แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 62 63 [64] 65
946  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 01:34:54 AM
อย่าเพิ่งคิดเอง เออ เอง  เป็นปัจจัตตังแบบเชื่อเอาเอง อย่างเช่น "ผมมีความเชื่อว่า"...

ในพระไตรปิฎกไม่มีกล่าวอ้างแล้วหรือครับ...?

เห็นท่านชอบพระศรีอารย์เป็นพิเศษ....จัดไปเลยครับ...
947  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 02:13:33 AM


บางครั้งเราอาจมองว่าการถกเถียงกันในเรื่อง"ธรรม" เป็นเรื่องไร้สาระและมองดูฟาดฟันกันอย่างท้าทายเอาเป็นของสนุก
แต่ลองพิจารณาในหลายแง่โดยแคบคายแล้ว ประโยชน์จะยังพึงมีบ้างครับ

...ขณะเหตุใน การบรรลุธรรม...

๑. ขณะฟังธรรม
๒. ขณะแสดงธรรม(เทศนาธรรม)
๓. ขณะใคร่ครวญพิจารณาธรรม
๔. ขณะสนทนาธรรม
๕. ขณะปฏิบัติธรรม


ฝากให้ท่านไว้พิจารณาครับ...

 
948  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 12:43:50 AM


UPDATE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพราะพระบารมีต่างกันที่จำนวนอสงไขย แต่จำนวนมหากัปเท่ากัน คือ แสนมหากัป จึงทำให้อุบัติในมหากัปเดียวกันได้ ๕ พระองค์ ในมหากัปนี้(ภัทรกัป)
 
๑.กุกกุสันธพุทธเจ้า
๒.โกนาคมนพุทธเจ้า
๓.กัสสปพุทธเจ้า
๔.โคตมพุทธเจ้า
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า


๑ รอบอสงไขย ใช้วิธีนับอายุลดลงจาก 1x10*140 ปี ลดลง 1 ปีจากอายุขัยเดิมในทุก 100ปี ต่ำลงมาจนเหลืออายุขัย 10 ปี แล้ว เพิ่มขึ้น1 ปีจากอายุขัยเดิมในทุก 100ปี ไปจนเท่าเดิมคือ  1x10*140 ปี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
949  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 12:13:21 AM
ผมไม่ได้ถามใครหรอกครับ...และนั่นไม่ใช่คำถามครับ...!

แต่เอาเถอะที่คุณ..อยาก..ที่จะตอบนั้น...ถูกแล้วครับ... ท่านสร้างบารมีมาด้วยกัน เมื่อครั้งท่านร่วมกันสร้างสร้างเจดีย์ทราย บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สมัยพระพุทธเจ้ากอออ แล้วเริ่มปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ากันบ้าง ผู้ร่วมสร้างเจดีย์ทราย ไก่ , ตัวเห็น , เต่า ,โค ,นายพราน

ดังนั้นในมหากัปนี้...อสุญกัป(ภัทรกัป) จึงเป็นมหากัปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้  ๕ พระองค์...(บางมหากัป ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้)

๑. กุกกุสันธพุทธเจ้า.........(ไก่)....... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๗๐,๐๐๐ ปี
๒. โกนาคมนพุทธเจ้า.....(ตัวเห็น)..... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๕๐,๐๐๐ ปี
๓. กัสสปพุทธเจ้า..........(เต่า)........ สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี
๔. โคตมพุทธเจ้า...........(โค)......... สร้างปัญญาธิกะ ๔  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐  ปี
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า...(นายพราน)...สร้างวิริยะธิกะ  ๑๐   อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
สำหรับอริยเมตตรัยพุทธเจ้า พุทธศาสนาของท่านในกาลต่อไปข้างหน้านี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แน่...จะลงมาในอันตรกัปไหนก็ไม่ทราบ...?

