KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery => แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: samarn ที่ เมษายน 23, 2009, 05:15:16 PMหัวข้อ: วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: samarn ที่ เมษายน 23, 2009, 05:15:16 PM
(http://www.watlokmolee.com/prawat/images/wat01.jpg)

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่าห้าร้อยปี สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา
ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้แจ่งหัวริน

ในปี พ.ศ. 1910 พญากือนา ทรงให้ราชบุรุษไปนิมนต์พระมหาเถระเจ้ามาสืบศาสนาในล้านนา แต่พระมหาเถระทรงชราภาพมาก
จึงให้พระอนันทะเถระและพระเถระที่เป็นศิษย์อีก 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้น
ได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2070 พญาเมืองเกษเกล้า ได้ถวายบ้านหัวเวียงให้เป็นอารามวัดโมฬี และใน พ.ศ. 2071
ได้ทรงให้สร้างมหาเจดีย์และวิหารโลกโมฬี ต่อมาเมื่อพญาเกศเกล้าถูกลอบปลงพระชนม์ในปี พ.ศ. 2088 เหล่าข้าราชการ ขุนนาง
ได้ทำพิธีที่วัดแสนนอก นำพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดโลกโมฬีนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือของพระอาราม
ซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์ จากนั้นเสนาอำมาตย์จึงได้ทูลเชิญพระนางจิรประภามหาเทวี พระอัครมเหสี
ขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นล้านนากำลังอ่อนแอ สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยา จึงยกทัพมาตีล้านนา
แต่ด้วยพระนางจิรประภาได้ถวายเครื่องบรรณาการไปถวายขอเป็นมิตร
พร้อมทูลเชิญสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จมาทำบุญที่กู่พญาเมืองเกศเกล้า วัดโลกโมฬี


หัวข้อ: Re: วัดโลกโมฬี อ.เมือง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤศจิกายน 27, 2014, 04:11:22 PM
(http://www.watlokmolee.com/Picture/pic04/images/FXCD0014.JPG)

ยุคล้านนาของพม่า

ช่วงเวลาที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2122 เป็นต้นมา วัดวาอารามต่าง ๆ
ถูกเผาทำลายไปมากมายแต่วัดโลกโมฬีไม่ได้ถูกเผา เนื่องจาก พระเจ้าสาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ กษัตริย์แคว้นล้านนาได้ทรงเมตตาธรรมพระมหาสมเด็จวัดโลกโมฬีไว้กับวัดวิสุทธาราม และเป็นวัดสำคัญในพระราชสำนักมาโดยตลอด

 วัดโลกโมฬี  ตั้งอยู่ถนนมณีนพรัตน์   ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมเป็นวัดร้างมีเนื้อที่ ๔-๑-๓๗  ไร่   โบราณสถานที่ปรากฏอยู่คือ  พระเจดีย์ที่มีอายุประมาณ  ๔๗๗  ปี  (ปัจจุบัน  พ.ศ  ๒๕๔๘ )  ฐานพระอุโบสถ  ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ข้นทะเบียนไว้  หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัด  ได้สร้างพระวิหาร  และกำแพง  ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา     สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกันนั้นได้หล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหาร ชื่อ  “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”  และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี  เมื่อวันที่   ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ ๒๕๔๖  และยังได้หล่อพระรูปของพระนางจิระประภา  มหาเทวี  ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์
วัดโลกโมฬี  สร้างขึ้นในสมัยของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์มังราย  พระองค์ใดนั้นยังไม่พบหลักฐานโดยแน่ชัด  แต่จากหลักฐานที่ค้นพบและได้กล่าวถึงวัดโลกโมฬีพอรวบรวมได้เป็นยุคดังนี้