KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

พระไตรปิฏก : พระอภิธรรม พระสูตร พระคัมภีร์ => แนะนำ หนังสือธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2009, 11:42:54 AMหัวข้อ: หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 31, 2009, 11:42:54 AM
(http://thaispecial.com/bookimages/9749341570/cover1.jpg)

แนะนำ
ท่านจะเข้าใจโลกและชีวิตอย่างแท้จริง
ด้วยการเรียนรู้ วิธีพัฒนาคุณภาพของจิต
และสติปัญญา จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็น
หนทางพัฒนาตนอย่างยั่งยืน? อภิธรรม
เป็นเนื้อหาวิชาการของพุทธศาสนา เป็น
ระบบความรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้น
นับว่าเป็นหลักความรู้เรื่องชีวิตและโลก
เป็นรากฐานของหลักประพฤติปฏิบัติหรือ
จริยธรรมในพุทธศาสนา เพราะอภิธรรมเป็น
ความรู้ที่ถูกต้องตามความจริงแท้ของธรรม
ชาติ พระพุทธเจ้าทรงรู้สิ่งทั้งหลายตาม
เป็นจริง มิใช่ทรงเก็งทายว่าธรรมชาติน่าจะ
มีกฏเกณฑ์อย่างไร?

สารบัญ
1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น   1
2 จิต   9
3 จิต (ต่อ)   20
4 จิต (ต่อ)   30
5 จิต (ต่อ) และเจตสิก   42
6 เจตสิก และแบบจำลองเจตสิก   52
7 แบบจำลองจิตเจตสิกและขยายความเจตสิก (ต่อ)   65
8 แบบจำลองจิตเจตสิกและอรรถความเจตสิก (ต่อ)   77
9 แบบจำลองจิตเจตสิกและอรรถความเจตสิก (ต่อ)   88
10 แบบจำลองจิตเจตสิกและอรรถความเจตสิก (ต่อ)   100
11 แบบจำลองจิตเจตสิกและอรรถความเจตสิก (ต่อ)   110
12 แบบจำลองจิตเจตสิก-มหากุศลจิต   137
13 แบบจำลองจิตเจตสิก-มหาวิปากจิต   126
14 แบบจำลองจิตเจตสิก- มหากิริยาจิต   130
??
??
36 สมุฏฐานของรูป   310
37 รูปกลาป หรือ หมวดรูป   319
38 รูปกลาป หรือ หมวดรูป (ต่อ)   326
39 ทบทวน และเน้นหลักสำคัญ   335
40 โลกุตตรจิต   346
41 โลกุตตรจิต (ต่อ)   357
42 ปรมัตถ์ บัญญัติ และความว่าง   363
43 วิถีจิตทางปัญจทวาร   371
44 วิถีจิตทางปัญจทวาร (ต่อ)   380
45 จิตกับอารมณ์   389

สั่งซื้อได้จากเว็บ http://thaispecial.com/bookshop/ (http://thaispecial.com/bookshop/) น่ะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://thaispecial.com/bookshop/default.asp (http://thaispecial.com/bookshop/default.asp)    ;)


หัวข้อ: Re: หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: masortsoftza ที่ มิถุนายน 17, 2011, 10:45:01 AM
สั้งซื้อนานไหมค่ะ


หัวข้อ: Re: หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 17, 2011, 10:58:20 AM
ไม่นานครับผม ผมสั่งไป 1 อาทิตย์ก็ได้รับแล้วครับผม


หัวข้อ: Re: หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: siamclub16 ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 01:57:01 PM
สั่งซื้อได้ไหมครับ จะได้เอามาอ่าน


หัวข้อ: Re: หนังสือ อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 02:01:17 PM
ลองสั่งไปที่ link ที่ให้ไว้ได้เลยครับผม