KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 09:26:06 PMหัวข้อ: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 09:26:06 PM
คุณAVATAR เขียนว่า:

ในสมัยที่ พระศรีอริยเมตตรัย ลงมาสร้างบารมีด้วยกับพระพุทธเจ้าโคตมะ(องค์ปัจจุบัน) ท่านคือ พระอชิตะ  


ตอบ

อชิตะเป็นเพียงชาติสุดท้ายที่พระศรีอริยะเมตตรัยโพธิสัตว์เข้ามาสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า   แต่ 2 พระพุทธเจ้ามีกรรมต่อกัน ที่ต้องช่วยเหลือแก้ลกูลกันต่อ แม้ว่าโคตมะพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว  ลองอ่านกระทู้นี้ของผมสิครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000


" หลวงพ่อถุงย่ามใหญ่ " แห่งรัชกาลเจงเม้ง ( พ.ศ. 1460 ) ท่านได้นั่งเข้าสมาธิแล้วดับตายไปที่แท่นหินในวัดงักลิ้ม  ก่อนดับท่านได้เขียนคาถาไว้บทหนึ่งว่า
 
"พระเมตไตรย คือ พระเมตไตรย แบ่งกายเป็นพันหมื่นโกฏิ ให้คนได้เห็นทุกเวลา แต่คนก็ไม่รู้จัก"

 
คำพยากรณ์ในทางเถรวาท   


กล่าวว่า "พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์" ขณะนี้ได้ลงมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาแล้ว  แต่การที่พวกเราไม่เห็นท่าน  ถึงเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นท่าน  อาจจะเป็นเหมือนที่ " หลวงพ่อถุงย่ามใหญ่ " กล่าวไว้ก็ได้ 

หลักฐานที่ผมไปค้นมาที่เกี่ยวกับพระศรีอาร์ยมีดังนี้

1.  ตามบุรพกรรมสัญญา ระหว่างโคตมพุทธเจ้า และพระศรีอริยะเมตไตย  ทำให้องค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์ จะต้องมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาของพระพุทธโคดม จวบจนครบพุทธกาลดั่งนี้แล   

2.  "ดู ก่อนอานนท์ ผ้าอาบของตถาคต ได้แก่ ศาสนาที่ตถาคตวางไว้ ลิงแม่ลูกอ่อนที่มาถ่ายมูลเลอะเทอะหมดถึง 3 ชายนั้น ได้แก่ กองทัพ ซึ่งจะมารบราฆ่าฟันกันตาย เหลือที่จะคณานับ ศาสนาของตถาคตจะเสื่อมทรุดไปถึง 3 ใน 4 ส่วน คงค้างอยู่แต่เพียงส่วนเดียว และนกยางขาวที่บินมาจับหัวแม่ลิงนั้น คือ พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ จะมาปราบอธรรม และช่วยสืบอายุศาสนาของตถาคต เริ่มตั้งแต่ 2,500 ปีขึ้นไป จนครบ 5,000 ปี"     

3.  พุทธทำนาย     เมื่อศาสนาของพระองค์ผ่าน 2,500 ปีไปแล้ว คนทั้งหลายก็จะเป็นทุกข์และเดือดร้อนฉิบหายกันมากนัก    เทวดาก็ทูลถามว่า หากเกิดเหตุเช่นนั้นจริง พระองค์จะให้พวกเทวดาทำอย่างไร พระพุทธองค์ตอบว่า หากคนยังเคารพและปฏิบัติตามในพระรัตนตรัยอยู่ ก็จะเป็นบุญของผู้นั้น แต่หากไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรรมของผู้นั้น จึงขอให้เทวดาทั้งหลายทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมคำสอนของผู้รู้ สร้างกุศลและละเว้นจากบาป ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วตั้งจิตปรารถนาให้ได้พบพระพุทธอาริยเมตไตรย   

เทวดาทูลถามต่อว่า คนที่อยากพบพระอาริยเมตไตรยนั้นพึงทำอย่างไร พระพุทธองค์ก็ตอบว่าให้มั่นคงในการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วตั้งความปรารถนาว่าให้ได้พบกับพระพุทธอาริยเมตไตรย ก็จะได้พบกับพระพุทธอาริยเมตไตรยเป็นแน่แท้


คำพยากรณ์ในทางมหายาน


พระพุทธองค์ได้ตรัสไปในทางมหายานว่า 3000 ปีหลังพุทธกาล พุทธศาสนาใกล้เสื่อมสิ้นแล้ว  พระเมตไตยมหาโพธิสัตว์ จะเสด็จลงจากดุสิตสวรรค์สู่โลกมนุษย์ เพื่อยังพระธรรมให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

  http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=mathew&id=435


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 12:13:21 AM
ผมไม่ได้ถามใครหรอกครับ...และนั่นไม่ใช่คำถามครับ...!