และที่ท่านเอามานี้ทั้งมหายานและหินยาน ยังไม่สัมพันธ์กัน มีที่ไหนในพระไตรปิฎกบ้างไหมครับที่บ่งบอกว่า พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเมื่อเวลาใด...เอาแบบเป็นตัวเลขหรือมีหน่วยวัดหน่อยก็ได้ครับ...ไม่เอาแบบ เช่น จนกว่าโลกจะมีแม่น้ำเพียง ๒ สาย สายหนึ่งไหลขึ้น อีกสายไหลลง ,จนกว่าแผ่นดินราบทั้งหมด ไม่มีสูงมีต่ำ ,จนกว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์สูง ๘๐ ศอก เท่ากันหมด ฯ ไม่เอานะครับ เพราะบอกเป็นเวลาแน่นอนไม่ได้..


ฝากเป็นคำถามครับ...


"มีที่ไหนในพระไตรปิฎกไหมครับที่บ่งบอกว่า พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใด"

ไม่แต่ผมหรอกครับที่ปรารถนาจะทราบ...ผมว่ายังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่อยากทราบเหมือนกัน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


950  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 04:01:18 PM
ใช่ครับผม...e-mail @ymail.com นั้นเป็นที่ผมใช้ส่วนตัว แต่ที่ออกให้ในนามของบริษัทก็ที่ @thaiairways.com ครับ...

พึงให้พวกเราสังเกตและพิจารณากันต่ออีกซักเล็กน้อยครับ...

ในสมัยที่ พระศรีอริยเมตตรัย ลงมาสร้างบารมีด้วยกับพระพุทธเจ้าโคตมะ(องค์ปัจจุบัน) ท่านคือ พระอชิตะ

พระพุทธเจ้าโคตมะ(องค์ปัจจุบัน)พระองค์ประสงค์จะประกาศให้สงฆ์รับทราบ แล้วถือเป็นโอกาสพยากรณ์ ตามธรรมปฏิบัติ จึงได้แสดงเรื่องราวอันปาฏิหารย์ (เรื่องมันยาวน่ะครับ แล้วความจริงคือผมพิมพ์ไม่เก่ง อาศัยจิ้มเอาทีละตัวๆ...คงต้องไปหาอ่านกันเอาเพิ่มเติมอีกนะครับ)

หลังจากแสดงเรื่องราวอันปาฏิหารย์จบ พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ว่า

"พระอชิตะ ท่านสร้างบารมี วิริยะธิกะ ความเพียรอันกล้า ไว้แล้ว ๑๐ อสงไขยแสนมหากัป จะมาตรัสรู้ข้างหน้า ทรงพระนามว่า พระศรีอริยเมตตรัย บรมโพธิสัตว์ องค์เลิศประเสริฐแท้"
-----------------------------------------------------------------------
๑ อสงไขย เท่ากับ 1x10*140 ( * = ยกกำลัง)  

๑ รอบอสงไขย เท่ากับ ๑ อันตรกัป

๑ รอบอสงไขย ใช้วิธีนับอายุลดลงจาก 1x10*140 ปี ลดลง 1 ปี ในทุก 100ปี ต่ำลงมาจนเหลืออายุขัย 10 ปี แล้ว เพิ่มขึ้นไปใหม่จนเท่าเดิมคือ  1x10*140 ปี วิธ๊การคำนวณนั้นผมแสดงตัวอย่างไว้แล้วข้างบน โดยลดลงจาก 75แล้วเพิ่มไปถึง 8.6x10*4

๒๕๖ อันตรกัป เท่ากับ ๑ มหากัป (กำเนิดขึ้นและดับสลายของจักรวาล ๑ ครั้ง)
-----------------------------------------------------------------------


สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่า ในมหากัปหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติพร้อมกันในมหากัปเดียวได้มากที่สุด ๕ พระองค์ แต่ต้องรอช่วงเวลาแล้วแต่ วาสนาบารมีของพระพุทธเจ้า ในแต่ละพระองค์

เช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้ากัสสปะ พยากรณ์ พระพุทธเจ้าโคดม ซึ่งครั้งนั้นพระองค์ถือชาติเป็น พราหมณ์ อยู่ ว่า "พราหมณ์ ท่านสร้างบารมี ปัญญาธิกะ ปัญญาอันกล้า ไว้แล้ว ๔ อสงไขยแสนมหากัป จะมาตรัสรู้ข้างหน้า ทรงพระนามว่า พระโคตม บรมโพธิสัตว์ องค์เลิศประเสริฐแท้"

