KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งปฏิปทาในการปฏิบัติ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2011, 07:07:51 PMหัวข้อ: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2011, 07:07:51 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110131190530_g.jpg)

นั้งแถวหน้าจากซ้าย

พระเทพสิทธาจารย์ ( จันทร์ เขมิโย ) วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม (มรณภาพแล้ว )
พระธรรมเจดีย์ ( จูม พันธุโล ) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรฯ (มรณภาพแล้ว)
พระอริยคุณคุณาธารย์ ( เส็ง ปุสโส ) วัดเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (มรณภาพแล้ว)

นั้วแถวที่สองจากซ้าย

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู (มรณภาพแล้ว)
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร (มรณภาพแล้ว)
หลวงปู่กว่า สุมโน วัดป่ากลางโนนกู่ จ.สกลฯ (มรณภาพแล้ว)
พระครูอุดมธรรมคุณ ( ทองสุข สุจิตฺโต ) วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลฯ (มรณภาพแล้ว ปี 49 )
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลฯ (มรณภาพแล้ว)

แถวหลังจากซ้าย


พระราชธรรมเจติยาจารย์ ( วิริยังค์ สิรินฺธโร ) วัดธรรมมงคล จ.กรุงเทพฯ ( ท่านยังมีชีวิตอยู่ )
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรฯ (มรณภาพแล้ว)
พระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน ) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรฯ ( มรณภาพแล้วปี 2554 )ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.watkoh.com ครับ


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2011, 07:08:44 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110131190644_image2k3.jpg)

ส่วนหนึ่งของกองทัพธรรม
แถวหลัง หลวงปู่ฝั้นอาจาโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์
(จูม พันธุโล)
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

แถวกลาง พระอาจารย์จันทร์ เขมปตฺโต
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ
แถวหน้า หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร


ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.watkoh.com ครับ


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2011, 07:09:41 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20110131190543_g6_b.jpg)

จากซ้ายไปขวา
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร,
พระอาจารย์กว่า สุมโน, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์ชม ( ไม่ทราบฉายา )
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่อ่อนศรี สุเมโธ,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

(รวมภาพพระเถรานุเถระสายพระป่าวิปัสนา )ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.watkoh.com ครับ


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 12, 2012, 10:26:08 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121012222441_all.jpg)

หน้าซ้าย
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลังซ้าย :
หลวงปู่ขาว อนาลโย,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ http://www.kammatan.com


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 12, 2012, 10:27:44 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121012222715_all2.jpg)


นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

นั่งแถวหน้าจากซ้าย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญฺโญ),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

นั่งแถวหลัง : หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส, หลวงปู่หลอด ปโมทิโต,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, พระครูบริหารคณานุกิจ, พระครูสุนทรนวกิจ

บันทึกภาพ 23 เมษายน พ.ศ.2506
ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง จ.หนองคายขอบพระคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ http://www.kammatan.com


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 12, 2012, 10:29:49 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121012222908_all3.jpg)

แถวยืนหลังสุด จากซ้าย :
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, พระศรีรัตนวิมล, พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระครูบริหารคณานุกิจ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต

แถวนั่งเก้าอี้ จากซ้าย :
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

นั่งบนพื้น : พระตั๋น รุวรรณศร

บันทึกภาพ 27 มีนาคม พ.ศ.2503ขอบพระคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ http://www.kammatan.com


หัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 12, 2012, 10:31:37 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121012223109_all4.jpg)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
กราบนมัสการ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารขอบพระคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ http://www.kammatan.comหัวข้อ: Re: รวมภาพครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สายวัดป่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 12, 2012, 10:34:19 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121012223314_ajan_sao.jpg)

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

องค์ท่านอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวามือ คือ ท่านพระครูญาณโสภิต
หรือหลวงปู่มี ญาณมุนี วัดถ้ำซับมือ จ.นครราชสีมา องค์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายมหานิกายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง
ซึ่งท่านได้เคยศึกษาปฏิบัติทั้งจากหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่น ดั่งที่หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้กล่าวถึงองค์ท่านว่า

"ท่านอาจารย์มีน่ะ เรารักเคารพท่านมาก นั่นล่ะ ท่านเข้าในขั้นเพชรน้ำหนึ่งนะ..."

จากหนังสือ "สังฆรัตนะ" หน้าที่ 12 หัวข้อ "เพชรน้ำหนึ่ง ฝ่ายมหานิกาย" ภาพนี้ scan จากหนังสือ "ไก่เขี่ยแก้ว"ขอบพระคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ http://www.kammatan.com