KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

พระไตรปิฏก : พระอภิธรรม พระสูตร พระคัมภีร์ => แนะนำ หนังสือธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 22, 2009, 04:16:49 PMหัวข้อ: ในหลวงในรอยธรรม โดยท่านดนัย จันทร์เจ้าฉาย
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 22, 2009, 04:16:49 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20091012150409_img_5948.jpg)

รายละเอียด: ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

“ ในหลวงในรอยธรรม ” เป็นหนังสือที่แสดงถึงพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา และทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐตามครรลอง แห่งพระพุทธศาสนา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐานผู้ทรงคุณทั้งด้านปริยัติและ ปฏิบัติหลายรูป รวมทั้งพระราชดำรัสที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ควรค่าแก่การน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติตามรอยธรรมของพ่อ ซึ่งประดุจแห่งแสงธรรมนำประทีปสู่สายธรรมอันยั่งยืน


" ....แม้เราจะไปในที่ที่อันตรายที่สุด ถ้าเราทำกรรมดี เขาบอกว่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมี...ที่เรียกว่าของขลังเหมือนกัน ความขลังดีที่สุดคือกรรมที่เราทำ ถ้าเราทำกรรมดีทำต่อไป อย่าไปท้อใจ ถึงทำดีเท่าไร ๆ ไม่เห็นได้อะไรเลย หารู้ไม่ว่าต่อไปนะไม่แน่ บางทีภายในวินาทีเดียวก็ได้แล้ว ..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

คัดลอกจาก หน้า๙๔ หนังสือ ในหลวงในรอยธรรม

 ;)ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dhamma-books.com และ http://larndham.net ครับผม