 

 อสงไขย ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นอสงไขยปี ซึ่งถ้าไปเทียบกันกับ มหากัปอีก(ขยายอสงไขยไปนับแบบมหากัป) ก็จะมีหน่วยเปรียบเทียบเป็นมหากัป ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ จะทำให้ใน มหากัป นั้น มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติได้เพียงพระองค์เดียว ซึ่งจะแย้งกับว่า"ในมหากัปหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติพร้อมกันในมหากัปเดียวได้มากที่สุด ๕ พระองค์ "

เพราะพระบารมีต่างกันที่จำนวนอสงไขย แต่จำนวนมหากัปเท่ากัน คือ แสนมหากัป จึงทำให้อุบัติในมหากัปเดียวกันได้ ๕ พระองค์ ในมหากัปนี้(ภัทรกัป)
 
๑.กุกกุสันธพุทธเจ้า
๒.โกนาคมนพุทธเจ้า
๓.กัสสปพุทธเจ้า
๔.โคตมพุทธเจ้า
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า


ทั้งหมดนี้นำมาให้พิจารณากันว่า กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัตินั้น (ไม่นับรวมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ลงมาแทรกได้ทุกมหากัป) เป็นการแสนยาก นานขนาดไหน

จุดประสงค์มีเพียงเท่านี้แหละครับ...อย่าคิดมากครับ และที่ผมเขียนมานี้อาจจะผิดก็ได้ครับ...

รอผู้รู้มาให้ความกระจ่างเหมือนกันครับ... ยิ้มเท่ห์

 

 

 
951  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 03:46:30 AM


ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ...    ยิ้ม

 
952  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 02:40:06 PM
คำตอบใช้แนวคิดดังนี้...

กรมอนามัยโลก (World Health Organization)วิเคราะห์ว่ามนุษย์ตอนนี้มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 75 ปี ( ของคนไทย ผู้ชายอยู่ที่ 68 ปี ผู้หญิง 72 ปี )

ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง”อันตรกัป ”ว่า ทุกๆ 100 ปี อายุมนุษย์จะลดลง 1 ปี
ตัวอย่าง... ศาสนาพุทธผ่านมาประมาณเกือบครบ 2553 ปี อายุเฉลี่ย= 2500 หาร 100 =25 ปี
100 ปี(อายุเฉลี่ยของคนในยุค 2500 ปีที่แล้ว) - 25 ปี =75 ปีพอดี


อายุขัยลดลงจากปัจจุบัน ๗๕ ปี จนเหลืออายุขัย ๑๐ ปี ใช้เวลา (๖,๕๐๐ - ๕๓) เท่ากับ ๖,๔๔๗ ปี

อายุขัยเพิ่มขึ้นจาก ๑๐ ปี  จนได้อายุขัย ๘๖,๐๐๐ ปี (อายุขัยที่คุณสมมุติว่าจะเล่นจบเกมส์น่ะครับ) ใช้เวลาเท่ากับ ๘,๕๙๙,๐๐๐ ปี

นำเวลาที่ได้ทั้งสองมารวมกัน...๘,๕๙๙,๐๐๐ + ๖,๔๔๗  เท่ากับ ๘,๖๐๕,๔๔๗ ปี และนั่นเป็นคำตอบที่ผมถามคุณพลศักดิ์จากคำถาม...

 "อีกกี่ปีครับนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะจบเกมรอบแรกของท่านphonsak ตอบเอาเป็นปีมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ เป็นกัป เป็นอสงไขยไม่เอา เพื่อเสริมสร้างไอคิวท่านหน่อยและวัดไอคิวท่านด้วยในตอนนี้เลย..."


คนที่เก่งกว่าคุณ ปัญญา บารมี และวาสนา มากกว่าทั้งคุณและผมเองนั้น ยังมีอีกเป็นอันมาก...

ลดมานะลงมาอีกนิดนะครับ จะได้สาวกตามไปอีกเยอะเลยทีเดียวเชียว...เตือนด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจ  ยิ้มเท่ห์

อ้อ...แล้วที่คุณบอกว่าผมไปถีบคุณกระเด็นออกมาจากความฝันผมนั้น คุณคิดปรุงแต่งเอาเองนาครับ...

