KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:00:08 PMหัวข้อ: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:00:08 PM
มีพระรูปหนึ่งเรียนถามหลวงปู่ว่า

"หลวงปู่ครับ จิตของพระอรหันต์เวลาว่างท่านคิดอะไรครับ"

หลวงปู่ตอบว่า "ไม่คิดอะไรทั้งนั้น คิดแต่วิหารธรรมอย่างเดียว"

พระรูปนั้นถามย้ำว่า "มีแต่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เท่านี้ หรือครับหลวงปู่"

หลวงปู่ตอบว่า "อืม... กิเลสบ่อมีทางแทรกแซงได้เลย"

หลวงปู่หลอด ปโมทิโต


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:09:43 PM
ประวัติหลวงปู่หลอด

http://www.kammatan.com/th/2017/02/luangpu-lord/


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:13:21 PM
มีศิษย์คนหนึ่งเรียนถามปัญหาหนึ่งกับหลวงปู่ว่า
"หลวงปู่ครับ พระอริยเจ้าเวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติ ท่านจะบอกผู้คนไหมครับ"
หลวงปู่เมตตาตอบว่า "ไม่หรอก ถ้าท่านบอก ก็จะบอกกับโยมที่ใส่บาตรว่า โยมไม่ต้องมาใส่บาตรนะ อีก ๗-๘ วัน อาตมาจะพักผ่อน"
ลูกศิษย์ถามต่อไปว่า "อย่างนี้แปลว่า พระอริยเจ้าเวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติ ท่านไม่บอกใช่ไหมครับ"
หลวงปู่ตอบว่า "เพิ่นบ่อบอกดอก"
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:14:09 PM
มีศิษย์คนหนึ่งเรียนถามปัญหาหนึ่งกับหลวงปู่ว่า
"หลวงปู่ครับเคยมีฝรั่งที่ผมเคยเรียนภาษาอังกฤษด้วยเขาเป็นหมอสอนศาสนาคริสต์
เขาเคยถามผมว่าจิตเดิมมาจากไหน และสุดท้ายเขาก็ยัดเยียดความคิดให้ผมว่าพระเจ้าสร้างจิต
แต่ผมไม่ยอมรับครับ ผมอยากทราบว่าจิตเดิมมาจากไหนครับหลวงปู่ ?"
หลวงปู่ตอบว่า "จิตเดิม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาจากความไม่รู้ คือ อวิชชา
ความไม่รู้นั่นแหละเป็นตัวพาให้มันมาเกิด เมื่อเกิดมาแล้วก็ทำให้มันรู้ซะ จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีก
จำไว้ว่ามันเกิดจากอวิชชาทั้งนั้น ทั้งโลภ โกรธ หลง จำไว้นะให้ตอบเขาแบบนี้นะ"

หลวงปู่หลอด ปโมทิโต


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 04:15:52 PM
ลูกศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งเรียนถามหลวงปู่ว่า
"หลวงปู่ครับ การปฏิบัติแบบรูป - นาม กับการปฏิบัติแบบพระป่า เหมือนกันไหมครับ"
หลวงปู่เมตตาตอบว่า "เหมือนกันอเมริกาหรือเมืองไทยอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน การปฏิบัติก็เหมือนกัน อริยสัจตัวเดียวกัน"
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
วัดสิริกมลาวาส หรือวัดใหม่เสนานิคม ใกล้สี่แยกวังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