แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 58
121  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:16:24 PM

โลก โกยเอาเนื้อ  โกยเอาตัว

แต่ธรรม ให้หมดเนื้อ ให้หมดตัว

ยิงฟันยิ้ม
122  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: รู้จริงหรือ ว่าเป็น โสดาบัน แล้ว เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:14:27 PM

*
ไม่บังควร พิจารณา และเชื่อตามคำบอกเล่า หรือข่าวใดๆ


ต้อง สัมผัสเอง รู้เอง และพิจารณาด้วยด้วยปัญญา

มิใช่สรุปเรื่อง จาก ผู้อื่น  จากเขาเล่าว่า(ข่าว)

 อย่าลืมว่า  ยุคนี้ กลียุค คนพาล ครองโลก

และแม้ในกลุ่มบัณฑิต กิเลสก็ยังเต็ม ๆ ๆ
*
โลก โกยเอาเนื้อ  โกยเอาตัว

แต่ธรรม ให้หมดเนื้อ ให้หมดตัว
*
123  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: รู้จริงหรือ ว่าเป็น โสดาบัน แล้ว เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:05:37 PM
พระพุทธเจ้า ท่าน สะสมบารมี 30 ทัศน์ เดินทางผ่านกาลเวลาทีี่ทุกข์ยาก แสนสาหัส เพือบรรลุธรรม เมื่อบรรลุพระธรรมที่มีแต่มหาบุรุษเท่านั้นที่ทำได้

ยังทรงมีพระเมตตาคุณ พระกรูณาธิคุณ ที่จะช่วยรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากห้วงวัฏสงสาร
ด้วยพระธรรมที่พระองค์ เกิดปัญญาญาณรู้แจ้ง

ในอริยสัจ4 

และเป้าหมายของการปฏิบัติตามทางเิดิน(มรรค8) ก็เพื่อ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด คือ เข้าพระนิพพาน (มีลำดับขั้น ของพระอรืยะ 4 คู่)

การได้ หรือไม่ได้ พระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่ง ที่จริง ผู้ที่ได้แล้ว ย่อมรู้แล้ว(มีญานหยั่งรู้ว่าพ้นแล้ว และดูได้ด้วยตัวเองจากการสำรวม กาย วาจา ใจ ) ว่าตนเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น( กาย+ใจ  เย็น สงบ รื่นเริง  ตื่น เบิกบาน)

*** ขอให้ทุกสรรพสัตว์มีโอกาสได้เจริญรุ่งเรื่อง ในพระพุทธศาสนา**
124  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 08:55:47 PM
เรื่องที่ทราบมาว่า

จิตที่ตั้งมั่น(ระหว่างเกิดปัญญารู้ตามความความเป็นจริง)  จะมีตำแหน่งอยู่ที่กลางอก

เป็นไปได้หรือไม่ที่ จะไปตั้งมั่นที่ตำแหน่งอื่นๆ ได้ด้วย


สงสัย ๆ ๆ
125  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: สวัสดีครับ ขอให้ธรรมจงรักษาผู้มีธรรมอยู่เสมอ เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 12:52:55 PM
พระเครื่อง ช่วยปลดทุกข์

ช่วยต่อชีวิต(ร่างกาย) ได้

เป็นพระพุทธคุณต่อสัตว์โลก

สาธุ
126  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 12:50:32 PM
ขอความรู้ เพิ่มเติมจากผู้รู้ว่า

หลังจากจิตเดินทางผ่านมรรคจิต ผลจิตแล้วในเวลาที่ตอเนื่องกัน

ผู้นั้นจะมีสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นได้บ้าง
มีบางท่านเล่าว่า มีเมตตามหาศาล  ๆ ๆ ๆ  และทรงสภาวะนั้น นาน หลายชั่วโมง
127  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม / Re: kammatan.com เดินทางไปกราบหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ที่ รพ.วิชัยยุทธ มาครับ เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 12:04:18 AM
สาธุ ๆ ๆ
128  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม / Re: หลวงปู่ท่อน ญาณธโร แสดงธรรม วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ที่ชั้น20อาคารวิชัยยุทธเหนือ เวลา 17.00น เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 12:03:24 AM
สาธุ
129  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:58:33 PM
ชีวิตที่เฉียดตาย
อยู่และดูกาย ที่อาพาธ

ชีวิตไม่เที่ยง
ความตายซีเที่ยง

อ่านบทสวดมนต์ และอ่านคำแปล จะซึ้งใจ และปืตื ในหัวข้อที่ แตกต่างกันไป
วันนี้ ปิติ กับ คำแปล ที่ว่า พระพุทธเจ้า เป็นทีพึ่ง ที่อุ่นใจ

ใคร เคยเป็นบ้าง

 ยิงฟันยิ้ม
130  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: นิพพานคืออะไร เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:49:36 PM
ปรมัตถธรรม มี 4 อย่าง
ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน

มีเพียง 1 อย่างที่เป็นรูปธรรม คือ รูปขันธ์

ที่เหลือเป็น นามธรรม 3 อย่าง

จิต+เจตสิกฝ่ายกุศล(เดินทางตามมรรค8) จะพัฒนาปัญญา ไป สัมผัสอารมณ์ นิพพานได้(อย่างที่หลวงพ่อ.. กล่าวไว้)

ข้อมูลจากผูรู้บางท่าน
 ยิงฟันยิ้ม


131  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:44:09 PM
นิพพาน คือ ธรรมอารมณ์ ชนิดหนึ่ง

ที่จิตพิเศษบางดวงเท่านั้นที่สัมผัสได้

ทราบแล้ว
เปลี่ยน
 ยิงฟันยิ้ม
132  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / สิ่งที่ควรทำอันดับแรก เพื่อการถึงที่สุดแห่งทุกข์ เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:41:28 PM
 

สิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือ

ศึกษา อริยสัจ 4 ทุกแง่มุม ให้ซึ้ง ถึงก้นบึ้ง ของ ใจ

1.จากเอกสารต่างๆ , www. หรือ2.การฟัง 3. การสนทนา หรือ4.ประกอบกัน

4.การสวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร และอ่านคำแปลใหเข้าใจ

 ยิงฟันยิ้ม

   
133  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ความทุกข์ไม่ต้องดับ มันหมดเหตุมันดับของมันเอง เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:33:17 PM
สำคัญที่ว่า
ยากจังที่จะรู้ว่า เค้า เกิด ดับ นะซี

เพราะ มันเพลิดเพลิน ไปเรื่อยๆ
 ยิงฟันยิ้ม
134  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: หลวงพ่อปราโมทย์ แนะนำ เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:32:00 PM
ยุคนี้

เกรด ดีมีธรรมะ มี ประมาณ ร้อยละ30 ลองดูว่าใช่ไหม
 ยิงฟันยิ้ม
135  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ทำไมชาวพุทธ ไม่สนใจพระนิพพาน เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 11:26:39 PM
กุศลกรรม และ อกุศลกรรมมีความแตกต่างกัน
และให้ผลต่างกัน


ยังรักคนทำดีอยู่  เสมอ

และปราถนาให้ ทุกท่าน ได้
พบพาน และมีศรัทธาที่จะเดินทางต่อ ในพระพทธศาสนา

เพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์
 ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 58