ผมอยู่ของผมดีๆแต่คุณดันวิ่งเอาหน้ามาชนส้นเท้าผมเอง...ดีนะเนี่ย ไม่ห้อโลหิต  ว่าแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่า  สำหรับผมไม่เป็นไรหรอก...ผมอโหสิให้ครับ
 
 
 ยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้ม     ยิ้มเท่ห์


 


 


 
953  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 02:03:48 PM
..สงสาร  ร้องไห้  ไม่อยากให้ คุณพลศักดิ์ ไปรอในอบายภูมิ นานตั้งแปดล้านกว่าปี ด้วยความห่วงใยและเมตตาอย่างที่สุดครับ...


คำตอบคือ คุณอาจจะเล่นเกมจบในอีก 8,605,447 ปี

 


954  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 03:57:22 AM
อ้าว..แล้วกัน...ไหนท่านphonsak บอกเองว่าบารมีท่านยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งปวง หลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนก็สอนท่านไม่ได้  แต่ทำไมต้องยืมคำเทศน์ของครูบาอาจารย์มาอ้างอีกล่ะครับ(หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

แล้วที่ท่าน คิดเองเออเอง สรุปเองอยู่เป็นประจำนั่นไม่ทำแล้วเหรอครับ...หมดมุขหรือหมดภูมิปัญญาแล้วหรือครับ...

ไปศึกษา เรื่อง กัป อสงไขยปี และ อสงไขยกัป มาหรือยังครับ...

รบกวนตอบคำถามนี้ของผมด้วยครับ...? คำถามมันไน่น่าจะยากสำหรับคนเก่งๆอย่างท่านหรอกใช่ไหมครับ   ยิ้มเท่ห์

คำถามผมคือ  "อีกกี่ปีครับนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะจบเกมรอบแรกของท่านphonsak ตอบเอาเป็นปีมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ เป็นกัป เป็นอสงไขยไม่เอา เพื่อเสริมสร้างไอคิวท่านหน่อยและวัดไอคิวท่านด้วยในตอนนี้เลย...เกมรอบแรกสมมุติจะจบเมื่อท่านphonsak มีอายุขัยได้ 86,000 ปี ตามที่ท่านคาดไว้ (ครับและท่านจะได้อยู่อบายภูมิเพิ่มไปอีก 600,000 ปี จากการที่ท่านเพิ่มอายุขัยอีก 6,000ปี) "

รบกวนด้วยครับ...

ไม่ไปเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา สะสมบารมีหน่อยหรือครับท่าน...phonsak....?

ลงไปอบายภูมินั้น ไม่มีใครสะสมบารมีได้นะครับ นอกจากท่านพระยายมราชและท่านยมทูตทั้งหลาย...! ด้วยความปรารถนาดีอย่างยื่ง และด้วยห่วงใยเกรงท่านจะเนิ่นช้า...... ยิ้มเท่ห์
955  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 12:35:30 AM
"ผมมีหน้าที่  1.ส่งคนอื่นเข้านิพพานก่อน "
คุณบอกเองว่า อายุขัยคุณไม่เกิน 86,000ปี (8.6x10 ยกกำลัง 4)แค่เนี๊ยะ คุณก็จะเอาตัวรอดซะแล้ว....!

และถ้าพวกกระผมอายุซักแค่จิ๊บๆ 1,000,000 ปี(1x 10 ยกกำลัง6) คุณไม่ห่วงพวกกระผมหรือไร...? และยังมีอีกตั้ง อสงไขย(1x10 ยกกำลัง 140) คุณไม่ห่วงหรือ...? เอาตัวรอดนี่...?  อายจัง   แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ วาสนาบารมี ต่างกัน ผมเข้าใจ...

แล้วไม่ต้องไปสร้าง ชื่อผู้ใช้ สำรอง ไว้ให้มากมายหรอกครับ...ใครๆก็รู้ว่าเป็นคุณ สมุน พญามาร (กลัวโดน บล็อกหรือ...!)

