KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 02, 2016, 10:28:48 AMหัวข้อ: ธรรมะ ที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล จ.อุบลฯ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 02, 2016, 10:28:48 AM
"ธรรมต้องลงมือปฏิบัติเอง"

ลูกศิษย์รูปหนึ่ง เคยได้ยินหลวงปู่ทองรัตน์
ท่านพูดเสมอว่า
"คำสอนถึงจะมีมากมายสักเพียงไร
ก็ไม่เท่าการปฏิบัติให้เห็นเอง"
จึงได้ถามหลวงปู่ต่อไปว่า
ที่ว่าคำสอนไม่เท่าการปฏิบัติมันเป็นอย่างไร ?
หลวงปู่ตอบว่า
"การที่ฟังจากคนอื่นพูด เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้น
ผู้อื่นไม่สามารถบอกผลการปฏิบัติเป็นคำพูดได้
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเอง
หากมีการปฏิบัติด้วยการทำกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะเกิดเอง"
"เรื่องอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ อย่าข้าม
ถ้าศีลบริสุทธิ์ สมาธิและปัญญาจะก้าวหน้า
นั่งสมาธิบางทีก็มีคำถามและคำตอบขึ้นมาพร้อม
ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ เข้าป่าเป็นพระกรรมฐานไม่ได้
ผีหักคอบ้าง เสือกินบ้าง
พระที่ศีลไม่บริสุทธิ์เสือกัดตาย
ตามถ้ำตามเขาเห็นกระดูกกองถมไป"
พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล
วัดป่ามณีรัตน์ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
จากหนังสือมณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์
(ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล.)
พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๒. หน้า ๒๕-๒๙


หัวข้อ: Re: ธรรมะ ที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล จ.อุบลฯ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 02, 2016, 10:31:51 AM
"ศีลเศร้าหมอง พระธรรมไม่เกิด"
ในเวลาเดินอยู่ นั่งอยู่ก็ให้นึกถึงศีลตัวเอง
มันขาดหรือเศร้าหมองก็ต้องรู้
นี้เรียกว่า "อยู่ด้วยความมีศีล"
พระธุดงค์ให้ระวังศีล
ตลอดจนอาบัติเล็กๆน้อยๆก็ให้ระวัง
ศีลไม่บริสุทธิ์เข้าป่าขึ้นภูเขา เสือกัดตาย
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเป็นพระธุดงค์
จงไปนอนเลี้ยงควายอยู่ตามบ้านดีกว่า
ถ้าเป็นพระมีแต่จะตกนรก
เขาอยากได้บุญเขาจึงเอาของมาทาน (ให้)
ภายในกายภายในใจถ้าศีลเศร้าหมองแล้ว
ภาวนาจนผมหงอก พระธรรมก็ไม่เกิด
พระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล
วัดป่าบ้านคุ้ม (วัดป่ามณีรัตน์)
จ.อุบลราชธานี
จาก...หนังสือมณีรัตน์...อัญมณีแห่งไพรสณฑ์
(ปฏิปทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กฺนตสีโล)หน้า ๑๒๒