แต่เอาเถอะที่คุณ..อยาก..ที่จะตอบนั้น...ถูกแล้วครับ... ท่านสร้างบารมีมาด้วยกัน เมื่อครั้งท่านร่วมกันสร้างสร้างเจดีย์ทราย บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สมัยพระพุทธเจ้ากอออ แล้วเริ่มปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ากันบ้าง ผู้ร่วมสร้างเจดีย์ทราย ไก่ , ตัวเห็น , เต่า ,โค ,นายพราน

ดังนั้นในมหากัปนี้...อสุญกัป(ภัทรกัป) จึงเป็นมหากัปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้  ๕ พระองค์...(บางมหากัป ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้)

๑. กุกกุสันธพุทธเจ้า.........(ไก่)....... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๗๐,๐๐๐ ปี
๒. โกนาคมนพุทธเจ้า.....(ตัวเห็น)..... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๕๐,๐๐๐ ปี
๓. กัสสปพุทธเจ้า..........(เต่า)........ สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี
๔. โคตมพุทธเจ้า...........(โค)......... สร้างปัญญาธิกะ ๔  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐  ปี
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า...(นายพราน)...สร้างวิริยะธิกะ  ๑๐   อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
สำหรับอริยเมตตรัยพุทธเจ้า พุทธศาสนาของท่านในกาลต่อไปข้างหน้านี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แน่...จะลงมาในอันตรกัปไหนก็ไม่ทราบ...?

และที่ท่านเอามานี้ทั้งมหายานและหินยาน ยังไม่สัมพันธ์กัน มีที่ไหนในพระไตรปิฎกบ้างไหมครับที่บ่งบอกว่า พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเมื่อเวลาใด...เอาแบบเป็นตัวเลขหรือมีหน่วยวัดหน่อยก็ได้ครับ...ไม่เอาแบบ เช่น จนกว่าโลกจะมีแม่น้ำเพียง ๒ สาย สายหนึ่งไหลขึ้น อีกสายไหลลง ,จนกว่าแผ่นดินราบทั้งหมด ไม่มีสูงมีต่ำ ,จนกว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์สูง ๘๐ ศอก เท่ากันหมด ฯ ไม่เอานะครับ เพราะบอกเป็นเวลาแน่นอนไม่ได้..


ฝากเป็นคำถามครับ...


"มีที่ไหนในพระไตรปิฎกไหมครับที่บ่งบอกว่า พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใด"

ไม่แต่ผมหรอกครับที่ปรารถนาจะทราบ...ผมว่ายังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่อยากทราบเหมือนกัน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ กรกฎาคม 31, 2010, 12:56:19 PM"มีที่ไหนในพระไตรปิฎกไหมครับที่บ่งบอกว่า พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใด"
 


ไม่แต่ผมหรอกครับที่ปรารถนาจะทราบ...ผมว่ายังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่อยากทราบเหมือนกัน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ "พระพุทธเจ้าบ่งชี้สัญญาณของการมาของพระศรีอาร์ยว่า

1.  ก่อนหน้านั้น  จักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรอายุ ๑๐ ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕ ปี จักสมควรมีสามีได้  (เป็นการป้องกันการสูญพันธ์ของมนุษย์ชาติ)

2.  หลังจากนั้น ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี จักมีสัตถันตรกัปสิ้น ๗ วัน (...ฆ่ากัน 7 วัน 7 คืน ด้วยอาวุธต่างๆ) มนุษย์เหล่านั้นจักกลับได้ความสำคัญกันเองว่าเป็นเนื้อ ศัสตราทั้ง   หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยศัสตราอันคม    นั้นโดยสำคัญว่า นี้เนื้อ  (อาจจะมีไวรัสซอมบี้ระบาด เหมือนที่ในหนังฝรั่งหลายเรื่องสร้าง)

3.  ในช่วงเวลาเมื่อหมดสิ้นสัตถันตรกัปป์ มนุษย์ก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น มีธรรมที่สูงฟื้นกลับคืนมา  บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ปี ฯ  ผู้มีอายุ ๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๘๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๑๖๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๓๒๐ ปี  จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๖๔๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,๐๐๐ ปี บุตร ของคนผู้มีอายุ ๔,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ ปี
บุตรของคนมีอายุ ๘,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี  จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญ ขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ฯ

แสดงว่ายุคนั้นมีการตัดต่อพันธุกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เจริญถึงขั้นต่ออายุมนุษย์ได้ยาวนานขึ้นตามลำดับ

