KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: mankho2001 ที่ สิงหาคม 25, 2010, 10:18:47 PMหัวข้อ: คิดว่างัยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mankho2001 ที่ สิงหาคม 25, 2010, 10:18:47 PM
ขอแสดงความคิดเห็นดว้ยปัญญาอันน้อยนิด
ไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาใดในโลกนี้จะเห็นว่ามีศาสดาประศาสนาแค่องค์เดียวเช่น
ศาสนาพุทธ-พระพุทธเจ้า
คริตส์-พระเจ้าที่ส่งผ่านมาทางพระเยซู
อิสลาม-พระอัลเลาะห์
แต่เคยถามตังเองกันบ้างไหนครับว่าเอาแค่ศาสนาพุทธแล้วกันว่า
ทำไมต้องมีมหายานและเถรวาททำไมต้องแบ่งพระพุทธองค์เคยบอกไว้หรือเปล่า
หรือเพราะพวกเราเองที่แบ่งกันไปมาว่าเถรวาทดีกว่ามหายานหรือเปล่าหรือฝ่ายมหายานมีพระอรหันต์มากกว่าเถรวาท ส่วนตัวผมยึดถือคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงแก่สุภัทรปริพาชกก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ก็พอแล้วครับ พวกท่านผู้รู้ทั้งหลายว่าอย่างไร