คำถามผมคือ  "อีกกี่ปีครับนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะจบเกมรอบแรกของท่านphonsak ตอบเอาเป็นปีมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ เป็นกัป เป็นอสงไขยไม่เอา เพื่อเสริมสร้างไอคิวท่านหน่อยและวัดไอคิวท่านด้วยในตอนนี้เลย..."

ตอบคำถามนี้ของผมครับดีกว่า...?

ขออนุญาตเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านปราบ สมุน พญามาร   เอาบุญสร้างบารมีอีกซักเล็กน้อย ก่อนเข้าพรรษา

 ยิ้มเท่ห์
956  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 08:00:05 PM
 _/l\_..._/l\_..._/l\_...ครูบาอาจารย์ผมซะขนาดนี้ผม...สบายใจได้ผมไม่ใช่พญามารอะไรหรอก เพราะพญามารนั้นทะนงตนไม่เคารพและดูถูก แม้สัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์และพระอรหันต์สาวก พวกที่ไม่เคารพพระอรหันต์สาวกแถมดูถูกและถือทะนงตนอย่างนี้จะได้ไปเกิดเป็นอสุรกาย ใครแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็รับไม่ได้และไม่ได้รับ เพราะทะนงตนว่าตัวเองเก่งเหนือใคร

ลูกสมุนพญามาร(อสุรกาย)นั้นเกรงจะเป็นคุณเองนาคับ...เนื่องจากคำตอบของคุณเองที่ตอบคำถามผมซึ่งดูถูกเหล่าพระอาจารย์ผมทั้งนั้นดังนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ตอบคุณAVATAR

 
ผมถาม-1. ผู้ที่ได้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับในยุคนี้ ท่านก็เรียนมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นอย่าเพิ่งทะนงตนว่าไม่มีใครอื่นอีกแล้วดีกว่าตน นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น การดูถูกพระอรหันต์สาวกนั้น เป็นการไม่ควรอย่างยิ่ง ท่านได้บารมีธรรมอันยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือ มีใครอนุโมทนาและรับรองท่านหรือ ? และฟ้าฝนที่ไหนก็เปิดทางให้ท่านไม่ได้หรอกครับ นอกจากตัวท่านเอง

คุณตอบ-อนุตรสัมมาสัมโพธิญาน ขั้นเป็นสัพพัญญู เป็นพระพุทธเจ้า  ผมไม่เถียง  แต่น้องๆอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน  หรือน้องๆสัพพัญญู  พระศรีอริยะเมตตรัยโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านรู่นะครับ   แล้วคุณAVATARก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร  ผมอาจจะเป็นอวตารของพระศรีอริยะเมตตรัยโพธิสัตว์ก็ได้นะครับ

อีกอย่างผมไม่ทะนงตนหรอกครับ  แต่ผมมั่นใจว่าบารมีธรรมของผมยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย

คุณตอบข้อ-2. ในโลกนี้ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนสอนผมได้หรอกครับ  เพราะพวกท่านไม่ไดอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน  ความจริง...หลวงพ่อหลวงปู่คนไหนผมสอนได้ทุกคน  ทิฏฐิมานะ ฟ้งุซ่าน หรือวิปัสสนูกิเลส  ย่อมไมรู้ และรู้ไม่ได้ถึงระดับผม  แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังรู้ได้แค่บางส่วนของผมเท่านั้น  เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทำบุญบารมีสะสมมา ฟ้าจึงจะเปิดทางให้รู้
"

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เหล่านี้ท่านเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือและมีพระคุณประสิทประสาทวิชชาและปัญญาให้ผมทั้งสิ้น

พระมหาเเถรคันฉ่อง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

หลวงปู่ทวด จังหวัดปัตตานี

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อเงิน  จังหวัดพิจิตร

หลวงปู่ขาว อนาลโย จังหวัดหนองบัวลำภู

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรุงเทพมหานคร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี

พระมหาวีระ ถาวโร(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จังหวัดอุทัยธานี

หลวงปู่บุดดา ถาวโร จังหวัดสิงห์บุรี

หลวงปู่จันทา ถาวโร จังหวัดพิจิตร  

หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม จังหวัดเพชรบูรณ์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย จังหวัดนครราชสีมา

