แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 58
1  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: คุยกันสบาย...สบายครับ เมื่อ: สิงหาคม 08, 2019, 12:59:40 AM
สวัสดี ครับ
 ยิงฟันยิ้ม
2  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: สิ่งที่ควรทำอันดับแรก เพื่อการถึงที่สุดแห่งทุกข์ เมื่อ: ธันวาคม 13, 2015, 01:31:26 PM
หน้าที่ของการเกิดมาเป็นคน อ้างจากหลวงพ่อพุทธทาสคือ
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ทั้งหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงกายนี้ ดูแลตัวเอง ครอบครัว ให้กินอิ่ม นอนหลับ เป็นพื้นฐานก่อน
เพื่อให้มีเวลามาทำหน้าที่ๆสำคัญยิ่งกว่า คือการทำหน้าที่ยกระดับใจ ให้สูงขึ้น
ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระ สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิ

หลวงพ่อ..บอกว่า ระหว่าการการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบนี้
ให้มีสติรู้ลงไป ที่ร่างกาย และจิตใจนี้ ตามความเป็นจริง(มันเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ หรือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา)
ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง
.... ที่ระดับปฐมฌาน จิตที่มีประสิทธิภาพ จิตที่พิเศษ สามารถสัมผัสกระแสพระนิพพาน......ได้
3  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 11:35:22 PM
กว่า อินทรีย์จะแก่กล้าพอ

กว่าจิตจะยอม รับทุกอย่างที่ เกิด ดับ

กว่าจิตจะยอมรับสภวะ ไตรลักษณ์

กว่าจิตจะตื่น

กว่าจิตจะรู้ และเบิกบาน

สู้ตาย ถวายชีวิต
 ยิงฟันยิ้ม
4  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 11:32:07 PM
ไตรลักษณ์ ของทุกสรรพสิ่ง

บางที หลงลืมความหมายไปได้

 ยิ้มกว้างๆ
5  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 11:30:24 PM
สงสัยเรื่องไตรลักษณ์ ?

   หนังสือสวดมนต์ มีบอกอีก(พระพุทธเจ้าตรัสสอน) ว่า

อนิจจัง คือมีแล้วหายไป เกิดแล้วดับไป

ทุกขัง คือ เกิดแล้ว แก่เจ็บ ตายไป

และอนัตตา คือ ไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา มิใช่เรา

 ยิงฟันยิ้ม
6  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 11:24:49 PM
สงสัยอยู่ว่า อสังขาร คือ ?
งงมาก จากการอ่านคำแปลในหนังสือสวดมนต์
ไปถาม แม่ชี ท่านเรียนปริยัติมามาก
จึงทราบว่า คือ นิพพาน
ส่วนสังขาร(มิใช่สังขารขันธ์) คือ ร่างกาย จิตใจ รูปธรรม นามธรรม(เอามาจากหนังสือสวดมนต์)
สังขารขันธ์ คือความคิดปรุงแต่ง
ถ้าดูจาก ปรมัตถธรรม 4
จิต เจตสิก รูป นิพพาน
3 กลุ่มแรก คือสังขาร ที่เหลือคือ อสังขาร
และต้นตอของปฏิจจสมุปบาท คือ อวิชชา ทำให้เกิด สังขารขันธ์
ไล่ยาวต่อไป เรื่อยๆ
เพราะฉนั้น เมื่อมีวิชชา ย่อมรับธรรมารมณ์ ที่เรียกว่า นิพพาน
และ จากหนังสือสวดมนต์ แปล บทหนึ่งสรุปว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา
ดังนั้น จิต เจตสิก รูป นิพพาน ล้วนเป็นอนัตตม คือไม่ใช่ตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
มีสติรู้ (ที่ กาย เวทนา จิต ธรรมหรืออารมณ์) เป็นเบื้องต้นของ วิชชา เนอะ

 ยิ้มกว้างๆ
7  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:58:56 PM
ความรู้เรื่อง สังขาร และอสังขาร

สังขาร คือร่างกาย จิตใจ รูปธรรม นามธรรม

อสังขาร คือ นิพพาน

พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ธรรมทั้งหลาย(สังขาร อสังขาร)ล้วนอนัตตา

 ยิงฟันยิ้ม
8  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: บาปนี่แก้ได้ไหม เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:56:06 PM
ขออโหสิกรรม ถ้าเค้าให้ ก็ จบเรื่อง ยิงฟันยิ้ม
9  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย ธรรมปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิต หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:55:09 PM
หินทั้งก้อนยังแสร้งทำให้หวำโหว่
เป็นสิงโตได้สนิทไม่ผิดแผน
การสอนคนให้ดีแม้นมีแปลน
ยังยากแสนยิ่งกว่าแหวะแกะสิงโต

สาธุหลวงพ่อพุธ
 ยิงฟันยิ้ม
10  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร / Re: สิ่งที่ควรทำอันดับแรก เพื่อการถึงที่สุดแห่งทุกข์ เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 07:27:14 PM
ต่อไป มีหัวขบวนของอริยมรรคมีองค์ 8 ตรึงลงในจิต คือ สัมมาทิษฐิ คือความเห็นชอบ คือ ความรู้ในอริยสัจ4
คือรู้ทุกข์  ใครหนอทุกข์ นั่นคือ ร่างกาย และจิตใจ(ของเรา) นั่นเอง ถูกความทุกข์บีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รู้เหตุของทุกข์
รู้ความดับทุกข์
และรู้วิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์
11  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 07:21:59 PM
วัตถุทาน ละโลภ ได้จิตเทวดา
อภัยทาน ละโกรธ ได้จิตพรหม
และธรรมทาน ละโมหะ ได้จิตนิพพาน

 ยิ้มเท่ห์
12  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 07:04:31 PM
กล่าวถึงสภาวะ จิตตั้งมั่น ที่เพิ่งจะได้สัมผัส ตอนป่วย จิตนั้นวางตัวนิ่งอยู่ที่กลางทรวง ในขณะที่ร่างกายก็ยังทำกิจกรรมทั่วๆไป ได้ ยามนอนนอนน้อย ตี 1 ตื่นตี 4 และไมีมีอ่อนเพลีย ทรงสภาวะ ได้ 2 วัน และออกมา 1-2 วัน แล้วกลับเข้าสภาวะนั้น อีกครั้ง เรียนถามพระอาจารย์ ท่านว่าจิตพัก จึงไม่เหนื่อย
ตอนนี้อาการป่วยเริ่มดีขึ้น เพราะสมุนไพรไทย รพ บางกระทุ่ม ชื่อยาแคปซูลคือ พลูคาว (คาวตอง) ยิ้มเท่ห์
13  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: ข้าพเจ้าขออนุญาติถามถึงเรื่องการอุทิศแพร่ผลบุญกุศล เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 04:55:19 PM
ทำดีก่อน จึงให้ ยิงฟันยิ้ม
14  ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน / คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม / Re: เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 04:54:28 PM
ตักน้ำใส่ขัน รอให้ยุงมาวางไข่
 แล้วเทน้ำที่มีลูกน้ำยุงใส่บ่อปลาหางนกยูง
แต่สะดุ้งใจ หยุดทำแล้ว
 อายจัง
15  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา / Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:02:26 PM
`สาธุ

แล้วกรณี ที่มีการเล่นเสน่ห์เวทมนตร์ คาถา จะแก้อย่างไร
หน้า: [1] 2 3 ... 58