4.  ผมได้วิเคราะห์คำสอนของพระอริยะเจ้าผู้มีอภิญญาแล้วว่า  พระศรีอริยะเมตตรัยจะเป็นพระพุทธเจ้าประมาณปี พ.ศ. 7250  ผมบอกเพิ่มเติมก็ได้  ผมมีความเชื่อว่า ท่านจะเกิดในปีพศ. 5500 ที่ประเทศจีน     แต่เรื่องนี้เป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้น  จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ พระมหากัสสปะก็รู้  พระพุทธเจ้าจึงให้พระครูเทพโลกอุดร อยู่รอจนสิ้นยุคพุทธศาสนาของพระองค์ และส่งต่อให้พระศรีอาร์ย  ส่วนพระมหากัสสปะก็รู้ จึงขอให้พระอินทร์ช่วยรักษาร่างเอาไว้


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 01, 2010, 01:34:54 AM
อย่าเพิ่งคิดเอง เออ เอง  เป็นปัจจัตตังแบบเชื่อเอาเอง อย่างเช่น "ผมมีความเชื่อว่า"...

ในพระไตรปิฎกไม่มีกล่าวอ้างแล้วหรือครับ...?

เห็นท่านชอบพระศรีอารย์เป็นพิเศษ....จัดไปเลยครับ...


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 02, 2010, 12:27:09 PM
ในพระไตรปิฎก เรื่อง พระเมตไตรย์

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 56-57 ระบุด้วยว่า:

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ........"

ส่วนข้อความที่ผมนำมาลง มาจากพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 54-56


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 02, 2010, 01:13:40 PM
คุณAVATAR ครับ


ที่คุณเขียนว่า:

"อย่าเพิ่งคิดเอง เออ เอง  เป็นปัจจัตตังแบบเชื่อเอาเอง อย่างเช่น "ผมมีความเชื่อว่า"...

ผมขอตอบว่า:

แม้ว่าเรารู้เอง เห็นเอง ได้ปัญญาจากกรรมฐาน  ภาษามนุษย์  สิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานทางวัตถุหรือทางกายภาพ  เราก็ต้องพูดให้สุภาพว่า
"ผมมีความเชื่อว่า"  เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงได้  มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตที่ไม่เลี่ยนแปลง

พระอรหันต์ทั้งในพุทธกาลและในยุคปัจจุบันหน้าแตกมาแล้วทั้งนั้น เพราะไปรู้เห็นอะไรในจิตมา แล้วเอามายืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่สุดท้ายมันไม่เป็นดังนั้น เช่น พระสารีบุตรทำนายว่าเณรคนหนึ่งจะตายใน 7 วัน แต่เณรไม่ตาย  หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำนายผิดหลายต่อหลายครั้ง  โดนหลวงพ่อสดตำหนิที่พระจุฬามณีในดาวส์ดึง  เพราะเคยบอกสานุศิษย์ว่าหลวงพ่อสด เข้านิพพานแล้ว พอเจอหลวงพ่อสด หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ทักว่า

"แหม ไม่เคยเจอหน้ากันเลย หลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับ"  

หลงพ่อสดก็เลยสวนว่า

"แกเสือกบอกเขาแล้วว่า ข้าไปอยู่นิพพาน แกมาถามข้าทำไม"

ถ้าพระสารีบุตร และหลวงพ่อฤาษี รู้จักใช้คำว่า "ผมมีความเชื่อว่า"เหมือนผม  พวกท่านจะไม่หน้าแตก และถูกบันทึกเรื่องราวที่ทำนายผิดพลาดเอาไว้ 

 หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 02, 2010, 05:34:21 PM


"ผมมีความเชื่อว่า"... "แต่คุณมีความเชื่อที่อาจจะผิด" ถ้าคุณรู้จักใช้คำว่า แต่ก็ไม่แน่ เหมือนผม คุณก็จะไม่หน้าแตกและมีความเชื่อผิดๆไปเรื่อย

ผมบอกแล้วไม่เอาแนวนี้..."...ไม่เอาแบบ เช่น จนกว่าโลกจะมีแม่น้ำเพียง ๒ สาย สายหนึ่งไหลขึ้น อีกสายไหลลง ,จนกว่าแผ่นดินราบทั้งหมด ไม่มีสูงมีต่ำ ,จนกว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์สูง ๘๐ ศอก เท่ากันหมด ฯ ไม่เอานะครับ เพราะบอกเป็นเวลาแน่นอนไม่ได้.."

แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาแบบนี้ "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ........"


