาน แนว กสิณ ชุด 2" สามารถขอรับได้ฟรีที่เต็นท์ชมรมพุทธธกรรมฐาน
           เว็บธรรมะพุทธองค์ http//kasin.saiyaithai.org
           เว็บพุทธธรรมกรรมฐาน http://www.geocities.com/apinyatatip
           เว็บพุทธกรรมฐาน http://www.kammatan.com/
ผู้จัดงานวันมาฆบูชา ได้แจ้งยกเลิกการจัดงานที่ท้องสนามหลวงแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สนามหลวง
ในการสร้างพระเมรุ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน จึงขอแจ้งงดจัดนิทรรศการ ในงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ด้วยครับ
ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ
KLA
10/2/51
2  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / ขอเชิญชมงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 05:19:32 PM
           ขอเชิญชมงานวันมาฆบูชา ปี 2551 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.พ.51 ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ และขอเชิญฝึกสมถกรรมฐาน แนว กสิณ กับอาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา ที่เต็นท์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
           ในเต็นท์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน แสดงแผ่นบอร์ดพุทธประวัติและรูปภาพการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
และผู้สนใจแผ่นซีดี "ธรรมะปฏิบัติสมถกรรมฐาน แนว กสิณ" และแผ่นซีดี "ธรรมะปฏิบัติสมถกรรมฐาน แนว กสิณ ชุด 2" สามารถขอรับได้ฟรีที่เต็นท์ชมรมพุทธธกรรมฐาน
           เว็บธรรมะพุทธองค์ http://kasin.packetlove.com
           เว็บพุทธธรรมกรรมฐาน http://www.geocities.com/apinyatatip
           เว็บพุทธกรรมฐาน http://www.kammatan.com/


3  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: อะไรคือการ นั่งสมาธิแนว กสิณ10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 05:14:23 PM
กรรมฐานมี 40 กอง, ใครมีจริตทางไหน ก็ฝึกทางนั้น, มีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์สูงสุด ท่านไม่เคยบอกว่า ต้องนับถือท่าน เพียงบอกให้มาพิสูจน์ และท่านไม่ต้องการความกตัญญูอะไร? นอกจากต้องการให้ผู้ปฏิบัติตามท่านได้พ้นทุกข์เท่านั้น

       พระพุทธเจ้ามีพระเมตตาให้ทุกคนได้ปฏิบัติ  มนุษย์ที่ปฏิบัติตาม ถือเป็นศิษย์พระพุทธเจ้า  บุคคลที่รู้กตัญญูย่อมเคารพ นับถือ ศรัทธา บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความระลึกเสมอ
       การแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ ย่อมเสมือนกับการที่เราให้เกียรติต่อผู้แนะแนววิชากับเรา  ย่อมเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง
.....


------------------
       "การฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานนั้น ควรมีความตั้งใจจริงจัง ไม่ท้อถอย เอาจริงต่อการปฏิบัติ  และควรเคารพครูอาจารย์ผู้สอนอย่างนอบน้อม และกตัญญู"

        ประโยคนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติได้มีความกตัญญูนอบน้อมต่อครูผู้ให้วิชา  พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของเหล่าสรรพสัตว์ ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบให้กับเวไนยสัตว์โดยมีพระทัยที่จะช่วยให้ทุกวิญญาณในโลกได้หลุดพ้น

        คำว่า "กตัญญู" ย่อมเป็นสิ่งที่ควรกระทำ แม้แต่พ่อแม่ของตน หรือครูอาจารย์ บุตรนั้นย่อมควรสำนึกไว้ว่าพ่อแม่คือผู้มีพระคุณอย่างสูง  ครูอาจารย์เป็นบุคคลที่ให้วิชา  จึงควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูด้วยเหมือนกัน

24/12/50


หน้า: [1]