สถิติทั่วไป - AVATAR
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 8 วัน, 4 ชั่วโมงและ 22 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 965 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 20 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 1 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 592
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 137
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 86
ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร 32
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 20
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 19
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 14
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 13
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 7
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์ 7
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 44.8485%
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 23.6207%
ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร 23.1884%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 18.5345%
พระคัมภีร์ต่างๆ ที่สำคัญ 16.6667%
ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม 11.8012%
ชี้แจงการใช้งานเว็บบอร์ด วิธีการโฟสรูป แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บบอร์ด และแจ้งลิ้งที่เสีย 9.0909%
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปสวรรค์ 8.5366%
ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ 6.5327%
ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปนรกภูมิ 6.0606%