ผมจึงตั้งใจเหลือไว้ให้คุณตอบบ้าง...(อายุขัย,ฝนตกใน ๑ เดือน,หาเสื้อผ้าอาภรณ์ได้จากต้นไม้,พระศรีอารย์ปรารถนาสูง ๘๘ ศอก)

ถ้าลงมาในอันตรกัปนี้ก็อีก 8,605,447 ปี (รอบอสงไขยขาขึ้น)
 ถ้าลงมาในอันตรกัปหน้าก็ ต้องรวมไปอีก 1x10ยกกำลัง142+1x10ยกกำลัง142-2000 ปี   โอกาสดูจะเป็นไปได้มากที่สุด...แต่ก็ไม่แน่ ครับ

หมดข้อสงสัย---ขอบพระคุณครับ... ;)
 
 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 02, 2010, 11:26:01 PM
เอ่อ...พอดีท่าน phonsak ลอกมาไม่หมด ผมเลยลอกมาให้ดูแบบเต็มๆจาก วิกิพีเดีย...อะครับ

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น จักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้ว สอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย ในบัดนี้ฉะนั้น ฯ"


พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระศรีอารยเมตไตรยพบในงานเขียนทางศาสนาของทุกนิกายของศาสนาพุทธ ดังเช่น หลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

แต่ที่ผมเขียนไว้ก่อนแล้วนี้ใน วิกิพีเดีย หาไม่เจอหรอกครับ...

ฝากไว้ให้พิจารณาครับ...

 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 02, 2010, 11:46:42 PM
อีกหน่อยนะครับ...จัดให้ท่าน phonsak โดยเฉพาะ ผมรู้ว่าท่านชอบ...

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกิรณกกัณฑ์
                    
               ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
       [๒๗] ในกัปอันประมาณมิได้แก่ภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกชั้น
            พิเศษ ๔ พระองค์ คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจ้า ๑
            พระเมธังกรสัมพุทธเจ้า ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจ้า ๑ และพระ
            ทีปังกรสัมพุทธเจ้า ๑ ท่านเหล่านั้นเสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน ต่อจาก
            ที่พระทีปังกรสัมพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ
            พระองค์เดียวเสด็จอุบัติกัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสาร
            ได้มากมาย ระหว่างพระผู้มีพระภาคทีปังกร และพระโกณฑัญญะ
            บรมศาสดา เป็นอันตรกัป โดยจะคำนวณนับมิได้  ต่อจากพระโกณ
            ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ แม้ระหว่าง
            พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจ้านั้น ก็เป็นอันตรกัป โดยจะ
            คำนวณนับมิได้ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ สุมนะ เรวตะ และ
            โสภิตะ ผู้เป็นมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสว่างไสว แม้พระพุทธเจ้า ๔
            พระองค์นั้นก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว กันต่อจากพระโสภิตพุทธเจ้า
            มีพระมหามุนีพระนามว่าอโนมทัสสี แม้ระหว่างพระพุทธเจ้าพระนาม
            ว่าโสภิตะ และอโนมทัสสีนั้นก็เป็นอันตรกัป  โดยจะคำนวณนับมิ
            ได้ พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ปทุมะ และนารทะ ผู้เป็น
            มุนีกระทำที่สุดความมืด ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว ต่อจากพระ
            นารทสัมพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน
            กัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย แม้ระหว่าง
            พระผู้มีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดานั้น ก็เป็นอันตรกัป
            โดยจะคำนวณนับมิได้ในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองค์เดียว คือ
           พระปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ในสามหมื่นกัป
            ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์
            คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดร้อยกัป (แต่กัปนี้) มี
            พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี และ
            พระธรรมทัสสี ต่อจากพระสุชาตพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าผู้อุดม
            กว่าสัตว์ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองค์นั้น เสด็จอุบัติใน
            กัปเดียวกัน ในกัปที่ ๙๔ แต่ภัทรกัปนี้ มีพระมหามุนีพระองค์เดียว
            คือ พระสิทธัตถะ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ยอดเยี่ยมโดยมีบุญสิริ ในกัป
            ที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้ มีพระสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระติสสะ
            และพระปุสสะ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้
            มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ผู้มีพระกรุณาพระนามว่าวิปัสสี
            ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูก ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้ มี
            พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระสิขีและพระเวสสภู ผู้ไม่มีบุคคล
            เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระ-
            กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเป็นพระ
            สัมพุทธเจ้าและจักมีพระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้า ๕
            พระองค์นี้ ก็เป็นนักปราชญ์ อนุเคราะห์โลก บรรดาพระพุทธเจ้า
            ผู้เป็นธรรมราชาเหล่านี้ พระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้าจักตรัสบอกมรรคา
            นั้นแก่ผู้อื่นหลายโกฏิ แล้วจักเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก
            ฉะนี้แล.

 ชอบมั๊ยครับ... :)

 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 02, 2010, 11:59:03 PM


เห็นไหมครับ...ไม่แน่ว่าจะลงมาอุบัติ อันตรกัป ไหน อาจจะอันตรกัปนี้  หรือ อันตรกัปหน้า  หรือ อันตรกัปหน้าโน้น...แต่ก็ไม่แน่ อาจจะอันตรกัปนี้เลยก็ได้...


คุณ phonsak มีความเชื่อว่าอย่างไร อีกไหมครับ...?


