แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD การปฏิบัติสมาธิ ฟรีๆ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 11:27:53 AM
กมลวรรณ  ญาโนภาส
9/26 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
2  การปฏิบัติของผู้ที่ได้ ฌาณ / ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์ / Re: บทสัมภาษณ์ผู้ที่วิญญาณออกจากร่างไปพบ เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 05:02:01 PM
Link ไปไม่เห็นบทความเลย ช่วยแก้ไข Link ด้วย
3  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: อะไรคือการ นั่งสมาธิแนว กสิณ10 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 04:58:13 PM
กรรมฐานมี 40 กอง, ใครมีจริตทางไหน ก็ฝึกทางนั้น, มีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์สูงสุด ท่านไม่เคยบอกว่า ต้องนับถือท่าน เพียงบอกให้มาพิสูจน์ และท่านไม่ต้องการความกตัญญูอะไร? นอกจากต้องการให้ผู้ปฏิบัติตามท่านได้พ้นทุกข์เท่านั้น
4  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: การภาวนา โดยการทำสมาธิ เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 04:48:14 PM
กรรมฐาน 40 มีสมาธิ เป็นอารมณ์ นะครับ
ไม่ใช่สมาธิ มีกรรมฐาน 40 เป็นอารมณ์ เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะท่านทำสมาธิได้ ต้องมาจากฐานใดฐานหนึ่งก่อน ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้
5  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: นักวิทยาศาสตร์ทึ่งการนั่งสมาธิ เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 03:30:22 PM
สมาธิ อย่างเดียว ไม่เพียงพอ หรอกนะครับท่าน
ต้อง ศีล สมาธิ ปัญญา เดี๋ยวจะนึกว่าสมาธิวิเศษวิโส อย่าลืม สมาธิมีมาก่อนพุทธเจ้าประสูติอีก แต่ไม่สามารถดับทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากกว่าคำว่าสมาธิ
6  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: สมาธิมีกี่แบบ เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 03:27:34 PM
หัวข้อน่าจะเป็น วิธีการทำสมาธิ มากกว่า สมาธิมีกี่แบบนะครับ
7  ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน / นั่งสมาธิ แนว กสิณ10 คืออะไร / Re: นิพพาน คืออะไร? มีกีั่แบบ? เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 03:25:13 PM
แล้ววิธี ไปให้ถึงพระนิพพานหละ ทำอย่างไร?
8  การปฏิบัติของผู้ที่ได้ ฌาณ / ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์ / Re: สวรรค์แต่ล่ะชั้น 6 ชั้น เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 03:03:33 PM
เจอจุดหมายแล้ว แล้วหนทาง และวิธี การเดินทางเพื่อให้จิตไปสู่จุดหมาย หละครับท่าน ทำอย่างไร?
9  การปฏิบัติของผู้ที่ได้ ฌาณ / ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์ / Re: สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 03:01:40 PM
ไม่ใช่สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจนะครับท่าน, เป็นเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริง โลกก็เป็นส่วนหนึ่งของภพภูมิ การเทศน์ที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีบันทึกในพระไตรปิฏกแล้ว
ผมบังเอิญไปเจอมา อยากอ่าน mail มา, จะส่งไปให้
หน้า: [1]