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล จังหวัดสุรินทร์

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จังหวัดหนองคาย

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร จังหวัดเลย

พระอาจารย์วัน อุตตฺโม จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อลี ธัมมธโล จังหวัดสมุทรปราการ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จังหวัดชลบุรี

หลวงปู่จันทร์แรม จังหวัดบุรีรัมย์

หลวงปู่บุญเพ็ง จังหวัดขอนแก่น

หลวงปู่คำบ่อ จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่เจริญ จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่สรวง จังหวัดยโสธร

หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อทอง จังหวัดสมุทรปราการ

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ จังหวัดอุดรธานี

พระอาจารย์คำ จังหวัดหนองคาย

พระอาจารย์ไพบูลย์ จังหวัดพะเยา

พระอาจารย์จิรวัฒน์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พระครูบาจิตโต

(มิได้เรียงตามลำดับพรรษา)และที่ยังมิได้เอ่ยอีกอเนกอนันต์....∞


ผมให้ปัญญาคุณอีกเล็กน้อย  ไปศึกษา เรื่อง กัป อสงไขยปี และ อสงไขยกัป มาก่อน คำตอบของคุณจะใกล้เคียงขึ้น ถึงอาจถูกเลย แล้วคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่า คุณตอบถูกแค่ นิดเดียวจริงๆ

กล้าๆตอบคำถามผมหน่อย...จะลงมาสร้างบารมีทั้งที "อย่ากลัว" แค่ลงไปรอในอบายภูมิ แทนที่จะไปรออยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เหมือนท่านอื่นๆ


ที่คุณตอบข้างบนนั่น ไม่ใช่คำถามผม ...อย่าเฉไฉ ไถลไปเรื่อย

คำถามผมคือ  "อีกกี่ปีครับนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะจบเกมรอบแรกของท่านphonsak ตอบเอาเป็นปีมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ เป็นกัป เป็นอสงไขยไม่เอา เพื่อเสริมสร้างไอคิวท่านหน่อยและวัดไอคิวท่านด้วยในตอนนี้เลย..."

ตอบคำถามนี้ของผมครับ...?

957  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: เรื่องพระศรีอริยะเมตตรัย จากปรีชาหยั่งรู้จากญาณของพระอริยะบุคคล เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 02:30:50 PM
ดีครับนำคำสนทนาของครูบาอาจารย์มาบ้าง ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือและมีพระคุณประสิทประสาทวิชชาและปัญญาให้ผมทั้งสิ้น

พระมหาเเถรคันฉ่อง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

หลวงปู่ทวด จังหวัดปัตตานี

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อเงิน  จังหวัดพิจิตร

หลวงปู่ขาว อนาลโย จังหวัดหนองบัวลำภู

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรุงเทพมหานคร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี

พระมหาวีระ ถาวโร(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จังหวัดอุทัยธานี

หลวงปู่บุดดา ถาวโร จังหวัดสิงห์บุรี

หลวงปู่จันทา ถาวโร จังหวัดพิจิตร  

หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม จังหวัดเพชรบูรณ์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย จังหวัดนครราชสีมา

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล จังหวัดสุรินทร์

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จังหวัดหนองคาย

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร จังหวัดเลย

พระอาจารย์วัน อุตตฺโม จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อลี ธัมมธโล จังหวัดสมุทรปราการ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จังหวัดชลบุรี

หลวงปู่จันทร์แรม จังหวัดบุรีรัมย์

หลวงปู่บุญเพ็ง จังหวัดขอนแก่น

หลวงปู่คำบ่อ จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่เจริญ จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่สรวง จังหวัดยโสธร

หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อทอง จังหวัดสมุทรปราการ

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ จังหวัดอุดรธานี

พระอาจารย์คำ จังหวัดหนองคาย

พระอาจารย์ไพบูลย์ จังหวัดพะเยา

พระอาจารย์จิรวัฒน์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พระครูบาจิตโต