 
 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ สิงหาคม 04, 2010, 10:29:47 PM
คุณavatar เขียน:

...ไม่แน่ว่าจะลงมาอุบัติ อันตรกัป ไหน อาจจะอันตรกัปนี้ หรือ อันตรกัปหน้า หรือ อันตรกัปหน้าโน้น...แต่ก็ไม่แน่ อาจจะอันตรกัปนี้เลยก็ได้...


คุณน่าจะเมาหมัดมั๊ง  แต่ไม่เป็นไรครับ  ผมตอบคุณได้ทุกเรื่อง  ขอให้สงสัยเป็นวิชาการก็แล้วกัน

1. อันตรกัป คือ กำหนดอายุสัตว์ ในระหว่างขึ้นลง คือ อายุทวีขึ้นและถอยลงจนถึง 10 ปี ตายแล้วเกิดธรรมสังเวช อายุเจริญขึ้นถึง 1 อสงไขยปี แล้วเกิดประมาท อายุน้อยลงถึง 10 ปีอีก

2.  ภัทรกัป หมายถึง มหากัปที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุด เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัม- พุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น 5 พระองค์ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุด และจะไม่มีมากกว่าในภัทรกัปนี้อีกแล้ว จึงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในกัปนี้มีโอกาสจะกระทำอาสวะให้สิ้นไปได้มากกว่ากัปอื่น

3.  ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในยุคของพระสมณโคดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ อยู่ในอันตรกัปที่ 12 ของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป ในยุคหน้าเป็นสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ที่จะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งอยู่ในอันตรกัปที่ 13 จากบทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://main.dou.us/view_content.php?s_id=116&page=16


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 05, 2010, 12:17:23 AM
คุณavatar ครับ


ผมย้ำตรงที่ภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 5 องค์  โคตมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ 4 และอยู่ในอันตรกัปที่ 12  อย่างไรก็ตาม คุณต้องรู้ว่า ในโลกนี้หรือโลกธาตุใบนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น  พระพุทธเจ้า 3 องค์ที่ผ่านมา ต้องอยู่ในโลกใบอื่นหรือในโลกธาตุใบอื่น

แล้วพระศรีอริยะเมตตรัยอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่า  ตอบได้ว่า  ท่านไม่มีทางอยู่ในโลกใบนี้  เพราะพระศรีอริยะเมตตรัย มีพระวรกายสูง ๘๘ ศอก พระองค์ใหญ่กว้าง ๒๕ ศอก พระชิวหาอยู่ภายในพระโอษฐ์ยาว ๑๐ ศอก  ดวงพระเนตรทั้ง ๒ โดยกว้าง ๗ ศอก = ยักษ์ดีๆนี่เอง หรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาว


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 05, 2010, 02:57:58 AM
สงสัยคุณ phonsak จะเข้าใจผิดไปเล็กน้อยนะครับ...

เพราะใน ๑ มหากัป มี ๒๕๖ อันตรกัป    ช่วงที่ 1 -64 อันตรกัป เป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้ มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป คงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนลงมาอุบัติช่วงนี้ได้หรอกนะครับ  คงต้องมาในอันตรกัปที่ 192เป็นต้นไปถึงอันตรกัปที่ 256ครับ...ไม่ลงมาอุบัติ อันตรกัปที่ 12 - 13 ได้เป็นแน่แท้ครับ

ลอกมาจากลิ้งค์มหาวิทยาลัยธรรมกายที่คุณให้ไว้ ลองพิจารณาอีกครั้งครับ...(คำถาม ๑.)คุณ phonsak เป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือครับ...?  

"มหากัปนั้นมีทั้งหมด 4 ช่วง แต่ละช่วงมี 64 อันตรกัป ดังนั้นช่วงความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงรวมเวลาเป็น 256 อันตรกัป คือ

ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้ มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงที่โลกถูกทำลาย หรือกัปกำลังพินาศ อาจจะเกิดไฟไหม้ เกิดน้ำท่วมหรือเกิดลมพายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป ( 1-64 )

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ไฟมอด มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป หมายถึงช่วงที่โลกถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว จนเหลือแต่อวกาศว่างเปล่า ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป  (64-128)

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ มีชื่อเรียกว่า วิวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงที่โลกกำลังเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติหรือกัปที่เจริญขึ้น ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป (128-192)  

ช่วงที่ 4 เป็นช่วงที่โลกเจริญขึ้น มีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้น มีชื่อเรียกว่า วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป เป็นช่วงที่โลกพัฒนาขึ้นเรียบร้อยเป็นปกติตามเดิม หรือกัปที่เจริญขึ้นพร้อมแล้วทุกอย่าง ตั้งอยู่ตามปกติ คือ มีสิ่งมีชีวิตปรากฎเกิดขึ้น มีต้นไม้ ภูเขา คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่นี้ โดยเริ่มจาก อาภัสราพรหมลงมากินง้วนดิน ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป" (192-256)

ผมสนใจตรงนี้ที่คุณ "ตอบได้ว่า  ท่านไม่มีทางอยู่ในโลกใบนี้ "

(คำถาม ๒.)แล้วควรจะอยู่หรืออุบัติโลกใบไหนดีครับ...?  (เพราะผมก็ไม่อยากเป็นยักษ์ดีๆนี่เอง หรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาว)

รบกวนท่านตอบคำถาม ๒ ข้อนี้หน่อยครับ

 
หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 05, 2010, 01:31:51 PM
...(คำถาม ๑.)คุณ phonsak เป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือวัดพระธรรมกายใช่ไหมครับ...?