(มิได้เรียงตามลำดับพรรษา)และที่ยังมิได้เอ่ยอีกอเนกอนันต์....∞

กลับไปตอบคำถามผมที่กระทู้ คุณเอง"ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? "หน่อยนะครับท่าน

ที่เกริ่นๆแอบๆจะตอบมานี้ ผมบอกเลยว่าถูกแล้วครับ....แต่ถูกเพียงเสี้ยวเดียว...นิดส์...เดียวแค่นั้นเองครับ

ผมให้ปัญญาคุณอีกเล็กน้อย  ไปศึกษา เรื่อง กัป อสงไขย และ อสงไขยกัป มาก่อน คำตอบของคุณจะใกล้เคียงขึ้น ถึงอาจถูกเลย แล้วคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่า คุณตอบถูกแค่ นิดเดียวจริงๆ

กล้าๆไปตอบคำถามผมหน่อย...จะลงมาสร้างบารมีทั้งที "อย่ากลัว" แค่ลงไปรอในอบายภูมิ แทนที่จะไปรออยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เหมือนท่านอื่นๆ

 ยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้ม   ยิ้มเท่ห์


  

958  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 03:33:42 AM
อั่นแน่...แต่ถ้าท่าน phonsak ตอบถูก  มีรางวัลนะ

เอาแบบให้เล่นเกมรอบแรกจบแล้ว อยาก ลงมาเล่น เกมต่อไปอีก...?


.................................................................................................
959  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 03:11:06 AM
ท่านphonsak ดูตัวท่านเองก่อนนะครับ ก่อนจะไปมองอื่นไกล
ท่านphonsak ท่านเล่นเกมส์นี้ให้จบรอบแรกก่อนเถอะครับ แล้วค่อยโพนทนา

ในฐานะที่ผมเล่นเกมนี้จบมาแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบจนไม่อยากนับรอบแล้ว เมื่อไหร่ท่านphonsak จะเล่นจบรอบแรกเสียที

ผมคาดว่าท่านคงจะเล่นอีกไม่นานคงจบเกมรอบแรก เพราะท่านปรารถไว้ว่าจะเล่นเกมรอบแรกจบ เมื่อ อายุขัยท่านที่ 80,000 ปี

"คำถาม คือ อีกกี่ปีครับนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะจบเกมรอบแรกของท่านphonsak ตอบเอาเป็นปีมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ เป็นกัป เป็นอสงไขยไม่เอา เพื่อเสริมสร้างไอคิวท่านหน่อยและวัดไอคิวท่านด้วยในตอนนี้เลย...

 อีกกี่ปีเอ่ยกว่า phonsakจะเล่นเกมจบรอบแรก...?

ในฐานะที่ผมเล่นเกมนี้จบมาแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบจนไม่อยากนับรอบแล้ว ผมทราบคำตอบดี

แต่ถ้าท่านphonsak ตอบ ผิด หรือ ตอบ มั่ว
ผมปรับท่านphonsakตกไปอยู่อบายภูมิ ตามปีที่ท่านตอบผิดหรือตอบมั่วครับ....

  ยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้ม   ยิ้มเท่ห์

 
960  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร / Re: ตอบปริศนาชั่วนิรันดร์: พวกเราแท้จริงเป็นใคร? เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 02:37:47 AM
ความจริงเรื่องเกี่ยวกับศาสนา มันก็เป็นเรื่องที่พ้นจินตนาการของมนุษย์นะครับ
และบางครั้งอาจจะพูดยากและอธิบายยากมากเต็มที
การพูดถึงเรื่องศาสนา แม้จะศาสนาใดก็ตามเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก
ในศาสนาพุทธนั้น พระบรมศาสดา ท่านทราบดีแต่ก็เปิดโอกาสอิสรภาพเต็มที่ ตามหลักกาลามสูตร

เราจึงไม่ควรเอาเรื่องของศาสนามาเป็นเรื่องถกเถียงกันด้วยความมัน ด้วยความสนุก ด้วยความท้าท้าย ด้วยความอวดรู้ ว่าใครรู้มากกว่า ดีกว่า เสมอกัน หรือ ด้อยกว่ากัน
หน้า: 1 ... 62 63 [64] 65