...(คำถาม ๒.)แล้วควรจะอยู่หรืออุบัติโลกใบไหนดีครับ...?

 
หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 08, 2010, 12:13:59 AM
เข้ามาอ่านแล้ว แต่ไม่ตอบคำถาม...?

คำถามยากไปหรือครับ คุณลุง phonsak....!

 
 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 13, 2010, 09:28:20 PM
...(คำถาม ๑.)คุณ phonsak เป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือวัดพระธรรมกายใช่ไหมครับ...?

...(คำถาม ๒.)แล้วควรจะอยู่หรืออุบัติโลกใบไหนดีครับ...?

 


ผมถูกเว็บdmcใช้ยุทธวิธีไม่ลงทุกกระทู้ให้ผม  = ไล่ผมออกตลอดชีพ

ผมถูกเว็บdhammakaya.orgไล่ผมออกตลอดชีพ  แล้วทำลายกระทู้เป็นพร้อมกระทู้ที่ผมเคยนำลงทิ้งไปหมด   ผมต้องรอ 4  เดือนให้เขาใจเย็นลง  แล้วส่งกระทู้เข้าไปใหม่เรื่อยๆ

แล้วคุณคิดว่า  ผมเป็นศิษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายหรือวัดพระธรรมกายหรือเปล่าครับ

ผมจะบอกคุณนะ พระธรรมะชัยโย นั่นเป็นพระยามาร  หลวงพ่อสดเคยบอกว่า  "ท่านแพ้มารแล้ว"  เพราะท่านรู้ว่าพระยามาร  จะใช้ชื่อธรรมกายมาหลอกให้ผู้คนทำแต่ความดี  จะได้ไม่เรียนรู้วิชาธรรมกายระดับสูงหัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 13, 2010, 09:41:05 PM
คุณ  avarta ครับ


ตกลงอย่างนั้น  หลวงปู่สิม หลวงปู่บุดดา  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ถ้าจะเพี้ยนแล้วกระมัง
และคุณเป็นคนที่ไม่เพี้ยน

ผมจะไม่ตอบปัญหาเรื่องนี้อีก  เพราะได้ตอบไปหมดแล้ว  คุณจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิเสรีภาพของคุณ

อย่าลืมว่า  คำว่า โลกธาตุ ก็คือ โลก   ของเรา  แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเต็มไปหมด  ทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานก็ยืนยันเช่นนั้น  มันมีมิติอื่นๆที่ซ้อนมิติของเรามากมายเหลือเกิน พระศรีอาร์ยอาจจะอยู่ในมิติไหนก็ได้


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 15, 2010, 09:55:35 AM

คุณลุง phonsak ครับ...


ท่านอาจารย์นั้นไม่เพี้ยนอะไรหรอกครับ...แต่คุณลุงอาจจะสับสนและจับโน่น นี่ นั่น มาผสม ปนเปกัน และ คิด เอาเอง สรุปเอาเอง ตามสไตล์คุณลุงเองง่ะครับ เอาเป็นว่าคุณลุงกับผม 2 คนที่เพี้ยนเอง จะดีกว่านะครับ...

เรื่องวัดธรรมกาย นั้นทราบอยู่แล้วล่ะครับ ขอขอบพระคุณที่นำมาย้ำเตือน...

และข้อ ๒.นั้น...คนเก่งๆอย่างคุณลุง...phonsak น่าจะฟันธงได้ผมรู้ คุณลุงยังตอบไม่หมด ยังมีกั๊กๆไว้...

"อย่าลืมว่า  คำว่า โลกธาตุ ก็คือ โลก  ของเรา  แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเต็มไปหมด  ทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานก็ยืนยันเช่นนั้น  มันมีมิติอื่นๆที่ซ้อนมิติของเรามากมายเหลือเกิน พระศรีอาร์ยอาจจะอยู่ในมิติไหนก็ได้"

เนื่ยใกล้เคียงมากเลย...และถ้าคุณลุง...phonsak...ศึกษาเรื่องทฤษฎีสตริง 10 มิติ คุณลุง...phonsak...จะต้องตอบได้ว่า

"พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใดและโลกใบไหน...ได้แน่นอนครับ"


อย่าลืมว่า จะเป็นสัพพัญญู ผู้รอบรู้ทั้งหมด อย่าลืมศึกษาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไว้บ้าง เพราะบางทีคนเค้าถามแล้วตอบให้รู้ไม่ได้นี่เดี๋ยวจะเสียฟอร์ม candidate พระโพธิสัตว์องค์ต่อไปนะครับ 

อย่าเพิ่งท้อครับ อย่าเพิ่งท้อ....มีเพื่อนๆเอาใจช่วยคุณลุง phonsak อยู่อีกเยอะครับ...เหลือ (คำถาม ๒.) อีกข้อเดียวครับ

  :)  :D  ;D  :D  :)   ;)


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ สิงหาคม 17, 2010, 01:42:49 PM


ท่านอาจารย์นั้นไม่เพี้ยนอะไรหรอกครับ...แต่คุณลุงอาจจะสับสนและจับโน่น นี่ นั่น มาผสม ปนเปกัน และ คิด เอาเอง สรุปเอาเอง ตามสไตล์คุณลุงเองง่ะครับ เอาเป็นว่าคุณลุงกับผม 2 คนที่เพี้ยนเอง จะดีกว่านะครับ...color]

คนที่จับโน่นชนนี่ มาผสม ปนเปกัน ไม่ใช่ผมแน่  แต่เป็นพวกมนุษย์เช่นคุณที่ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่  ทั้งๆที่สัจธรรมสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียว  คนที่จะรู้สัจธรรมนั้น จิตต้องหยุดคิดปรุงแต่งแล้วเท่านั้น

"อย่าลืมว่า  คำว่า โลกธาตุ ก็คือ โลก  ของเรา  แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเต็มไปหมด  ทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานก็ยืนยันเช่นนั้น  มันมีมิติอื่นๆที่ซ้อนมิติของเรามากมายเหลือเกิน พระศรีอาร์ยอาจจะอยู่ในมิติไหนก็ได้"

"พระศรีอริยเมตตรัย พระองค์ท่านจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา เมื่อเวลาใดและโลกใบไหน...ได้แน่นอนครับ"[/b]

ถูกต้องของคุณ พระศรีอริยเมตตรัย อาจจะอุบัติเมื่อเวลาใดและโลกใบไหนก็ได้  แต่ศพของพระมหากัสสปะอยู่ในโลกใบนี้ พระศรีอริยเมตตรัยจึงต้องเสด็จมาเผาท่านที่นี่  และพระพุทธศาสนาของโคตมะพุทธเจ้าก็หมดอายุในปีพศ. 5000 พระพุทธเจ้าจึงให้พระครูเทพโลกอุดรรอเฝ้าพระศรีอริยเมตตรัยเพื่อส่งไม้พระพุทธศาสนาต่อให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่

ที่นี้บรรดาหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลาย พวกท่านก็มีอภิญญาเช่นกัน  พวกท่านดูแล้วรู้เข้า เลยนำมาเปิดเผยให้มนุษย์บนโลกรับรู้  พวกเราโชคดีที่เกิดเป็นชาวพุทธ ศาสนาอื่นเขารู้แค่พระศรีอริยเมตตรัยในชื่ออื่นจะมา เช่น มะดี (ชื่ออิสลาม) เมสไซอาร์(ชื่อในศาสนาคริสต์ และศาสนาต่างๆแถบตะวันออกกลาง) เพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจะมาเมื่อไร

ไหนๆก็บอกความลับสุดยอมของฟ้าแล้ว  บอกอีกหน่อยก็คงไม่เป็นไร คนไม่เชื่อ ยังไงเขาก็หาว่าผมบ้าอยู่แล้ว

-  พระศรีอริยเมตตรัยจะเกิดเป็นคนจีนประมาณปีพศ. 5500 บรรบุรุษของท่านเป็นคนอิสลาม  แต่ยุคนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ มันเป็นแค่ในนามเฉยๆ เพราะทุกคนไม่มีใครเคร่งครัดในศาสนาอีก  พวกเคร่งครัดตายโหงตายห่าไปหมดแล้วในยุคที่ผู้คนต้องการเนื้อ และเห็นมนุษย์อีกฝ่ายเป็นแค่เนื้อเฉยๆ (ผมหมายถึงคนในโลกที่พระศรีอาร์ยอยู่นะครับ เพราะพระศรีอริยเมตตรัยถือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวสำหรับโลกใบนี้) แต่ในโลกใบนี้ศาสนาและความเจริญหรือความตกต่ำจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่ามีความโลภ โกรธ หลง มากน้อยเพียงใด


"อย่าลืมว่า จะเป็นสัพพัญญู ผู้รอบรู้ทั้งหมด อย่าลืมศึกษาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไว้บ้าง เพราะบางทีคนเค้าถามแล้วตอบให้รู้ไม่ได้นี่เดี๋ยวจะเสียฟอร์ม candidate พระโพธิสัตว์องค์ต่อไปนะครับ  "

วิทยาศาสตร์ในโลกใบนี้มันล้าหลังมากครับ ยังไม่รู้เลยว่า ทุกอย่างมันเกิดจากกรรม และการกระทำของวิญญาณต่างๆ โดยมีพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าในนิพพานคอยคุมเกมและลดกรรมของมนุษย์และสัตว์ลงบ้างหัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ สิงหาคม 17, 2010, 03:17:02 PM

ครับ คุณลุง phonsak...อย่างนี้ซิครับ...ค่อยสมกับเป็น candidate พระโพธิสัตว์องค์ต่อไปหน่อย...

แต่คำถามข้อสุดท้ายยังตอบไม่แจ่มแจ้งซักเท่าใดนัก...คงบอกมาหมดแล้วจากฟ้าจริงๆ...ความจริงถ้าตอบได้เคลียร์และแจ่มแจ้งกว่านี้...ผมมีคำถามอีกต่อไป...เช่นว่า

พระชนก พระชนนี ของ พระศรีอารยเมตตรัย พระนามว่าอะไร...?

พระศรีอารยเมตตรัย ใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้นานเท่าไร...? 

ตรัสรู้ที่เมืองไหนและใต้ต้นไม้ชนิดใด...?

พระอรหันต์อัครสาวกเบื้องซ้าย ขวา เป็นท่านใด...?

ฯลฯ

คำถามเหล่านี้คงต้องพับเอาไว้ก่อน...เพราะเห็นสมควรว่า คำถามลำดับแรกนั้น ท่านตอบได้ไม่แจ่มแจ้ง...คำถามที่เป็นลำดับต่อมาจึงต้องไม่แจ่มแจ้งด้วย..!

แต่ถ้าท่านอยากจะตอบคำถามเหล่านี้...โดยจับโน่น ปนนี่ และ คิดปรุงแต่งเอาเอง สรุปเอาเอง ตามสไตล์คุณลุง phonsak ก็ไม่ว่ากันหรอกนะครับ

แต่อย่าปรุงแต่งเพลินไปไกลจนคิดว่าคุณลุง phonsak นั้นจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ในชาติต่อไป...อย่าไปปรุงเอาเองครับ...เค้าเรียกฟุ้งซ่าน

และต้องไม่ลืมด้วยว่าคุณลุง phonsak นั้นก็เป็นเพียงแค่ "มายา" เท่านั้นเอง

 

 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: the suffering ที่ ตุลาคม 01, 2010, 12:22:58 AM
ตาเถรช่วย...ช่างไม่รู้อะไรกันเลยว่า


 พระพุทธเจ้า ทุกองค์ งามที่สุด ไม่มีใครเทียม


***


(ไม่กล้าใส่โลโก้รูปยิ้มเลย กลัวซะแล้ว )...


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ ตุลาคม 01, 2010, 12:38:39 AM
กลัวอะไรครับ สงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนหรือครับ

๑. กุกกุสันธพุทธเจ้า........สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๗๐,๐๐๐ ปี
๒. โกนาคมนพุทธเจ้า..... สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๕๐,๐๐๐ ปี
๓. กัสสปพุทธเจ้า........  สร้างศรัทธาธิกะ ๘  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี
๔. โคตมพุทธเจ้า......... สร้างปัญญาธิกะ ๔  อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐  ปี
๕. อริยเมตตรัยพุทธเจ้า... สร้างวิริยะธิกะ  ๑๐   อสงไขยแสนมหากัป ปรารถนาอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี

งามที่สุดเหมือนกัน แต่บารมีต่างกันรัศมีเลยไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน นี่ผมอ่านเจอจากตำราไม่รู้ตำราไหนจำไม่ได้แล้ว

 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: the suffering ที่ ตุลาคม 02, 2010, 11:48:59 PM
แล้ว พวกเรา  มีความงามกันแค่ไหน แล้ว
 ;D


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ ตุลาคม 03, 2010, 12:04:03 AM
อย่าไปใส่ใจเรื่องนั้นเลย...ไม่มีใครบอกคุณได้หรอก....ถ้าใครบอกได้ ผมว่ามันโม้แล้ว...แน่นอน...

 


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: the suffering ที่ ตุลาคม 03, 2010, 12:09:09 AM
อือ

เรารู้เรา  แจ่มแจ้ง ที่สุด

 ;D


หัวข้อ: Re: เถรวาท-พระศรีอาร์ยมาในปี 2500 มหายาน-พระศรีอาร์ยมาในปี 3000
เริ่มหัวข้อโดย: soodtong1234 ที่ เมษายน 08, 2012, 08:21:59 PM
ขอบคุณครับ